บนพื้นที่กว่า 34,000 ตารางเมตรในอิตาลี ถูกเนรมิตเป็นสวนผักเกษตรอินทรีย์โดยฝีมือสาวไทยคนเก่ง ที่ช่วยขับเคลื่อนครัวไทยสู่ครัวโลก ทำให้คนรู้จักผัก ผลไม้ และอาหารไทยมากขึ้น ติดตามแนวคิดในการสร้างธุรกิจจากสวนเกษตรอินทรีย์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตอบรับเทรนด์การบริโภคอย่างยั่งยืนในยุโรป

 

โดย Host: คุณประภา บุรณศิริ (หัวหน้ากลุ่มงานแผนและอำนวยการ)
และ Co-Host: คุณลักษมี ศิลาลิขิต (นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ)