ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายลง คนอเมริกันได้เปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิต และการบริโภค ทำให้เริ่มหันมาสนใจอาหารประเภท comfort food เพื่อความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตมากขึ้น นำไปสู่การเติบโตของความการต้องการบริโภคอาหารประเภทขนมขบเคี้ยว (Snack) ที่คนอเมริกันบริโภคตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะกลุ่ม millennials และ Gen Z ที่มีอัตราเฉลี่ยในการบริโภค ในแต่ละวันสูงกว่าผู้บริโภคกลุ่มอื่นถึง 10 % ส่งผลให้มูลค่าอุตสาหกรรมขนมขบเคี้ยวของสหรัฐฯ พุ่งสูง ถึง 181 พันล้านเหรียญฯ และอัตราเติบโตสูงกว่าการผลิตอาหารประเภทอื่น ๆ นอกจากนี้ ยังเป็นสินค้าอาหารที่ขายดีและสร้างผลกำไรให้แก่อุตสาหกรรมค้าปลีกสหรัฐฯ Snack ที่ได้รับความนิยมบริโภค มากที่สุดในสหรัฐฯ คือ คุกกี้และลูกอม


ถึงแม้ว่าจะมีสภาวะเงินเฟ้อเข้ามา ซึ่งสร้างแรงกดดันในด้านราคาของสินค้าต่าง ๆ ให้แก่ผู้บริโภค แต่เรื่องดังกล่าวอาจจะไม่เกิดกับสินค้าขนมขบเขี้ยว เนื่องจากผู้บริโภคที่ยังคงซื่อสัตย์ต่อแบรนด์ของผู้ผลิตรายใหญ่ที่มีสินค้าจำหน่ายอย่างแพร่หลายและเป็นที่รู้จักมาอย่างยาวนาน ทั้งนี้ กระแสนิยม และความต้องการของผู้บริโภคทำให้ผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ของสหรัฐฯ และ Startup จำนวนมากหันเข้าสู่ตลาด Snack เพิ่มขึ้น โดยส่วนใหญ่จะนำเสนอ Snack ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ เช่น Salad Bars ที่ผลิตจากผัก Kale และ Spinach และ Noodles ในรูปของ Chip เป็นต้น


ถือเป็นโอกาสดีของผู้ประกอบการไทยหรือผู้ผลิต Snack Food ที่ต้องการนำสินค้าเข้าตลาดสหรัฐฯ ควรศึกษาความต้องการของผู้บริโภคให้ดี เนื่องจาก Snack food เป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูง จำเป็นที่ต้องสร้างความสามารถในการแข่งขัน สินค้าควรมีความโดดเด่น และแตกต่างจากสินค้าอื่น ตั้งแต่ตัวสินค้า บรรจุภัณฑ์ รสชาติ จนถึงการกำหนดราคาที่จะดึงดูดใจผู้บริโภค ทั้งนี้ สินค้าต้องมีประโยชน์และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หากผู้ประกอบการไทยที่สนใจขยายตลาดขนมขบเคี้ยวมายังตลาดสหรัฐฯ อาจพิจารณานำสินค้าวางขายทางออนไลน์ผ่าน TOPTHAI on Amazon.com หรือ ศึกษาข้อมูลจากงานแสดงสินค้าอาหารและขนมขบเคี้ยวที่น่าสนใจในสหรัฐฯ เพื่อเพิ่มโอกาสในการส่งออกสินค้าไทยไปต่างประเทศ


ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการไทยมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส รวมทั้งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ต่อการค้าได้ที่ https://ditip-overseas.com

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส