สหรัฐฯ เป็นหนึ่งประเทศยักษ์ใหญ่ที่เปิดกว้างในการบริโภคสินค้ากระท่อมแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีบางรัฐที่ถือว่ากระท่อมเป็นยาเสพติดต้องห้าม ในโอกาสที่มาพร้อมข้อจำกัดแบบนี้ ผู้ประกอบการไทยควรจะแก้เกมอย่างไร เพื่อส่งออกสินค้ากระท่อมไทยไปลุยตลาดสหรัฐฯติดตามได้จากบทสัมภาษณ์ ผอ.สคต.ไมอามี

 

โดย Host: คุณชวนล ผิวนิล (หัวหน้ากลุ่มงานภูมิภาคอเมริกาและลาตินอเมริกา)
และ Guest: คุณนิธิมา ศิริโภคากิจ(ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไมอามี ปรระเทศสหรัฐอเมริกา)