กลุ่มประเทศแคริบเบียน คือตลาดเล็ก…โอกาสใหญ่สำหรับไทยด้วยแนวโน้มทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่กำลังฟื้นตัว กำลังซื้อที่เริ่มกลับมา และคู่แข่งที่ยังมีไม่มาก ถือเป็นโอกาสสำคัญของไทยที่จะเร่งสปีดทางการค้า เพื่อขยายตลาดได้อย่างมีศักยภาพแต่จะมีกลยุทธ์อย่างไรบ้าง ติดตามได้จากบทสัมภาษณ์ สคต.ไมอามี

 

โดย Host: คุณจิรกานต์ เพชรชาติ (ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 2)
และ Guest: คุณนิธิมา ศิริโภคากิจ(ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไมอามี ปรระเทศสหรัฐอเมริกา)