ชาวอเมริกันรุ่นใหม่พร้อมใช้จ่ายเต็มที่เพื่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยง ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงจึงมีอนาคตสดใส และเริ่มขยายไปยังสินค้ากลุ่มพรีเมี่ยมมากขึ้น ในขณะที่คู่แข่งเริ่มเข้ามาลุยตลาดนี้มากขึ้น ไทยในฐานะคู่ค้าอันดับหนึ่งของสหรัฐในกลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยง จะมีกลยุทธ์อย่างไรเพื่อทิ้งห่างคู่แข่ง ติดตามได้ใน EP.นี้

 

โดย Host: คุณประภา บุรณศิริ (หัวหน้ากลุ่มงานแผนและอำนวยการ)
และ Co-Host: คุณเกศกนก ศรีพุทธางกูร (นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ)