ข้าวหอมมะลิ Jasmine Rice จากไทย ขึ้นชื่อว่าเป็นสินค้านำเข้าสำคัญของสหรัฐและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งความนิยมนี้ก็ตามมาด้วยคู่แข่งที่ต้องการแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด ทั้งผู้ผลิตในสหรัฐเอง และผู้ผลิตข้าวนำเข้าจากประเทศอื่น จึงเป็นความท้าทายของไทยที่จะรักษาตำแหน่งอันดับ 1 ในการเป็นแหล่งนำเข้าข้าวของสหรัฐฯ และจะทำอย่างไรเพื่อต่อยอดขยายโอกาสไปอีก ติดตามจากบทสัมภาษณ์สุด Exclusive กับ สคต.ลอสแอนเจลิส

 

โดย Host: คุณเกศกนก ศรีพุทธางกูร (นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ)
และ Guest: คุณพรรณลดา ไตรพิทยากุล(ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา)