เจาะลึก World Expo 2020 Dubai มหกรรมที่ยิ่งใหญ่ระดับ Top 3 ของโลกครั้งแรกของการจัดงานในตะวันออกกลาง หนึ่งในภูมิภาคที่มีความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจพร้อมความพิเศษของ Thailand Pavilion ที่มาพร้อมแนวคิด “ขับเคลื่อนสู่อนาคต”และโอกาสที่ผู้ประกอบการไทยจะได้เข้าร่วมมหกรรมระดับโลกนี้ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ติดตามได้จากบทสัมภาษณ์ ผอ.สคต.ดูไบ

 

โดย Host: คุณประภา บุรณศิริ (หัวหน้ากลุ่มงานแผนและอำนวยการ)
และ Guest: คุณปณต บุณยะโหตระ(ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์)