นับถอยหลังการประกาศ “กฎหมายห้ามใช้พลาสติกใช้แล้วทิ้ง”ทำให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่มในสาธารณรัฐเช็ค เริ่มโบกมือลาบรรจุภัณฑ์พลาสติก หันมาใช้ขวดแก้ว และภาชนะที่ทำจากพืชแทนโอกาสของไทยอยู่ตรงไหน ติดตามได้ใน EP. นี้

 

โดย Host: คุณประภา บุรณศิริ (หัวหน้ากลุ่มงานแผนและอำนวยการ)
และ Co-Host: คุณลักษมี ศิลาลิขิต (นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ)