เมื่อเครื่องประดับและอัญมณีที่มีค่า จากเดิมที่ต้องเลือกแบบเห็นด้วยตาและสัมผัสด้วยตัวเอง ถูกย้ายมาจำหน่ายบนช่องทางออนไลน์ เพื่อตอบรับยุค New Normal ในสหรัฐฯ ผู้ประกอบการไทยควรปรับตัว และใช้ประโยชน์จากแพลทฟอร์มออนไลน์ต่างๆ อย่างไรติดตามจากบทสัมภาษณ์ สคต.นิวยอร์ก ใน ep.นี้

 

โดย Host: คุณชวนล ผิวนิล (หัวหน้ากลุ่มงานภูมิภาคอเมริกาและลาตินอเมริกา)
และ Guest: คุณณัฐวรรณ เพ็ชรไทยพงค์(ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา)