SS2 I EP07 “จับตาตลาดยานพาหนะไฟฟ้าในชิลีและอาร์เจนติน่า”

อุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลก กำลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าไปสู่รถพลังงานไฟฟ้าหรือ Electric Vehicle รวมถึง 2 ประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกา คือ ชิลี และอาร์เจนติน่า ที่ภาครัฐเดินหน้าสนับสนุนเต็มที่ …นี่จึงเป็นโอกาสสำคัญของผู้ประกอบการชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ ที่จะลุยตลาดส่งออกไปยังฝั่งลาตินอเมริกา

โดย Host: คุณชวนล ผิวนิล (หัวหน้ากลุ่มงานภูมิภาคอเมริกาและลาตินอเมริกา)
และ Co-Host: คุณเกศกนก ศรีพุทธางกูร (นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ)

#DITP #OMD2 #Trademarket #เจาะตลาดการค้า #ส่งออก #สพต2 #ฟีลเอ็กซ์คลูซีฟ

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *