อาร์เจนตินา…อีกหนึ่งตลาดศักยภาพสูงในภูมิภาคลาตินอเมริกา เป็นประเทศคู่ค้าสำคัญในการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องของไทย แล้วทูน่ากระป๋องแบบไหนที่ตอบโจทย์ตลาดกว่าจะส่งออกได้ต้องผ่านการตรวจสอบอย่างไร และมาตรการกีดกันการนำเข้าสินค้าขั้นสุดท้ายของอาร์เจนตินาจะกระทบกับไทยหรือไม่ พบคำตอบจาก สคต.บัวโนสไอเรส ได้ใน EP.นี้

 

โดย Host: คุณชวนล ผิวนิล (หัวหน้ากลุ่มงานภูมิภาคอเมริกาและลาตินอเมริกา)
และ Guest: คุณอรภา พุทธรักษา (ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา)