เสียงตอบรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จากพืชหรือ Plant-Based Meat ที่แตกต่างกันใน 2 ประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและรัสเซียทำให้ผู้ประกอบการไทยต้องวางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับตลาด เพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆ รับเทรนด์อาหารที่มาแรงที่สุดในยุคนี้

 

โดย Host: คุณประภา บุรณศิริ (หัวหน้ากลุ่มงานแผนและอำนวยการ)
และ Co-Host: คุณเกศมณี พวงอุบล (ผู้ปฏิบัติงานกรมฯ)