ข้าวไทยถือเป็นสินค้าส่งออกที่มีศักยภาพในตลาดแคนาดาและยังคงมีโอกาสเติบโตต่อเนื่องจากอานิสงค์ของนโยบาย Immigration Policy ที่ทำให้มีคนต่างชาติเข้ามาอาศัยในแคนาดามากขึ้น รวมถึงกลุ่มคนรักสุขภาพที่เพิ่มจำนวนขึ้นแต่ก็มีปัจจัยฉุดรั้งจากโควิดและต้นทุนการขนส่งที่แพงขึ้น ผู้ประกอบการจะแก้เกมอย่างไร และภาครัฐจะมีการสนับสนุนอย่างไร ติดตามได้ใน EP.นี้

 

โดย Host: คุณจิรกานต์ เพชรชาติ (ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 2)
และ Guest: คุณธนกฤต เหลืองอาสนะทิพย์ (ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโทรอนโต ประเทศแคนาดา)