คนอเมริกันกว่า 90.5 ล้านครัวเรือนมีสัตว์เลี้ยงไว้ในครอบครองจึงไม่แปลกที่ตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงจะเติบโตตามไปด้วย EP.นี้ เราจะพาไปเจาะกลยุทธ์ในการขยายตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงในสหรัฐแบบครบทุกมิติ ทั้งเทรนด์และแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ช่องทางจำหน่ายและขยายตลาด กฎระเบียบที่ต้องรู้ กับบทสัมภาษณ์สายตรงจาก สคต.ชิคาโก

 

โดย Host: คุณจิรกานต์ เพชรชาติ (ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 2)
และ Guest: คุณสุปรารถนา กมลเวชช(ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา)