ตลาดสินค้าเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านในแคนาดา มีมูลค่าตลาดใหญ่ติดอันดับ 11 ของโลกแต่โอกาสที่มากก็มาพร้อมคู่แข่งที่มากตามไปด้วย แล้วไทยเราจะดึงความโดดเด่น สร้างจุดขาย ขยายจุดแข็งเพื่อเจาะกลุ่มผู้บริโภคชาวแคนาดาได้อย่างไร พบคำตอบได้จากกบทสัมภาษณ์ สคต.แวนคูเวอร์

 

โดย Host: คุณประภา บุรณศิริ (หัวหน้ากลุ่มงานแผนและอำนวยการ)
และ Guest: คุณสุทธิชาติ นิลคูหา(ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา)