การล็อกดาวน์เพราะโควิด-19 ทำให้เกิดไลฟ์สไตล์ใหม่ๆ ของผู้บริโภคในสหราชอาณาจักร ทั้งการทำอาหารทานเองมากขึ้น และการเนรมิตมุมกาแฟส่วนตัวในบ้าน แม้จะคลายล็อกดาวน์แล้วแต่เชื่อว่าพฤติกรรมนี้ยังคงมีอยู่ต่อไป จึงเป็นโอกาสของไทยที่จะนำเมนูอาหารไทยและเมล็ดกาแฟไทย เข้าไปบุกตลาด Home Cooking และ Home Café

 

โดย Host: คุณลักษมี ศิลาลิขิต (นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ)
และ Co-Host: คุณอภิญญา อ่วมพัด (ผู้ปฏิบัติงานกรมฯ)