หลังจากต้องชะงักลงเพราะโควิด การเติบโตของธุรกิจร้านอาหารไทยในแคนาดาเริ่มฟื้นตัวกลับมาคึกคัก โดยมีรสชาติแบบไทยแท้ในรูปแบบ Authentic Taste Profile เป็นแกนนำและมีโครงการ Thai SELECT ที่เป็นแรงหนุนสำคัญให้ร้านอาหารไทยเป็นที่รู้จักและดึงดูดผู้บริโภคในวงกว้างติดตามอัพเดทสถานการณ์ร้านอาหารไทยในแคนาดาได้จากบทสัมภาษณ์ สคต.โทรอนโต ใน EP. นี้

 

โดย Host: คุณจิรกานต์ เพชรชาติ (ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 2)
และ Guest: คุณธนกฤต เหลืองอาสนะทิพย์ (ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโทรอนโต ประเทศแคนาดา)