สถานการณ์ล็อคดาวน์ช่วงโควิดในแคนาดา ดึงลูกค้าส่วนใหญ่ไปอยู่บนแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ กลยุทธ์การเรียกลูกค้ากลับมาจับจ่ายหน้าร้าน จึงเป็นการสร้างประสบการณ์แบบที่ออนไลน์ให้ไม่ได้จะมีอะไรบ้างนั้น ติดตามได้ใน EP.นี้

 

โดย Host: คุณประภา บุรณศิริ (หัวหน้ากลุ่มงานแผนและอำนวยการ)
และ Co-Host: คุณลักษมี ศิลาลิขิต (นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ)