แม้โควิด-19 จะระบาดไปทั่วโลก แต่การค้ายังคงต้องเดินหน้าต่อมาดูผลสำเร็จในการสร้างแต้มต่อทางการค้ากับการเสริมสร้างศักยภาพผู้ส่งออกไทยในกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ และ OBM ในยุค New Normal

 

โดย Host: คุณประภา บุรณศิริ (หัวหน้ากลุ่มงานแผนและอำนวยการ)
และ Co-Host: คุณจิรกานต์ เพชรชาติ (ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ)