เสน่ห์ของตลาดสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง คือ กำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นตามขนาดความใส่ใจของเจ้าของ
ทำให้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้ามาในตลาดอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย ทั้งสินค้าแฟชั่นสัตว์เลี้ยง
อุปกรณ์เสริม อาหารสัตว์เลี้ยง  EP.นี้จะพาไปเจาะตลาดบราซิล ประเทศที่มีประชากรสัตว์เลี้ยงมากที่สุด
ในลาตินอเมริกา และเป็นหนึ่งในตลาดสัตว์เลี้ยงที่สำคัญของโลก ผ่านบทสัมภาษณ์ สคต.เซาเปาโล

 

Host:  คุณประภา บุรณศิริ หัวหน้ากลุ่มงานแผนและอำนวยการ
Guest:  คุณพุทธชาติ วงษ์มงคล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซาเปาโล ประเทศบราซิล