เทรนด์อาหาร Future Food ที่ดีต่อเรา…ดีต่อโลก คือเทรนด์การบริโภคที่ต้องจับตามองโดยเฉพาะในแคนาดา ประเทศที่มีเศรษฐกิจดี มีกำลังซื้อสูง ผู้คนมีอำนาจจับจ่ายเลือกสรรสิ่งที่ดีให้กับตัวเอง จึงถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพที่ไทยจะใช้จุดแข็งด้านผลิตภัณฑ์อาหารเข้าไปเจาะตลาด แต่จะมีกลยุทธ์อย่างไรบ้าง พบคำตอบได้ในบทสัมภาษณ์ สคต.แวนคูเวอร์

 

โดย Host: คุณประภา บุรณศิริ (หัวหน้ากลุ่มงานแผนและอำนวยการ)
และ Guest: คุณสุทธิชาติ นิลคูหา (ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา)