ติดปีกให้ SMEs ไทย ขยายธุรกิจสู่ตลาดใหม่ในต่างประเทศ กับโครงการ SMEs Pro-Activeที่สนับสนุนเงินทุนและโอกาสรอบด้าน เปิดกว้างให้เลือกกิจกรรมธุรกิจที่ต้องการเข้าร่วมด้วยตนเองทั้งงานแสดงสินค้าแบบออฟไลน์หรือออนไลน์ การเจรจาธุรกิจ และการนำเสนอผลงานไม่อยากพลาดโอกาสดีๆ …ไม่ควรพลาด EP.นี้

 


Host: คุณประภา บุรณศิริ หัวหน้ากลุ่มงานแผนและอำนวยการ
Guest: คุณพรวิช ศิลาอ่อนผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ