เทรนด์เครื่องดื่ม Plant Based ในสหรัฐฯ กำลังเติบโตตามกลุ่มอาหาร Plant Based จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบการไทย ซึ่งมีต้นทุนด้านวัตถุดิบกลุ่มพืชผักที่หลากหลาย แต่จะมีชนิดไหนบ้างที่เหมาะจะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ไปเจาะตลาดสหรัฐ และแนวทางที่เหมาะสมเป็นอย่างไร ติดตามได้ในบทสัมภาษณ์ สคต.ชิคาโก

 

โดย Host: คุณจิรกานต์ เพชรชาติ (ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 2)
และ Co-Host: คุณสุปรารถนา กมลเวชช (ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา)