“OMD2-DITP” เปิดประตูโอกาสพร้อมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอัญมณีไทย กับงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่ 68 งานแสดงอัญมณีและเครื่องประดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ระหว่างวันที่ 6 – 10 กันยายน 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 2 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ OMD2 เข้าร่วมกิจกรรมงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 68 (Bangkok Gems and Jewelry Fair 68th) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 6-10 กันยายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้ความร่วมมือของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ หรือ GIT ซึ่งภายในงานฯ จะมีผู้ค้า ผู้นำเข้าและผู้เข้าร่วมจากทั่วโลก และบูธอัญมณีและเครื่องประดับที่อลังการและสวยงามตระการตาหลากหลายประเภท ทั้ง เพชร พลอย ทองคำ เครื่องประดับเงิน ฯลฯ อีกมากมาย โดยรวบรวมผู้ประกอบการกว่า 1,800 บูธ มาร่วมจัดแสดง


ซึ่งงานนี้จะเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันสำคัญของการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทยเพื่อผลักดันให้เมืองไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 2 หรือ OMD2 ภายใต้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสอันดีเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อขยายโอกาสทางการค้าของผู้ประกอบการไทยในตลาดสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ภายใต้แนวคิด The Key to Connext เปิดประตูการค้าไทยในตลาดโลก โดยภายในงานครั้งนี้ จะมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ www.ditp-overseas.com และ www.omd2manual.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีข้อมูลพื้นฐานการค้า ข่าวสารและกิจกรรมการส่งออกในต่างประเทศ สำหรับเป็นกุญแจเพื่อขยายโอกาสผู้ประกอบการสู่เวทีการค้าระดับโลก