กลุ่ม Gen Z กำลังจะเป็นผู้บริโภคหลักในอนาคต แบรนด์สินค้าแฟชั่นทั่วโลก จึงต่างแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดในกลุ่มนี้ ยังมีที่ว่างให้สินค้าแฟชั่นจากไทยหรือไม่ และกลยุทธ์อะไรที่จะทำให้ไทยแข่งขันได้ ติดตามกันใน EP. นี้

 

โดย Host: คุณประภา บุรณศิริ (หัวหน้ากลุ่มงานแผนและอำนวยการ)
และ Co-Host: คุณลักษมี ศิลาลิขิต (นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ)