เม็กซิโก…เป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีประชากรติดอันดับ Top10 ของโลก ด้วยจำนวนประชากรที่มาก หมายถึงตัวเลขการบริโภคที่มากขึ้นตามไปด้วย นี่จึงเป็นโอกาสของประเทศไทยซึ่งมีเต้มต่อด้านการผลิตและส่งออกอาหารหลากหลายประเภท แต่อาหารแบบไหนที่จะเจาะใจคนเม็กซิกันได้ ติดตามได้จากบทสัมภาษณ์ สคต.เม็กซิโกซิตี้

โดย Host:  คุณเกศกนก ศรีพุทธางกูร (นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ)
และ Guest:  คุณธนิษฐ์ งานสัมพันธฤทธิ์ (ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเม็กซิโกซิตี้ ประเทศเม็กซิโก)