ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก (Oral Care) ในฮังการี ไม่ต่างจากตลาดอื่นๆ ทั่วโลกที่มีแต่ผู้เล่นรายใหญ่ที่มาพร้อมความได้เปรียบ แต่ในยุคที่ผู้บริโภคไม่ได้จงรักภักดีต่อแบรนด์มากนัก และมองหาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่มีสรรพคุณรอบด้าน …นี่จึงเป็นโอกาสของผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากของไทยที่มีสมุนไพรไทยเป็นจุดเด่น

 

โดย Host: คุณเทพอัปสร หนูนิ่ม (นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ)
และ Co-Host: อธิพันธุ์ จันทร์ทิพย์มา (ผู้ปฏิบัติงานกรมฯ)