เจาะลึก “โครงการขยายตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบ B2C ข้ามพรมแดนในตลาดรัสเซีย”ที่ สพต.2 จับมือกับ สคต.มอสโก สนับสนุน SMEs ไทยให้ขยายตลาดผ่าน OZON.ruแพลทฟอร์มออนไลน์เบอร์ต้นๆ ของรัสเซีย จะเข้าร่วมโครงการได้อย่างไร และ SMEs ไทยจะได้ประโยชน์อะไรจากโครงการนี้บ้าง ติดตามได้ใน EP.นี้

 

โดย Host: คุณพิสัย พิริยะสถิต (หัวหน้ากลุ่มงานภูมิภาคยุโรป และ CIS)
และ Guest: คุณกิตตินันท์ ยิ่งเจริญ(ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย)