จากวิกฤติการณ์ขาดแคลนอาหารทั่วโลกทำให้หลายประเทศเริ่มสนใจในนวัตกรรมอาหารทางเลือกแห่งอนาคตมากยิ่งขึ้น ประเทศแคนาดาซึ่งเปิดกว้างต่อแนวคิดและแนวทางใหม่ๆอยู่เสมอ สนใจในการแปรรูปแมลงเกรดอาหาร หรือโปรตีนจากแมลง เพื่อนำมาสร้างโอกาสสำหรับอุตสาหกรรมอาหารเกษตรของประเทศ และพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนในอนาคต โดยล่าสุด รัฐบาลแคนาดาได้ลงทุนกว่า 8.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯในอุตสาหกรรมผลิตแมลงภายในประเทศ เพื่อให้เป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการประหยัดค่าครองชีพหรือต้องการลิ้มลองโปรตีนรูปแบบใหม่ และคาดการณ์ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเป็นที่นิยมในอนาคต
ทั้งนี้ การระบาดของโควิด-19 ทำให้ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว คนตกงานเพิ่มมากขึ้น ราคาอาหารทั่วโลกพุ่งขึ้นหลายเท่าตัวในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ดังนั้นนอกจากแคนาดาแล้ว ประชากรทั่วโลกก็ต้องปรับตัวตามสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้มีความเป็นไปได้ว่าในอนาคตอันใกล้ประชากรทั่วโลกอาจจะหันมาสนใจบริโภค “โปรตีนจากแมลง” เพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารไทยอาจจะใช้ความสามารถด้านนวัตกรรมการผลิตอาหาร และกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้ผู้บริโภคได้เกิดการรับรู้และเข้าใจในผลิตภัณฑ์ พัฒนาเมนูอาหารจากแมลงที่มีความหลากหลาย สร้างความแตกต่าง หาโปรตีนทดแทนเนื้อสัตว์ประเภทอื่นที่มีราคาสูงมากขึ้น นอกจากนี้ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารไทยควรจะคำนึงถึงสุขอนามัยของสินค้า และมาตรฐานสินค้าที่ประเทศปลายทางต้องการ เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจแห่งอนาคตมีความยั่งยืน และเติบโตอย่างมั่นคงบนเวทีการค้าโลก
ที่มาข้อมูล: ข่าวเด่นรายสัปดาห์ รายงานโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ (25-29 กรกฎาคม 2565)