ตลาด Plant Based ยังเติบโตไม่หยุดฉุดไม่อยู่ ล่าสุดขยายจากสินค้าอาหารไปยังตลาดอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงในสหรัฐฯ และเจาะกลุ่มสินค้าแฟชั่นมังสวิรัติในเยอรมนี ไทยจะนำข้อได้เปรียบด้านวัตถุดิบมาต่อยอดโอกาสในตลาดนี้ได้อย่างไร EP.นี้มีคำตอบ

 

โดย Host: คุณประภา บุรณศิริ (หัวหน้ากลุ่มงานแผนและอำนวยการ)
และ Co-Host: คุณเกศกนก ศรีพุทธางกูร (นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ)