ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกอันดับต้นๆ ของประเทศเหล่านี้ เช่น สหรัฐอาหรับอมิเรตส์และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น รวมไปถึงคนทั่วโลกส่วนใหญ่ เลี้ยงสัตว์เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการแพร่ระบาด โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต ไม่สามารถออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านได้ สัตว์เลี้ยงจึงเป็นตัวเลือกที่ดีอย่างหนึ่ง เป็นเพื่อน คลายความเหงา โดยเฉพาะแมวและสุนัขเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก ส่งผลกระทบให้อาหารของสัตว์เลี้ยงมีหลากหลายชนิด และการซื้อขายมากขึ้น
#MOC #DITP #OMD #tradeopportunities #pet