การดื่มชาเพื่อความผ่อนคลายในฮังการี กำลังถูกแทนที่ด้วยกระแสการดื่มชาเพื่อสุขภาพทำให้ตลาดเครื่องดื่มชาผลไม้ ชาสมุนไพร และ Functional Tea ขยายตัวมากขึ้น จึงเป็นโอกาสสำคัญของผู้ประกอบการไทย ที่จะเข้าไปร่วมวงจิบน้ำชาในตลาดนี้

 

โดย Host: คุณประภา บุรณศิริ (หัวหน้ากลุ่มงานแผนและอำนวยการ)
และ Co-Host: อธิพันธุ์ จันทร์ทิพย์มา (ผู้ปฏิบัติงานกรมฯ)