messageImage_1662430839309
เมื่อโลกเราใบเล็กลง วัฒนธรรมที่มีการแลกเปลี่ยนกันมากที่สุดของชาวโลกอย่างหนึ่งคือวัฒนธรรมการกิน ซึ่งมาพร้อมกับเครื่องปรุงรสมากมายหลากหลายสัญชาติ ผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคหลังแพร่ระบาดที่มีความคุ้นชินกับการรับประทานอาหารที่บ้านมากขึ้น ก็เริ่มมองหาเครื่องปรุงรส หรือซอสปรุงรสที่หลากหลาย มีความต้องการที่ปรับเปลี่ยนไปเพื่อสร้างรสชาติแปลกใหม่ ในข้อมูลการค้าเรื่องนี้ เราได้เทรนด์ของซอสปรุงรสแบบเจาะลึก เพื่อให้ผู้ประกอบการอาหารไทย ได้วิเคราะห์และพัฒนากลยุทธ์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น _____________________________________________
 Website : http://ditp-overseas.com 
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
 Youtube : https://bit.ly/36fT76e 

#DITP #OMD2 #สพต2 #TradeInformation #Netherland #Food