ด้วยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในสินค้าพื้นฐานที่มาจากการเพิ่มขึ้นของราคาธัญพืช เช่น ข้าวโพดและข้าวสาลีในตลาดสากลตลอดจนราคาพลังงาน ดังนั้น กระทรวงเศรษฐกิจ (SE) และกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท (SADER) ได้เปิดโควตานำเข้าเพื่อลดการเพิ่มขึ้นของต้นทุนในอาหารจำเป็น (essential foods)

Ms. Tatiana Clouthier รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ ประกาศเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 ว่าได้ลงนามในการอนุญาตโควตานำเข้าบางส่วนแล้วและกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทกำลังดำเนินการอยู่ในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเพื่ออนุญาตอาหารพื้นฐานอื่น ๆ

รมว. เศรษฐกิจรายงานในการให้สัมภาษณ์ในกรอบของ the framework of the Expansion Women Economic Forum (WEF) 2022 ว่ากำลังดำเนินการเรื่องโควตาสำหรับผลิตภัณฑ์พื้นฐาน ซึ่งเป็นสิ่งที่พิจารณาว่าเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบมากที่สุดต่อปัญหาของตะกร้าอาหารขั้นพื้นฐาน และกำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับ SADER โดยจุดประสงค์ของโควตานำเข้าคือการซื้อสินค้าบางประเภทในต่างประเทศ แต่กำหนดอัตราภาษีต่ำกว่าที่คิดตามปกติ รัฐมนตรี Clouthier เน้นย้ำว่าการเร่งประเด็นเรื่องการอำนวยความสะดวกทางการค้าเพื่อไม่ให้ห่วงโซ่คุณค่าหยุดชะงักเป็นลำดับความสำคัญอีกประการหนึ่งของกระทรวงเศรษฐกิจ และเมื่อถูกถามว่าการนำเข้าอาหารพื้นฐานจะเริ่มเมื่อใด รัฐมนตรีเพียงย้ำว่า กำลังดำเนินการโควตาสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภคขั้นพื้นฐานบางชนิดและไม่ได้ระบุว่าสินค้าใดจะถูกนำเข้าผ่านโควต้า แต่บอกว่า ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาได้อนุญาตไปแล้วบางส่วน

ที่มาข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเม็กซิโก (มีนาคม 2565)

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2