ถึงแม้ตัวเลขการผลิตรถยนต์ใหม่ในเม็กซิโกจะชะลอตัวลง แต่สิ่งที่เติบโตสวนทางคือชิ้นส่วนรถยนต์เพื่อใช้บำรุงรักษารถยนต์ที่มีอยู่เดิม จึงเป็นโอกาสของผู้ผลิต-ผู้ส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์และส่วนประกอบของไทย ที่จะใช้โอกาสนี้ในการขยายตลาดในเม็กซิโก..ประเทศที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ผลิตยานยนต์อันดับ 6 ของโลก

 

โดย Host:  คุณเกศกนก ศรีพุทธางกูร (นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ)
และ Guest:  คุณธนิษฐ์ งานสัมพันธฤทธิ์ (ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเม็กซิโกซิตี้ ประเทศเม็กซิโก)