SS2 I EP26 “FSVP กับการส่งออกอาหารไปสหรัฐ”

เจาะลึกกฎระเบียบและมาตรฐานที่ต้องรู้ก่อนส่งออกอาหารไทยไปยังสหรัฐประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องความเข้มงวดในการนำเข้าสินค้าอาหาร พร้อมทำความรู้จักกับ FSVP: Foreign Supplier Verification Programs จากบทสัมภาษณ์สุด Exclusive กับคุณวรรณวุธ โรจน์เรืองวัฒนา FSVP Instructor และนักธุรกิจไทย…ผู้คร่ำหวอดในวงการนำเข้าอาหารไทยในสหรัฐ

โดย Host: คุณชวนล ผิวนิล (หัวหน้ากลุ่มงานภูมิภาคอเมริกาและลาตินอเมริกา)
และ Guest: คุณวรรณวุธ โรจน์เรืองวัฒนา

#DITP #OMD2 #Trademarket #เจาะตลาดการค้า #ส่งออก #สพต2 #ฟีลเอ็กซ์คลูซีฟ

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *