SS2 I EP34 “เรื่องต้องรู้ก่อนส่งออกปลาทูน่ากระป๋องไปอาร์เจนตินา”

อาร์เจนตินา…อีกหนึ่งตลาดศักยภาพสูงในภูมิภาคลาตินอเมริกา เป็นประเทศคู่ค้าสำคัญในการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องของไทย แล้วทูน่ากระป๋องแบบไหนที่ตอบโจทย์ตลาดกว่าจะส่งออกได้ต้องผ่านการตรวจสอบอย่างไร และมาตรการกีดกันการนำเข้าสินค้าขั้นสุดท้ายของอาร์เจนตินาจะกระทบกับไทยหรือไม่ พบคำตอบจาก สคต.บัวโนสไอเรส ได้ใน EP.นี้

โดย Host: คุณชวนล ผิวนิล (หัวหน้ากลุ่มงานภูมิภาคอเมริกาและลาตินอเมริกา)
และ Guest: คุณอรภา พุทธรักษา (ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา)

#DITP #OMD2 #Trademarket #เจาะตลาดการค้า #ส่งออก #สพต2 #ฟีลเอ็กซ์คลูซีฟ

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *