SS2 I EP01 ส่งออกยุค New Normal…กับความสำเร็จของงานสัมมนาออนไลน์ และ OBM

แม้โควิด-19 จะระบาดไปทั่วโลก แต่การค้ายังคงต้องเดินหน้าต่อมาดูผลสำเร็จในการสร้างแต้มต่อทางการค้ากับการเสริมสร้างศักยภาพผู้ส่งออกไทยในกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ และ OBM ในยุค New Normal

โดย Host: คุณประภา บุรณศิริ (หัวหน้ากลุ่มงานแผนและอำนวยการ)
และ Co-Host: คุณจิรกานต์ เพชรชาติ (ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ)

#DITP #OMD2 #Trademarket #เจาะตลาดการค้า #ส่งออก #สพต2 #ฟีลเอ็กซ์คลูซีฟ

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *