อัตราเงินเฟ้อของเคนยาซะลอตัวลงเป็นเดือนที่สองติดต่อกันในช่วง 12 เตือนที่ผ่านมา ลดลงเหลือร้อยละ 9.3 เมื่อเตือนธันวาคมที่ผ่านมา จากเติมคือร้อยละ 9.5 ในเตือนพฤศจิกายน เนื่องจาก ราคาสินค้าอาหารเริมปรับตัวลตลง แม้กระนั้น อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่สูงเกินจากที่ธนาคารกลางกำหนดเพตานไว้ที่ร้อยละ 7.5 การลตลงของอัตราค่าครองชีพที่กล่าวมา เป็นการส่งสัญญาณให้เห็นถึงการคลี่คลายของวิกฤตค่าครองชีพซึ่งแตะระดับสูงสุตในรอบเกือบท้าปี ส่งผลให้ราคาอาหารและพลังงานพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก ราคาอาหารในเดือนธันวาคม 2565 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 13.8 เมื่อเทียบกันเตือนธันวาคมปี 2564 อย่างเช่น กะหล่ำปสี และผักโขม ผักสองชนิตนี้เป็นผักที่ชาวเคนยานิยมบริโภคในชีวิตประจำวัน ในขณะที่ราคาเนื้อวัวและแป้งข้าวโพตยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้บริโภคจ่ายเงินคิดเป็นร้อยละ 37.7 ไปกับราคาข้าวโพตฝักซึ่งเป็นวัตถุติบหลักในการบริโภคที่มีราคา 77.47 เคนยาซิลลิ่ง (ประมาณ 21 บาท) ต่อหนึ่งก็โลกรัม ทั้งนี้ อาหารคือหนึ่งในสามของการจับจ่ายสินค้าครัวเรือนของเคนยา เท่ากับว่าค่าครองชีพที่สูงขึ้นมีผลกระทบต่อราคาอาหารมากที่สุด อย่างเช่น ราคาน้ำมันตีเซลที่ใช้สำหรับการขนส่งและเดินเครื่องจักรในฟาร์มปรับราคาขึ้นสูงสุดเมื่อปีที่ผ่านมา มีต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่ 162.91 เคนยาซิลสิ่ง/ลิตร ซึ่งแน่นอนว่าต้องกระทบกับราคาผลผลิตทางการเกษตร ราคาอาหารที่มาจากต้นทุนการผลิตที่สูงก็ต้องเพิ่มราคาขึ้นสูงเช่นกัน นอกเหนือจากราคาอาหารที่เพิ่มขึ้นแล้ว อีกหนึ่งในคำครองชีพที่เพิ่มขึ้นและส่งผลต่อผู้บริโภคอย่างหลีกเสี่ยงไมได้คือค่าเดินทางโตยระบบขนส่งสาธารณะ เนื่องจากราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นทำให้ต้นทุนการขนส่งเฉลี่ยเมื่อเตือน ธันวาคมอยู่ที่ร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า นอกจากปัจจัยต้านราคาพลังงานแล้วผู้ให้บริการรถมโดยสารสาธารณะไต้ปรับราคาคำตยสารขึ้นเพื่อรักษาส่วนต่างระหว่างช่วงเทศกาลคริสต์มาส ส่วนภาคพลังงานด้านอื่นๆ […]

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงบัวโนสไอเรส รายงานถึงสภาวะตลาดการค้าของอาร์เจนติน่า ท่ามกลางสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมสูงถึง 4 ล้านราย และมีผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 80,000 ราย รัฐบาลอาร์เจนตินาจึงดำเนินมาตรการที่เข้มงวดเพื่อลดการเคลื่อนที่ของประชาชน ทำให้ธุรกิจการค้าไม่สามารถเปิดได้ตามปกติ การค้าผ่านช่องทางออนไลน์จึงมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นมาเป็นอย่างมาก         ทั้งนี้ ประเทศอาร์เจนตินานับเป็นประเทศที่รัฐบาลบังคับใช้มาตรการกักตัวสำหรับทุกคน (Total Quarantine) นานที่สุดในโลกคือนับตั้งแต่เดือนมีนาคม – ธันวาคม 2563 และในต้นเดือน พ.ค. 2564 ที่ผ่านมารัฐบาลก็ได้กลับมาบังคับใช้มาตรการกักตัวสำหรับทุกคนอีกครั้งทั่วประเทศ แม้จะผ่อนคลายมากกว่าปี 2563 ก็ตาม ส่งผลให้ธุรกิจ e-Commerce มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในปี 2563 มีการทำรายการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์มากกว่า 251 ล้านรายการ เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ถึงร้อยละ 72 และมีมูลค่าการซื้อขายเพิ่มมากถึง 9,528 ล้านเหรียญสหรัฐจากจำนวนประชากร 20 ล้านคนที่ทำการซื้อของออนไลน์ภายในประเทศ (ข้อมูลจากหอการค้าอิเล็กทรอนิกส์แห่งอาร์เจนตินา: Camara Argentina de Comercio Electronico หรือ […]

ด้วยกระแสรักสุขภาพ และกระแสการสร้างความยั่งยืนในการบริโภค ทำให้เทรนด์ตลาดอาหารโปรตีนจากพืชมาแรงในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา หรือในยุโรปที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง 49% ตั้งแต่ปี 2561 – 2563 โดยเฉพาะในประเทศอิตาลี มีผลการศึกษาของ Italian Food Union แสดงให้เห็นว่า แนวโน้มการบริโภคอย่างยั่งยืนส่งผลให้ชาวอิตาเลียนทานอาหารโปรตีนจากพืชกันมากขึ้น ในปี 2563 มีสินค้าอาหารจากพืชจำหน่ายในอิตาลีกว่า 12,000 รายการ มูลค่าการจำหน่ายมากถึง 3.2 พันล้านยูโรนอกจากนี้ ในสหรัฐอเมริกายังเกิดกระแสการบริโภคอาหารทะเลจากพืช เนื่องจากประเทศสหรัฐฯมีการบริโภคผลิตภัณฑ์ประมงมากเป็นลำดับที่ 5 ของโลก และมีผลการศึกษาวิจัยได้คาดการณ์ว่า ภายในอีก 30 ปีข้างหน้า สัตว์น้ำทะเลบางชนิดอาจสูญพันธ์จากการถูกจับมาบริโภคมากเกินไป ดังนั้น ทางออกในการบริโภคอาหารทะเลทางเลือก ผนวกกับคุณประโยชน์ของอาหารทำจากพืช จึงเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความต้องการและขยายตัวของผลิตภัณฑ์อาหารทะเลจากพืช ซึ่งมีการคาดการณ์ว่า อาหารทะเลจากพืชน่าจะมีโอกาสเติบโตและขยายตัวในระยะเวลาอีก 10 ปีข้างหน้า และคาดว่าตลาดจะมีมูลค่าสูงถึง 1.3 พันล้านเหรียญการพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีน หรืออาหารทะเลจากพืช จึงนับเป็นโอกาสของผู้ประกอบการอาหารไทยซึ่งเป็นที่ยอมรับด้านรสชาติและคุณภาพของอาหารในระดับสากล ที่สำคัญควรพิจารณาถึงช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์ทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกาอีกด้วย ที่มาข้อมูล: รายงานการค้า สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโกรายงานการค้า สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ […]

        เนื่องจากมูลค่าการนำเข้าข้าวของสหรัฐอเมริกาในแต่ละปีมีมูลค่าสูงมากถึงกว่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และข้าวหอมมะลิไทย คือผลิตภัณฑ์ข้าวนำเข้าที่ครองมูลค่าทางการค้าของตลาดสหรัฐฯจนกระทั่งหน่วยงานวิจัยข้าวสหรัฐฯคิดหาหนทางในการพัฒนาพันธุข้าวจัสมินของตนเองให้ดียิ่งขึ้น และศูนย์วิจัยข้าวในสหรัฐฯหลายแห่งมีการเปิดตัวข้าวสายพันธุ์จัสมิน โดยต่างก็อ้างว่ามีคุณสมบัติเทียบเคียงกับข้าวหอมมะลิไทย หากแต่ก็ยังไม่เคยมีการศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติเชิงลึกอย่างแท้จริงสักที         และแล้วเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา วารสาร Rice Firming ของสหรัฐฯได้นำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาคณะเกษตรและวิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยแห่งรัฐอาคันซอส์ ซึ่งมีการนำคุณสมบัติทางกายภาพ องค์ประกอบทางเคมี มาเปรียบเทียบข้าวสายพันธุ์จัสมินสหรัฐฯ กับข้าวหอมมะลิไทย และผลลัพธ์ที่ได้คือ แม้จะมีข้าวจัสมินบางสายพันธุ์ที่มีคุณสมบัติ “เกือบ” จะใกล้เคียงกับคุณสมบัติของข้าวหอมมะลิไทย แต่ผู้วิจัยก็สรุปผลว่า คุณสมบัติของข้าวหอมมะลิไทย มีความเด่นกว่าข้าวจัสมินสหรัฐฯ เนื่องจากได้รับอิทธิพลด้านพันธุกรรมอย่างมากจากปัจจัยด้านสถานที่เพาะปลูก และช่วงเวลาการเพาะปลูกการค้นคว้านี้อาจทำให้สหรัฐฯหาทางพัฒนาพันธุ์ข้าวให้ดีและมีคุณภาพใกล้เคียงกับข้าวหอมมะลิไทยมากยิ่งขึ้นก็เป็นได้ อย่างไรก็ดี ข้าวหอมมะลิไทย มีคุณภาพเหนือชั้นกว่าอย่างเห็นได้ชัดเมื่อนำไปหุงสุกแล้ว โดยเฉพาะในด้านรสชาติ ที่มาข้อมูล: รายงานตลาดเรื่อง “รายงานการศึกษาเปรียบเทียบข้าวจัสมินที่ปลูกในสหรัฐฯกับข้าวหอมมะลิไทย” โดย สคต. ชิคาโก Website : http://ditp-overseas.comFacebook: https://www.facebook.com/ditpoverseasYoutube : https://https://bit.ly/36fT76e #DITP#OMD2#สพต2

ในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมา สภาวะการแพร่ระบาดโควิด 19 ในสหรัฐอเมริกาเริ่มผ่อนคลายมากขึ้น ทำให้รัฐบาลท้องถิ่นเริ่มผ่อนปรนนโยบายควบคุมการแพร่ระบาด ส่งผลให้ชาวอเมริกันเริ่มกลับมาดำเนินวิถีชีวิตตามภาวะปกติ เช่นการรับประทานอาหารนอกบ้าน การเดินทาง ชมภาพยนตร์และคอนเสิร์ต หรือกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมบริการในสหรัฐฯ ส่งผลดีต่อผู้ประกอบการธุรกิจด้านอาหาร รวมถึงอาหารไทยซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวและมีความต้องการใช้วัตถุดิบการปรุงอาหารไทยในอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น เช่น ข้าวหอมมะลิ เส้นก๋วยเตี๋ยว ซอสปรุงรส กะทิกระป๋อง เครื่องแกง และสมุนไพรต่างๆ แต่ปัญหาด้านต้นทุนวัตถุดิบการผลิตสินค้า ต้นทุนด้านพลังงาน และต้นทุนในการขนส่งสินค้าที่ปรับตัวขึ้นอาจกระทบต่อต้นทุนจนผู้ประกอบการหลายรายอาจหันไปเลือกใช้การลดต้นทุนการผลิตเพื่อคงความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาด อย่างไรก็ดีแม้ว่าราคาจะมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าแต่ปัจจัยด้านคุณภาพและความสม่ำเสมอของสินค้าก็มีอิทธิผลค่อนข้างมากกับผู้บริโภคในสหรัฐฯ ผู้ประกอบการไทยจึงควรให้ความสำคัญต่อการรักษาราคาและคุณภาพสินค้าให้เหมาะสมเพื่อให้สามารถรักษาสัดส่วนตลาดส่งออกได้อย่างยั่งยืน ที่มาข้อมูล: ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ จากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองไมอามี วันที่ 14 – 18 มิถุนายน 2564 และหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal “Retail Sales Dropped 1.3% in May as Pandemic Shopping Habits Shifted” วันที่ 16 มิถุนายน […]

        พวกเราคงเคยได้ยินการตัดสินใจออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร หรือที่เรียกว่า BREXIT มาพักใหญ่แล้ว อันที่จริงสถานภาพเพิ่งจะสิ้นสุดอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มกราคม 2564 ที่ผ่านมานี่เอง และการตัดสินใจครั้งนี้ มิใช่เพียงจะทำให้สหราชอาณาจักรสิ้นสุดการเป็นสมาชิกภาพของสหภาพยุโรปเท่านั้น แต่ยังสิ้นสุดการเป็น Custom Union หรือสหภาพศุลกากร หลังจากเป็นสมาชิกมานานถึง 47 ปีอีกด้วย แม้ทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันว่าจะยังไม่มีการตั้งภาษีและโควต้าในการขนส่งสินค้าข้ามแดนระหว่างกัน แต่การแยกตัวออกมาก็ยังคงส่งผลกระทบในหลายมิติ เช่น ขั้นตอนการขนส่งสินค้าเป็นต้น ในวันนี้เราจะขอสรุปผลกระทบในระยะสั้นที่จะเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ค่ะ 1.ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจคือ ส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวสืบเนื่องจากอุปสรรคในการขนส่งสินค้าข้ามแดน เนื่องจากผู้ประกอบการจะต้องทำการเตรียมเอกสารประกอบการขนส่งสินค้ามากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าระหว่างภูมิภาคยุโรปและสหราชอาณาจักรสูงมากขึ้น มีการคาดการณ์ว่าต้นทุนค่าขนส่งข้ามแดนอาจจะสูงมากขึ้นถึง 47% เทียบกับไตรมาสสุดท้ายของปี 2563 เลยทีเดียวจากต้นทุนที่สูงขึ้นนี้ ส่งผลให้หลายอุตสาหกรรมในภูมิภาคยุโรปได้เริ่มมองหาแหล่งสินค้าทดแทนจากประเทศอื่น เพื่อลดผลกระทบของความยุ่งยากด้านศุลกากรและการขนส่งกันบ้างแล้ว 2.สำหรับผู้ประกอบการของสหราชอาณาจักร หลายอุตสาหกรรมก็ได้รับผลกระทบเช่น อุตสาหกรรมประมง และอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ ที่มูลค่าการส่งออกในช่วงสองสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม ได้ลดลงไปมากถึง 20% จากความยุ่งยากของการขนส่งสินค้า 3.สำหรับผู้ประกอบการไทยควรศึกษากฎระเบียบการนำเข้า/ส่งออกสินค้า โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องการส่งออกสินค้าไทยจากสหราชอาณาจักรต่อไปยังสหภาพยุโรป เนื่องจากสินค้าที่สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีจะต้องเป็นสินค้าที่มีถิ่นกำเนิดตามกฏถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงหลัง Brexit เท่านั้น และอาจมีผลกระทบต่อต้นทุนในการขนส่ง และระยะเวลาส่งมอบสินค้า ที่มาข้อมูล: บทสรุปข่าวการค้าระหว่าง […]

Healthy World คือชื่อเรียกกลุ่มผู้บริโภคที่นิยมสินค้าเพื่อสุขภาพ ซึ่งในสาธารณรัฐเช็ก ผู้บริโภคกลุ่มนี้มีจำนวนมากขึ้น เห็นได้จากผลการสำรวจของ Nielsen Agency ในกลุ่มร้านค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านขายยาในสาธารณรัฐเช็ก พบว่าในปี 2563 ผู้บริโภคให้ความสนใจต่อสินค้าเพื่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าประเภทผลไม้ สินค้าออร์แกนิกสำหรับเด็ก ตลอดจนกลุ่มอาหารเสริมที่มีวิตามิน ไฟเบอร์ และแร่ธาตุ โดยพบว่ายอดซื้อเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในเดือนมีนาคม 2563 และกลับมาเพิ่มสูงอีกครั้งในช่วงเดือนตุลาคม 2563 ต่อมา ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในระลอกแรกและระลอกสองตามลำดับนอกจากยอดจำหน่ายสินค้าตามช่องทางออฟไลน์แล้ว ช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ก็มียอดสั่งซื้อสินค้าออร์แกนิกสูงขึ้นถึงร้อยละ 30 โดยเฉพาะสินค้าประเภท BIO สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมในอาหารและผลิตภัณฑ์ที่มาจากพืช และความต้องการลดการบริโภคเนื้อสัตว์จึงนับเป็นโอกาสทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการอาหาร ในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นการเพิ่มคุณค่าทางสารอาหาร แร่ธาตุ วิตามิน ด้วยนวัตกรรมเพื่อโอกาสทางการค้าในกลุ่มที่มีกำลังซื้อและใส่ใจคุณค่าของผลิตภัณฑ์ ที่มาข้อมูล: “เทรนด์ใส่ใจสุขภาพในเช็ก โอกาสอาหารแนวสุขภาพและออร์แกนิก” โดยสคต. ณ กรุงปราก _____________________________________________Website : http://ditp-overseas.comFacebook: https://www.facebook.com/ditpoverseasYoutube : https://https://bit.ly/36fT76e⠀#DITP #OMD2 #สพต2

ประเทศสำคัญในกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ได้แก่นอร์เวย์และฟินแลนด์ มีประชากรรวมกันประมาณ 10.92 ล้านคน เป็นกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก กลุ่มผู้บริโภคจึงนิยมสินค้าที่มีคุณภาพสูง ระดับราคาที่เหมาะสม นิยมสินค้าที่ลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีประโยชน์ต่อสุขภาพ นอกเหนือจากการพัฒนาสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานตามสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำในการทำตลาดนี้แล้ว ควรสร้างความโดดเด่นของสินค้าไทยเพื่อเสริมสร้างความได้เปรียบทางการค้ากับคู่แข่งทั้งในและต่างประเทศ ในวันนี้เราจึงรวบรวมกลยุทธ์ในการเจาะตลาดผู้บริโภคกลุ่มนี้มาฝากกันค่ะ  1. Brand ความสร้างความโดดเด่นของสินค้าไทยด้วยการสร้างตราสินค้าของตนเองขึ้นมา  2. Corporate Responsibility ชูจุดเด่นด้านการใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม  3. Standards & Codes รักษามาตรฐานสากลและของผู้นำเข้า  4. Quality Management ใส่ใจด้านคุณภาพ  5. Certified Marks การใช้สัญลักษณ์ หรือตรารับรองเกษตรอินทรีย์ของอียู (EU Organic Logo), Nordic Ecolable, Debio, Fairtrade, The Rainforest Alliance, UTZ, MSC (Marine Stewardship Council), ASC (Aquaculture Stewardship Council) และ Heart […]

หน่วยงานวิจัยเฉพาะทาง Data Insight ได้เปิดเผยรายงานอีคอมเมิร์ซของรัสเซียสำหรับปี 2563 ยอดขายสินค้าในประเทศอยู่ที่ 2.7 ล้านล้านรูเบิ้ล (37 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ) เติบโตขึ้นร้อยละ 58 เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยสำนักข่าว East-West Digital News (EWDN) จัดให้รัสเซียเป็นหนึ่งในตลาดอีคอมเมิร์ซที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกด้วยแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่สูงอย่างต่อเนื่องมาก่อนหน้านี้ ผนวกกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้คนอยู่กับบ้านมากขึ้นและออกนอกบ้านน้อยลง เป็นตัวเร่งให้การซื้อสินค้าออนไลน์โตแบบก้าวกระโดด และสร้างนิสัยที่คุ้นชินให้กับผู้บริโภคจนอาจติดเป็นนิสัยไปได้ในอนาคตในขณะที่แพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นนำของรัสเซียเช่น Wildberries.ru และ Ozon.ru ได้ขยายธุรกิจไปต่างประเทศเช่นประเทศเพื่อนบ้าน ยุโรป และสหรัฐอเมริกา และมีการพัฒนาขีดความสามารถในการระดมเงินทุนจากตลาดหุ้นในประเทศที่พัฒนาแล้ว จึงนับเป็นโอกาสทางการค้าที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ส่งออก อย่างไรก็ดี แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซรัสเซียมีความซับซ้อนในด้านกฏระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น และมีความยุ่งยากเรื่องภาษา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก กำลังหารือกับตัวแทนธุรกิจที่จะนำสินค้าไทยเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นนำของรัสเซีย โดยให้ผู้ส่งออกทดลองรับบริการฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายในช่วงเริ่มต้น โดยเตรียมจะจัดเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการไทยให้รับฟังโครงการในรูปแบบ webinar โดยจะแจ้งรายละเอียดในเร็วๆนี้ ที่มาข้อมูล: สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก _____________________________________________Website : http://ditp-overseas.comFacebook: https://www.facebook.com/ditpoverseasYoutube : https://bit.ly/36fT76e #DITP #OMD2 […]

นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ในปี 2563 อัตราการเข้าศูนย์การค้าทั่วประเทศรัสเซียลดลงร้อยละ 30 เป็นการลดที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ และอุตสาหกรรมแฟชั่นในรัสเซียเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างรวดเร็ว รุนแรง และต่อเนื่องนับตั้งแต่เริ่มแพร่ระบาด เนื่องจากเป็นสินค้าที่ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต แต่ในตอนนี้อุตสาหกรรมแฟชั่นสามารถฟื้นตัวได้เร็วกว่าใครเนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคที่อัดอั้นสะสมมานานอย่างไรก็ดีแม้จะมีการฟื้นตัวแต่การจะกลับไปสู่ระดับก่อนวิกฤตคงต้องใช้เวลนาน โดยอุตสาหกรรมแฟชั่นในรัสเซียปี 2563 มีมูลค่า 1.71 ล้านล้านรูเบิล ลดลงร้อยละ 25 เนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด-19 การฟื้นตัวที่เร็วที่สุดอาจจะเป็นช่วงครึ่งปีหลังของปี 2566สำหรับผู้ประกอบการไทย ตลาดรัสเซียจัดเป็นตลาดส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญ จัดเป็นสินค้าที่มีความอ่อนไหวสูงต่อภาวะเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะแพร่ระบาดทำให้ไม่สามารถจัดงานแสดงสินค้าและไม่มีการเดินทางระหว่างประเทศ แต่คาดการณ์ว่าเมื่อการแพร่ระบาดโควิด-19 เบาบางลง และมีการฉีดวัคซีนอย่างแพร่หลาย สินค้าในอุตสาหกรรมนี้จะฟื้นตัวได้อีกครั้ง ที่มาข้อมูล: สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก _____________________________________________Website : http://ditp-overseas.comFacebook: https://www.facebook.com/ditpoverseasYoutube : https://bit.ly/36fT76e #DITP #OMD2 #สพต2

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้รายงานภาพรวมเศรษฐกิจแคนาดาในเดือน เมษายน 2564 ว่าเกิดการหดตัว 0.8% เนื่องจากการระบาดระลอกสาม ทำให้อำนาจในการจับจ่ายใช้สอยเปราะบางด้วยข้อจำกัดการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดียังมีตัวเลขการส่งออกสินค้าจากไทยไปแคนาดาขยายตัวเพิ่มมากขึ้นโดยเฉลี่ย 13.92% ส่วนใหญ่เป็นสินค้าคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ และสินค้าอาหาร และมีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจแคนาดาปี 2564 จะขยายตัวที่ร้อยละ 6.1 อีกทั้งยังมีนโยบายดอกเบี้ยต่ำเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ประกอบการไทยที่สนใจการต่อยอดการค้าไปยังประเทศแคนาดา สามารถติดต่อสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ โดยทางสำนักงานมีกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการดังต่อไปนี้✅ 1. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ เช่น โครงการส่งเสริมการขายสินค้าอาหารไทยร่วมกับผู้นำเข้า/ ซูเปอร์มาร์เก็ตในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแคนาดา โครงการส่งเสริมการขายสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวร่วมกับซูเปอร์มาร์เก็ตทางฝั่งตะวันตกของแคนาดา✅ 2. โครงการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อาหารและข้าวของไทยผ่านสื่อออนไลน์หรือโซเชียลมีเดีย✅ 3. การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์และร้านอาหารที่ได้ตราสัญลักษณ์ THAI SELECT ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย✅ 4. การพบปะและสร้างความสัมพันธ์กับผู้นำเข้า ผู้ประกอบธุรกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจและการค้า ที่มาข้อมูล: รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าแคนาดาประจำเดือนมิถุนายน 2564 โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ _____________________________________________Website : http://ditp-overseas.comFacebook: https://www.facebook.com/ditpoverseasYoutube : https://bit.ly/36fT76e⠀#DITP#OMD2#สพต2 #DITP#OMD2#สพต2

จากตัวเลขการส่งออกสินค้าไทยไปประเทศรัสเซียในเดือนเมษายน 2564 มีอัตราการเติบโตสูงถึง 66.89% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว โดยสินค้าที่มีการขยายตัวอย่างชัดเจนได้แก่ อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องจักรและส่วนประกอบของเครื่องจักรกลเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ยางพารา และเม็ดพลาสติก โดยสินค้าใหม่ที่มีบทบาทโดดเด่นตั้งแต่ปี 2563 คือ แผงสวิทช์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้าสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 ในรัสเซียเริ่มกระเตื้องขึ้นเป็นลำดับ สภาพโดยรวมทางเศรษฐกิจจะกลับมาขยายตัวได้อีกครั้ง จึงนับเป็นโอกาสทางการค้าสำหรับสินค้าไทยที่ในหมวดอุตสาหกรรมยานยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ สินค้าเกษตรและอาหารซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลก และสินค้ากลุ่มแฟชั่นในกลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับที่เคยหดตัวอย่างรุนแรงก็มีการคาดการณ์ว่าจะสามารถเติบโตได้อีกครั้ง ที่มาข้อมูล: สรุปสถานการณ์ส่งออกไทยไปรัสเซีย 4 เดือนแรก ปี 2564 โดยสำนักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก _____________________________________________Website : http://ditp-overseas.comFacebook: https://www.facebook.com/ditpoverseasYoutube : https://bit.ly/36fT76e #DITP #OMD2 #สพต2

สิ่งพิมพ์รายใหญ่ที่สุดของประเทศชิลี (El Mercurio) รายงานว่า ประชากรในประเทศชิลีนิยมการปั่นจักรยานเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นผลจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ชาวชิลีโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงาน หลีกเลี่ยงการใช้ระบบขนส่งสาธารณะด้วยการปั่นจักรยาน และถือเป็นการออกกำลังกายไปในตัว ส่งผลให้รัฐบาลปรับปรุงถนนในเขตเมืองหลวง (กรุงซันติอาโก) ด้วยการให้ทุกเขตเพิ่มช่องจราจรสำหรับรถจักรยานโดยเฉพาะ และมีการดำเนินการไปแล้วกว่า 85%พฤติกรรมนักปั่นในชิลี ส่งผลให้ยอดการนำเข้าสินค้าจักรยานและส่วนประกอบในช่วงไตรมาสแรก (ม.ค. – มี.ค. 2564) ขยายตัวเพิ่มขึ้น 172.27% และสำหรับประเทศไทยมีการนำเข้าเพิ่มขึ้นถึง 63.4%ด้วยนโยบายการปรับปรุงถนนของรัฐบาลชิลี และปริมาณความต้องการใช้จักรยานที่เพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่ายังมีแนวโน้มความต้องการส่วนประกอบจักรยานเพิ่มขึ้นอีก นับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ส่งออกจักรยาน อุปกรณ์ ชิ้นส่วนและอะไหล่จักรยานของไทย ผู้ประกอบการที่สนใจข้อมูลสามารถติดต่อ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงซันติอาโก traitrade@ttcsantiago.cl ที่มาข้อมูล: หนังสือพิมพ์ El Mercurio, เว็บไซต์ Global Trade Atlas และ สคต. ณ กรุงซันติอาโก เดือนพฤษภาคม 2564 _____________________________________________Website : http://ditp-overseas.comFacebook: https://www.facebook.com/ditpoverseasYoutube : https://bit.ly/36fT76e#DITP#OMD2#สพต2

กลุ่ม Gen Y (อายุ 22-40 ปี) และ Gen Z (อายุต่ำกว่า 22 ปี) กำลังจะกลายเป็นกลุ่มผู้มีกำลังซื้อกลุ่มใหญ่ของประเทศแคนาดา เนื่องจากกลุ่ม Gen X (อายุระหว่าง 41 – 56 ปี) กำลังเข้าสู่วัยเกษียณที่กำลังซื้อเริ่มหดตัวลงแม้ว่าสองกลุ่มนี้จะเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต โซเชียลมีเดีย และมีความคุ้นเคยต่อการซื้อของออนไลน์ แต่ก็ยังมีความแตกต่างในรายละเอียดปลีกย่อยด้านเหตุผลในการเลือกซื้อสินค้า ทัศนคติที่มีต่อแบรนด์และสินค้า หรือพฤติกรรมการใช้เงิน ซึ่งผู้ประกอบการไทยที่สนใจการส่งออกสินค้าไปยังประเทศแคนาดาควรให้ความสนใจ และนับมาปรับใช้กับกลยุทธ์การพัฒนาสินค้าและการสื่อสารของแบรนด์ตนเอง 1. Customer Experience กลุ่ม Gen Y ให้ความสำคัญเกี่ยวกับประสบการณ์ “ร่วม” ของสินค้า/ บริการ และยินดีจ่ายเงินเพิ่มเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว ในขณะที่ Gen Z ระมัดระวังเรื่องการใช้เงินมากกว่า นิยมสินค้าราคาประหยัด และหาดีลพิเศษทางช่องทางออนไลน์ 2. Brand Royalty กลุ่ม Gen Z ให้ความสำคัญต่อความเชื่อถือต่อแบรนด์สินค้าต่ำกว่ากลุ่ม Gen Y เนื่องจาก […]

เมื่อสถานการณ์โควิดในสหรัฐฯเริ่มคลี่คลาย ข้อมูลจากการสำรวจของหลายองค์กรสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคชาวสหรัฐฯผ่านการจับจ่ายใช้สอย โดยส่วนใหญ่ยังมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสภาพคล่องที่ดี เนื่องจากช่วงวิกฤตโควิดขาดโอกาสการใช้เงิน ในขณะที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากรัฐหลายรูปแบบ จึงทำให้คนอเมริกันส่วนใหญ่มีกำลังจับจ่ายใช้สอยและยินดีที่จะออกไปซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นกว่าเดิม ซึ่งน่าจะเป็นโอกาสทางการค้าที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการไทยในหลายธุรกิจ เราจึงรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากผู้ประกอบการดังต่อไปนี้ 1. ธุรกิจท่องเที่ยวในสหรัฐฯยังคงเติบโต จึงเป็นโอกาสทางการค้าต่อสินค้ากลุ่มของฝากของชำร่วยตามสถานที่ท่องเที่ยว 2. วิกฤตโควิดส่งผลให้มีความนิยมในกิจกรรมกลางแจ้งที่เป็นลักษณะเฉพาะบุคคลมากขึ้นเช่นการขี่จักรยาน พายเรือ การเล่นกอล์ฟ และแคมป์ปิ้ง ส่งผลให้มีความต้องการสินค้าให้ตลาดเหล่านี้เพิ่มขึ้นอีกด้วย 3. ช่วงเวลาการแพร่ระบาดของโควิด ทำให้แรงงานอเมริกันประมาณ 75 ล้านรายทำงานจากที่บ้าน และยังมีแนวโน้มจะคงอยู่ต่อไป จึงเป็นโอกาสของสินค้าที่จำเป็นต่อการทำงานที่บ้านเช่น เฟอร์นิเจอร์ ของใช้ และของตกแต่งห้องทำงาน ซึ่งจะยังคงมีความต้องการต่อไปในอนาคต 4. มีความสนใจหาความบันเทิงภายในบ้านจากการใช้ Streaming Platform จึงนับเป็นโอกาสที่ดีของธุรกิจบันเทิงจากประเทศไทยด้วย 5. รายงานจาก Natural Diamond Council ระบุว่า ยอดจำหน่ายเครื่องประดับเพชรในสหรัฐฯระหว่างเดือนมี.ค. – พ.ค. 2021 มีปริมาณสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2020 ถึง 3 เท่าตัว และสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2019 อยู่ 30% จึงนับเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยตลาดสินค้าจิวเวลรี่และเครื่องประดับด้วยเช่นกัน ที่มาข้อมูล: ข่าวประจำสัปดาห์ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ […]

บริษัทวิจัย Forrestor Research ได้ตีพิมพ์รายงานฉบับล่าสุดว่า สินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์จะเป็นกลุ่มสินค้าที่มีการขยายตัวรวดเร็วที่สุด และจะมีอัตราการเติบโตแบบทบต้นต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 30 ไปจนถึงปี 2567 นับเป็นการตอกย้ำถึงการขยายตัวอย่างรวดเร็วของตลาด Grocery ผ่านช่องทางออนไลน์บวกกับแรงผลักดันของการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ทำให้ผู้บริโภคนิยมการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์และการบริการจัดส่งสินค้าถึงบ้าน การจำหน่ายสินค้าอาหารและเครื่องดื่มผ่านช่องทางออนไลน์ในสหรัฐฯมีมูลค่า 19,890 ล้านเหรียญสหรัฐฯในปี 2562 ขยายตัวเพิ่มขึ้น 18.2% และคาดว่ายอดจำหน่ายจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว หรือประมาณ 39,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯในปี 2566เราได้รวบรวมข้อเสนอแนะสำหรับผู้ประกอบการไทยที่สนใจจำหน่ายสินค้าอาหารและเครื่องดื่มผ่านช่องทางออนไลน์ในสหรัฐฯดังต่อไปนี้ 1.แพลตฟอร์มออนไลน์ที่เปิดให้ผู้ประกอบการทั่วไปเข้าไปจำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์มได้คือ amazon.com และ Walmart.com ผู้ประกอบการไทยที่สนใจจะขายสินค้าอาหารและเครื่องดื่มผ่านแพลตฟอร์มทั้งสองสามารถศึกษาวิธีได้จากเวปลิ้งค์ https://services.amazon.com/global-selling/overview.html และhttps://marketplace.walmart.com/ 2.เครื่องมือออนไลน์เช่น Social Media, Influencers นับเป็นเครื่องมือที่มีอิทธิพลต่อการตลาดและการขายสินค้า ผู้ประกอบการควรใช้ประโยชน์จากเครื่องมือเหล่านี้เพื่อช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการขายสินค้าอาหารและเครื่องดื่มผ่านช่องทางออนไลน์ 3. การขนส่ง การดำเนินการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็วเป็นปัจจัยสนับสนุนการค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้ประกอบการควรพิจารณาทางเลือกในการเก็บรักษาสินค้าในคลังสินค้าภายในประเทศสหรัฐฯ เนื่องจากแพลตฟอร์มมักจะกำหนดให้ผู้ขายต้องเก็บสินค้าไว้ในสหรัฐฯ เพื่อจุดประสงค์ด้าน Drop Shift หรือเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการส่งมอบสินค้าแก่ลูกค้า _____________________________________________Website : http://ditp-overseas.comFacebook: https://www.facebook.com/ditpoverseasYoutube : https://bit.ly/36fT76e #DITP #OMD2 #สพต2

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในสหรัฐอเมริกาคลี่คลายลงไปมาก ทำให้มีการเตรียมตัวกลับเข้าสู่การเรียนการสอนเต็มรูปแบบ ส่งผลให้สินค้าที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด นอกจากนี้ การเข้าสู่สภาวะผ่อนคลายของชาวอเมริกัน ทำให้นอกเหนือจากยอดจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการเรียนเช่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เติบโตขึ้นแล้ว ยังส่งผลต่อสินค้าในกลุ่มไลฟ์สไตล์ สินค้าตกแต่ง และกลุ่มอาหาร ให้เติบโตอีกด้วยนอกจากของใช้เกี่ยวกับการเรียนการสอน รูปแบบการใช้ชีวิตที่เร่งรีบและข้อจำกัดในการประกอบอาหารภายในที่พัก ก็ยังช่วยขับเคลื่อนให้เกิดความต้องการสินค้าอาหารกลุ่มอาหารเพื่อสุขภาพพร้อมรับประทาน และแบบ Single Pack หรือ Small Serving สำหรับกลุ่มนักศึกษาในอนาคตจึงนับเป็นโอกาสการค้าสำหรับผู้ประกอบการไทยในกลุ่มสินค้าอาหาร อาหารแปรรูป สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และสินค้าไลฟ์สไตล์ ที่จะศึกษาเพื่อพัฒนาสินค้าให้เหมาะสมต่อตลาดดังกล่าว ที่มาข้อมูล: รายงานการค้า สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก (3 ส.ค. 2564) _____________________________________________Website : http://ditp-overseas.comFacebook: https://www.facebook.com/ditpoverseasYoutube : https://bit.ly/36fT76e #DITP #OMD2 #สพต2

ความน่ารักของชาวอิตาเลียนก็คือ ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ชาวอิตาเลียนมีความอ่อนไหวต่อผลิตภัณฑ์อาหารที่ดีและมีจริยธรรม ด้วยการเลือกพิจารณาสินค้าที่มีตรา Fairtrade คือ ตราสัญลักษณ์รับรองการค้าที่เป็นธรรมอย่างยั่งยืนแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ผู้บริโภค รวมทั้งแรงงานที่อยู่ในระบบการแลกเปลี่ยนสินค้าที่มาจากประเทศกำลังพัฒนา โดยสินค้าที่ได้รับตรา Fairtrade ในอิตาลีมีจำนวนกว่า 2,500 รายการ มีผลการศึกษาว่าชาวอิตาเลียนใช้เงินไป 438 ล้านยูโรกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบที่ผ่านการรับรองแฟร์เทรดอย่างน้อย 1 อย่างในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งสินค้าศักยภาพของไทยได้แก่กล้วยและสับปะรด และกาแฟ ซึ่งนับเป็นสินค้าที่มีการบริโภคสูงมากทั้งนี้โอกาสในตลาดกาแฟอิตาลีสำหรับผู้ประกอบการไทยคือ ตลาดกาแฟแบบพิเศษ ที่มีการแข่งขันต่ำ และให้ความสำคัญต่อคุณภาพ แหล่งที่มี และความยั่งยืน ผู้ประกอบการสินค้าเกษตร และผู้ประกอบการกาแฟของไทย จึงควรทำการศึกษาความรู้เกี่ยวกับการรับรองสินค้าและการสนับสนุนการใช้ตรารับรองการค้าที่เป็นธรรมและยั่งยืน เนื่องจากตราสัญลักษณ์นี้มีส่วนสำคัญในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างความสามารถทางการแข่งขันให้กับสินค้าไทย และตอบโจทย์การค้าสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่มาข้อมูล: รายงานการค้า สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมิลาน _____________________________________________Website : http://ditp-overseas.comFacebook: https://www.facebook.com/ditpoverseasYoutube : https://bit.ly/36fT76e #DITP #OMD2 #สพต2

      วันนี้แอดมินจะขออนุญาตแนะนำกิจกรรมการสัมมนาออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Webinar ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2564 พบกับผู้รู้ กูรูที่เชี่ยวชาญการค้ามาเสนอเทคนิคกลยุทธ์ต่างๆ เชื่อมโยงให้เกิดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ เพิ่มพูนความรู้ด้านข้อมูลการค้าเชิงลึกที่น่าสนใจในภูมิภาคอเมริกา ลาตินอเมริกา ภูมิภาคยุโรปและCIS ภูมิภาคแอฟริกาและตะวันออกกลาง โดยมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากธุรกิจดาวรุ่งที่น่าสนใจในแต่ละประเทศมาร่วมแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์ รวมทั้งสิ้น 12 ประเทศ จาก 6 ภูมิภาค ท่านที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับฟังและซักถามข้อสงสัยต่อวิทยากรได้ผ่าน QR Code หรือ https://ditp-overseas.com/online-seminar-aug21/ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 สิงหาคม 2564 วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 10.00 น.ช่องทางการค้าในตลาดอเมริกาโดย Mr. Steven Terkel President, บริษัท Tercor, Inc. วันที่ 17 สิงหาคม […]

สาธารรัฐตุรกีเล็งเห็นความสำคัญของตลาดในประเทศเอเชีย พร้อมร่วมมือยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน เน้นการส่งเสริมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เล็งเอเชียเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและตลาดที่มีศักยภาพในอนาคตสำนักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงอังการา เปิดเผยว่า สาธารรัฐตุรกีเล็งเห็นถึงความสำคัญของศักยภาพทางการค้าของประเทศในแถบเอเชีย โดยในปัจจุบัน มูลค่าการค้าระหว่างสาธารรัฐตุรกีและประเทศแถบเอเชียมีมูลค่าประมาณ 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นร้อยละ 26 ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของสาธารรัฐตุรกี และนับว่าเป็นมูลค่าที่น้อยกว่าที่ควร และสามารถเพิ่มมากขึ้นได้อีกในอนาคต เนื่องจากสาธารรัฐตุรกีเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกสหภาพศุลการ (Customs Union) กับสหภาพยุโรป อีกทั้งมีสายการผลิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ระบบสาธารณูปโภคที่เพียบพร้อม ประเทศตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศต่างๆ และมีประชากรวัยทำงานที่มีความรู้และทักษะ ทำให้สาธารรัฐตุรกีพร้อมจะสร้างประเทศให้เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งสินค้าเพื่อจะได้มีส่วนสำคัญในการผลิตและกระจายสินค้าไปยังประเทศต่างๆนอกจากความร่วมมือทางการค้า สาธารรัฐตุรกียังให้ความสำคัญกับความร่วมมือด้านการลงทุนเพื่อเสริมสร้างให้เกิดการลงทุนภายในประเทศจากต่างชาติ เพื่อให้ใช้สาธารรัฐตุรกีเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออก โดยสร้างเขตการค้าเสรีพิเศษเพื่อดึงดูดการลงทุนด้านเทคโนโลยีจากประเทศต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิตภายในประเทศและการส่งออก โดยมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเช่น เทคโนโลยีด้านข้อมูลและการสื่อสาร อากาศยาน การขนส่ง การสร้างเรือ การท่องเที่ยว การศึกษา และการสร้างภาพยนตร์ โดยมุ่งเน้นที่ความร่วมมือกับประเทศในแถบเอเชียเป็นพิเศษ สำหรับประเทศไทยซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการเจรจาเขตการค้าเสรี (FTA) กับสาธารรัฐตุรกี จึงเป็นโอกาสอันดีของผู้ประกอบการไทยที่จะทำการศึกษาโอกาสทางการค้าที่เหมาะสมกับสินค้าของตนเอง เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าและขยายตลาดของการค้าระหว่างประเทศอีกทางหนึ่ง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ27 กรกฎาคม 2564 _____________________________________________Website : http://ditp-overseas.comFacebook: https://www.facebook.com/ditpoverseasYoutube : https://bit.ly/36fT76e #DITP #OMD2 #สพต2

ธนาคารกลางไนจีเรียคาดการณ์เปิดตัวสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง หรือ CBDC (Central Bank Digital Currency) หลังจากทำการศึกษาความเป็นไปได้มากกว่า 2 ปี และคาดว่าจะมีการเปิดตัวโครงการนำร่องเพื่อให้สามารถนำเสนอเงินสกุลนี้ให้ประชาชนได้ ในขณะที่ยังมีการหารือถึงวิธีการกำกับดูแลการใช้สกุลเงินดิจิทัลของภาคเอกชนที่เกิดขึ้นภายในประเทศไนจีเรีย เนื่องจากการใช้สกุลเงินดิจิทัลเป็นเครื่องมือจัดเก็บมูลค่าและโอนเงินมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในไนจีเรีย โดยได้รับการเปิดเผยจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของแพลตฟอร์มการให้กู้ยืมเงินแบบ Peer-to-Peer Paxful ว่าประเทศในแอฟริกาถือเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดสำหรับการเปิดตัวสกุลเงินดิจิทัลที่ธนาคารกลางยอมรับเพื่อให้นำมาใช้ทำธุรกรรมทางการเงินได้ จะทำให้อัตราแลกเปลี่ยนและการทำธุรกรรมทางการเงินของไนจีเรียซี่งเป็นประเทศที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นอันดับ 1 ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก มีความโปร่งใสและมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้านานาประเทศ รวมถึงประเทศไทย โดยในปี 2563 ประเทศไทยมีมูลค่าทางการค้ากับไนจีเรีย 12,553.69 ล้านบาท ซึ่งสินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยได้แก่ เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เป็นต้น ที่มาข้อมูล: สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงอาบูจา _____________________________________________Website : http://ditp-overseas.comFacebook: https://www.facebook.com/ditpoverseasYoutube : https://bit.ly/36fT76e #DITP #OMD2 #สพต2

ตลาดสินค้าอาหารและเครื่องดื่มจากพืชในตลาดสหรัฐฯขยายตัวสูงถึง 42.86% ในรอบสามปีที่ผ่านมา จากกระแสรักสุขภาพและการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ช่วยดันยอดนำเข้าสินค้าอาหารจากพืชของไทยสำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศ ณ เมืองไมอามี่ เปิดเผยว่า ผู้บริโภคชาวสหรัฐฯมีความนิยมในการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มจากพืชหรือ Plant Based Meat เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีประโยชน์ต่อสุขภาพ และมีรสชาติที่ดี และในปัจจุบัน ผู้บริโภคให้ความสำคัญต่อการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสวัสดิภาพของสัตว์อย่างเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น จึงเลือกที่จะบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดความยั่งยืนต่อห่วงโซ่อาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้คนรุ่นใหม่ในสหรัฐฯตระหนักถึงความสำคัญต่อการเลือกบริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเพิ่มเติม โดยสินค้านมจากพืชมีสัดส่วนการเติบโตสูงที่สุดคือ ร้อยละ 35.40 ทั้งนี้ แนวโน้มความสนใจของกลุ่มผู้บริโภคได้สะท้อนให้มีการคาดการณ์ว่าตลาดสินค้าอาหารและเครื่องดื่มจากพืชจะมีโอกาสขยายตัวมากขึ้นต่อเนื่องไปอีก 5-10 ปีในเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564 สหรัฐอเมริกามีการนำเข้านมมะพร้าว (รวมกะทิ) จำนวนถึง 22,937 ตัน โดยนำเข้าจากไทยสูงที่สุดร้อยละ 60.21 จึงนับเป็นโอกาสของผู้ประกอบการอาหารไทย เนื่องจากประเทศไทยมีข้อได้เปรียบด้านการเกษตรกรรม ทำให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบที่นำมาใช้แปรรูปเป็นสินค้าอาหารจากพืชได้ง่าย โดยเฉพาะโปรตีนจากถั่วและธัญพืช อีกทั้งยังมีความชำนาญในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม บวกกับชื่อเสียงของอาหารไทยเป็นที่ยอมรับของกลุ่มผู้บริโภคในสหรัฐฯ จึงเหมาะแก่การต่อยอดทางการค้าเป็นอย่างมากนอกจากประเทศสหรัฐอเมริกา ยังมีอีกหลายประเทศที่กระแสความนิยม Plant Based Meat สูงอย่างเห็นได้ชัดเช่น สหราชอาณาจักร หรือกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ […]

อิสราเอลจัดเป็นประเทศที่เล็ก แต่มีศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดี แม้จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ก็ตาม แต่ก็มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดของธุรกิจ Startup เป็น Unicorn เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา จากเดิมในปี 2013 มีเพียง 1 ราย เป็น 65 รายในเดือนพฤษภาคม 2021ล่าสุดสำนักงานสถิติแห่งรัฐอิสราเอลคาดว่า แม้ GDP ของปี 2021 จะลดลงเหลือ 5.8% จากประมาณการเดิมที่ 6.2% อันเนื่องจากการหดตัวด้านอุปโภคบริโภค และการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ดี การเติบโตแบบก้าวกระโดดของบริษัทด้านเทคโนโลยีจะมาช่วยกระตุ้นตัวเลขในไตรมาสที่ 2 ของปีให้เพิ่มขึ้นเป็นหลักสิบได้เมื่อพิจารณาจากความสัมพันธ์ทางการค้าอันดีระหว่างไทยกับอิสราเอล โดยอิสราเอลนับเป็นตลาดนำเข้าสินค้าจากไทยที่มีศักยภาพสำหรับสินค้าหลายรายการ การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ Startup ในอิสราเอลจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจ หากมีโอกาสผู้ประกอบการชาวไทยควรพิจารณาขอร่วมมือลงทุนในธุรกิจ Startup กับอิสราเอลเพื่อช่วยขยายตลาดและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการของไทย ที่มาข้อมูล: ข่าวเด่นรายสัปดาห์ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล _____________________________________________Website : http://ditp-overseas.comFacebook: https://www.facebook.com/ditpoverseasYoutube : https://bit.ly/36fT76e #DITP #OMD2 #สพต2

กระแสการใช้บรรจุภัณฑ์ใช้แล้วทิ้งโดยเฉพาะภาชนะใส่อาหารและเครื่องดื่ม กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งหลังการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และยังไม่มีทีท่าที่จะลดลง โดยมีการเติบโตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 6 ต่อปี และคาดว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2570 เลยทีเดียว ด้วยสาเหตุของสุขอนามัยเป็นหลักทั้งนี้ แนวโน้มความต้องการของบรรจุภัณฑ์ที่มีความต้องการสูงคือ ภาชนะแบบ To Go ชนิดต่างๆ โดยเน้นวัสดุทางเลือกในการผลิต หรือวัสดุย่อยสลายทางชีวภาพ เพื่อช่วยลดปริมาณขยะของโลกสำหรับผู้ประกอบการสินค้าบรรจุภัณฑ์ของไทย ความต้องการใช้งานบรรจุภัณฑ์แบบใช้แล้วทิ้งที่เพิ่มขึ้นนับเป็นโอกาสทางการค้า แต่เนื่องจากธุรกิจบรรจุภัณฑ์อาหารมีการแข่งขันสูงและมีผลกำไรในอัตราที่ต่ำ ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านราคาจากคู่แข่งในประเทศที่มีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าไทย จึงแนะนำให้ผู้ประกอบการไทยทำการศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติภายในประเทศ หรือเน้นการสร้างความยั่งยืนของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ (Sustainability) ในกระบวนการผลิตผู้ประกอบการไทยที่สนใจในการนำเสนอผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา สามารถเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์อาหารที่สำคัญของสหรัฐฯ เช่นNRA Restaurant Show ณ นครชิคาโก www.nationalrestaurantshow.comWestern Foodservice Show ณ เมืองอนาไฮม์ แคลิฟอร์เนีย www.westernfoodexpo.comPack Expo International ณ นครชิคาโก www.packexpointernational.com ที่มาข้อมูล: ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก _____________________________________________Website : http://ditp-overseas.comFacebook: https://www.facebook.com/ditpoverseasYoutube : https://bit.ly/36fT76e #DITP #OMD2 #สพต2

รายงานเศรษฐกิจระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2564 ของประเทศชิลีพบว่า มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มีการขยายตัว 2.6% โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยอดจำหน่ายรถยนต์ใหม่ขยายตัวเพิ่มขึ้นมากถึง 295.7%ประกอบกับการลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ทำให้ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจมีการปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากระดับ 51.4 มาอยู่ที่ 54.9 จากตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เน้นอุตสาหกรรมรถยนต์ นับเป็นผลดีผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมรถยนต์และส่วนประกอบ ที่มีมูลค่าการส่งออกไปยังชิลีระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2564 มากถึง 106.38 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 18.69% นอกจากนั้น ตัวเลขการลงทุนที่เพิ่มขึ้นยังส่งผลดีให้การส่งออกเครื่องจักรกลและส่วนประกอบมีมูลค่า 54.68 ล้านเหรียญสหรัฐฯเพิ่มขึ้น 99.93%จะเห็นได้ว่าการตอบรับสินค้าประเภทอุตสาหกรรมของไทยไปชิลี ยังคงมีแนวโน้มที่สดใส เนื่องจากเป็นตลาดที่มีความต้องการสินค้าจากไทยในประเภทส่วนประกอบรถยนต์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ยางและผลิตภัณฑ์จากยาง เครื่องซักผ้าและส่วนประกอบ เป็นจำนวนมาก ที่มาข้อมูล: ธนาคารกลางชิลี, Subrei, Global Trade Atlas โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงซันติอาโก _____________________________________________Website : http://ditp-overseas.comFacebook: https://www.facebook.com/ditpoverseasYoutube : https://bit.ly/36fT76e #DITP #OMD2 #สพต2

ในช่วงเวลาของการล็อคดาวน์เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ชาวอิตาเลียนนำแพลตฟอร์มออนไลน์มาใช้ในรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น และมีจำนวนประชากรอิตาเลียน 84% ใช้งานอินเตอร์เน็ตทุกวัน ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มจึงมีการพัฒนาและปรับรูปแบบให้มีความแตกต่างและครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งานมากขึ้น รวมถึงแพลตฟอร์มดิจิทัลไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่ เช่น LIVENow เพื่อใช้หาข้อมูลสำหรับการทำกิจกรรมภายในบ้าน เช่น คอร์สสอนออกกำลังกาย คอร์สสอนการทำอาหาร หลักสูตรการพูดสร้างแรงบันดาลใจ ในเดือนมิถุนายน 2564 รายการ Eastern Treats บนแพลตฟอร์มได้มีการสอนทำอาหารไทยออนไลน์ร่วมกับร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ THAI Select และได้รับการตอบรับที่ดี จึงมีแนวโน้มจะนำเสนอเมนูอาหารไทยเพิ่มขึ้น หรือแพลตฟอร์ม Suitefood ที่สร้างขึ้นภายใต้แนวคิด Travel East from Your Kitchen (เดินทางในโลกตะวันออกจากครัวของคุณ) ที่มีหลักสูตรสอนการปรุงอาหารเอเชีย พร้อมสูตรและวิธีการทำบนเว็บไซต์ความนิยมบนแพลตฟอร์มดิจิทัล เป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอาหารของไทยที่จะเลือกใช้ช่องทางเหล่านี้ในการประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสม หรือร่วมมือกับผู้มีอิทธิพลทางความคิด (Influencers) ผ่านแพลตฟอร์มเพื่อสร้างการเข้าถึงอาหารไทยในกลุ่มผู้บริโภคชาวอิตาเลียน เนื่องจากรูปแบบการสื่อสารดิจิทัลสามารถสื่อสาร สร้างประสบการณ์กับกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง ที่มีข้อมูล: สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมิลาน _____________________________________________Website : http://ditp-overseas.comFacebook: https://www.facebook.com/ditpoverseasYoutube : https://bit.ly/36fT76e #DITP #OMD2 #สพต2

สหราชอาณาจักรได้ประกาศเก็บภาษีบรรจุภันฑ์พลาสติกทุกชนิดที่มีปริมาณพลาสติกรีไซเคิลน้อยกว่าร้อยละ 30 (Plastic Packaging Tax; PPT) ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป โดยผู้ผลิตและผำเข้าบรรจุภันฑ์ พลาสติกรายใดที่มีการผลิตหรือนำเข้าบรรจุภัณฑ์พลาสติกทุกชนิด มากกว่า 10 ตันภายในระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา หรือ จะมีการผลิตหรือนำเข้าบรรจุภัณฑ์พลาสติกภายใน 30 วันข้างหน้า จะต้องลงทะเบียนกับหน่วยงาน Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC) ภายใน 30 วัน อย่างไรก็ดี หากบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ผลิตหรือนำเข้าดังกล่าวมีปริมาณพลาสติกรีไซเคิลมากกว่าร้อยละ 30 ไม่ต้องเสียภาษีดังกล่าว ส่วนบริษัทที่มีการผลิตหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีปริมาณพลาสติกรีไซเคิลน้อยกว่าร้อยละ 30 จะต้องจ่ายภาษีในอัตรา 200 ปอนด์ต่อเมตริกตัน พลาสติกที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษี เป็นประเภทโพลิเมอร์ (polymer) ที่อาจมีการเติมสารเติมแต่ง (additive) หรือ สาร (substance) และไม่รวมถึงโพลิเมอร์ที่มีเซลลูโลส (cellulose) ซึ่งยังไม่ผ่านการดัดแปลงทางเคมี โดยสารเติมแต่ง เช่น แคลเซียม และ […]

ดูเหมือนว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้คนทั่วไปต้องอยู่กับบ้านมากยิ่งขึ้น จนเกิดพฤติกรรมใหม่ร่วมกันในหลายๆประเทศ คือการรับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดชาวเนเธอร์แลนด์ก็เป็นประชากรอีกประเทศที่มีการรับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มูลค่าการค้าของสินค้าสัตว์เลี้ยงในปี 2563 – 64 เติบโตที่สุดในประวัติการณ์มีมูลค่ากว่า 1.52 พันล้านยูโร โดยมีการคาดการณ์ว่าภายในปี 2569 มูลค่าการค้าของสินค้าสัตว์เลี้ยงจะมีมูลค่าอยู่ที่ 1.79 พันล้านยูโร โดยในช่วงปี 2563 สินค้าสัตว์เลี้ยงแบบพรีเมี่ยมได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี อย่างไรก็ดี จากความยืดเยื้อของสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ทำให้เกิดผลกระทบต่อรายได้ของหลายครัวเรือน ในต้นปี 2564 จึงมีความต้องการในกลุ่มสินค้าราคาประหยัดและ Private Labels เพิ่มมากขึ้นจะเห็นได้ว่าในภาวะวิกฤติที่สินค้าฟุ่มเฟือยหลายรายการอาจจะมีความต้องการลดลง แต่โอกาสสำหรับตลาดสินค้าสัตว์เลี้ยงยังคงเปิดกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ต้องจำกัดการเดินทาง ลดการพบปะกับผู้คน และเป็นครอบครัวเดี่ยวที่แยกตัวมาใช้ชีวิตตามลำพัง ผู้ประกอบการไทยนับว่ามีข้อได้เปรียบในการแข่งขันเมื่อเทียบคุณภาพสินค้ากับราคาสำหรับตลาดสินค้าสัตว์เลี้ยงในยุโรป ที่มีความต้องการด้านคุณภาพให้เหมาะสมกับราคา จึงควรวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดเฉพาะให้มากยิ่งขึ้น ที่มาข้อมูล: รายงานตลาดผลิตภัณฑ์ดูแล “สัตว์เลี้ยง” ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเฮก _____________________________________________Website : http://ditp-overseas.comFacebook: https://www.facebook.com/ditpoverseasYoutube : https://bit.ly/36fT76e #DITP #OMD2 #สพต2

หลังจากมีการกระจายฉีดวัคซีน COVID-19 มากขึ้น และจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงในแคนาดา ทำให้มีการผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ระดับการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคชาวแคนาดาปรับตัวสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ในเดือนพฤษภาคม 2564 แคนาดามีการนำเข้าสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 จากเดือนก่อนหน้า ในขณะที่ประเทศไทยมีการส่งออกสินค้าไปยังแคนาดาเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.88 เมื่อเทียบระหว่างเดือน ม.ค. – พ.ค. ของปี 2564 และปีก่อนหน้าสินค้าหลักที่เป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการของไทยได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ที่ใช้สำหรับการพิมพ์ สินค้าอุตสาหกรรม นอกจากนี้ การผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ทำให้ประชาชนชาวแคนาดาออกมาใช้ชีวิตนอกบ้าน รวมทั้งรับประทานอาหารนอกบ้านมากขึ้น จึงนับเป็นโอกาสของร้านอาหารไทยและผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกอาหารไทยไปต่างประเทศ อีกด้วย ที่มาข้อมูล: รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าแคนาดา เดือนกรกฎาคม 2564 โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ _____________________________________________Website : http://ditp-overseas.comFacebook: https://www.facebook.com/ditpoverseasYoutube : https://bit.ly/36fT76e #DITP #OMD2 #สพต2

ลุ้นรับฟรี บัตร Gift Voucher จาก Starbucksมูลค่า 200 บาท จำนวน 5 รางวัล เพียงทำตามกติกาง่ายๆ ดังนี้1. เลือก Live สัมมนาจากงาน DITP Overseas Seminar ที่ท่านชอบมากที่สุด เพียง 1 หัวข้อสามารถรับชมสัมมนาทั้งหมดได้ที่ https://bit.ly/3sFZBWtอย่าลืมเปิดโพสต์เป็น สาธารณะ นะคะ*2. อธิบายว่าท่านชอบสัมมนาหัวข้อนี้และเพราะเหตุใด3. กดไลค์ กดติดตาม Page Ditp Overseas พร้อมแคปหน้าจอ การร่วมสนุกของท่านมาในคอมเม้นท์ เพียงเท่านี้ก็ลุ้นรับของรางวัลได้เลย ร่วมสนุกได้ที่ www.facebook.com/ditpoverseas ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันนี้ – 5 กันยายน 2564*ประกาศผลทาง Page Ditp Overseas เวลา 12.00 น. ของวันถัดไป*คำตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด _____________________________________________ Website : http://ditp-overseas.comFacebook: https://www.facebook.com/ditpoverseasYoutube : […]

ในช่วงวิกฤตโควิด ทำให้คนส่วนใหญ่ต้องอยู่กับบ้าน จึงเกิดกระแสการรับสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงเพิ่มขึ้นในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศซีกโลกตะวันตกเช่น แถบอเมริกากลาง จนทำให้เกิดแนวโน้มสำคัญของการนำเข้าอาหารสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นทั้งในด้านปริมาณและราคา โดยมีการเพิ่มสูงขึ้นถึง 15% นับจากปี 2018 ถึง 2020 และราคาเฉลี่ยของการนำเข้าอาหารสัตว์เพิ่มจาก 0.95 ดอลล่าร์สหรัฐ เป็น 1.09 ดอลล่าร์สหรัฐต่อกิโลกรัม ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2020 ประเทศที่นำเข้าสินค้าอาหารสัตว์สูงสุดได้แก่1. คอสตาริก้า 72 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 33%2. ปานามา 40 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 10%3. เอลซัลวาดอร์ 27 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 24%4. กัวเตมาลา 26 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 12%5. ฮอนดูรัส 20 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 20%6. นิการากัว 17 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 10% จากตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่ามีประชากรในประเทศแถบอเมริกากลางมีความนิยมรับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาจากปริมาณการนำเข้าอาหารสัตว์ที่เพิ่มอย่างมีนัยสำคัญแล้ว น่าจะนับเป็นโอกาสทางการค้าของสินค้าอื่นๆสำหรับสัตว์เลี้ยงเช่นกัน จึงนับได้ว่า […]

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การกระทำของมนุษย์ และการขยายตัวของประชากรโลก ทำให้องค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว่า ภายในปี 2573 เมืองใหญ่หลายเมืองจะต้องตกอยู่ในภาวะขาดแคลนน้ำสำหรับการบริโภค โดยความต้องการใช้น้ำจืดของคนทั่วโลกจะมากกว่าปริมาณน้ำที่มีอยู่ถึง 40% โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ ที่ปริมาณน้ำธรรมชาติเหลือค่อนข้างน้อยประเด็นนี้ทำให้ เมืองอัจฉริยะ “Masdar City” กรุงอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ร่วมกับ Khalifa University of Science and Technology และบริษัท Aquovum จากสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งโครงการนำร่องนวัตกรรมโดยวิธีการดึงเอาความชื้นจากอากาศมาสร้างเป็นน้ำสะอาด ซึ่งจะนับเป็นโครงการแรกของโลกในการใช้เทคโนโลยี Atmospheric Water Generation (AWG) มาผลิตน้ำประปาเชิงพาณิชย์นับเป็นโอกาสทางการค้าสำหรับสตาร์ทอัพ หรือผู้ประกอบการไทยในการเร่งพัฒนาเครื่องมือ หรือนวัตกรรมที่สามารถผลิตน้ำบริสุทธิ์จากพลังงานสะอาดซึ่งจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในอนาคต เพื่อนำเอานวัตกรรมไปต่อยอดการค้ากับกลุ่มประเทศที่มีแนวโน้มความต้องการเทคโนโลยีเพื่อช่วยแก้ปัญหาแหล่งน้ำไม่เพียงพอสำหรับการอุปโภค บริโภค และการเกษตร เช่นกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง หรือแอฟริกา ที่มาข้อมูล: ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองดูไบ _____________________________________________Website : http://ditp-overseas.comFacebook: https://www.facebook.com/ditpoverseasYoutube : https://bit.ly/36fT76e #DITP #OMD2 #สพต2

แม้ว่าการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จะทำให้เศรษฐกิจในประเทศเปรูปี 2563 มีมูลค่าลดลง 6.46% จากปี 2562 เหลือมูลค่า 214,200 ล้านบาท แต่จากวิถีชีวิตแบบใหม่ที่ทำให้คนเปรู WFH (Work from Home) กันเป็นส่วนมาก ทำให้มีการปรับปรุงบ้านให้เหมาะสมกับการเป็น Home Office สำหรับคนทำงาน และห้องเรียน Online สำหรับนักเรียน ทำให้เกิดความต้องการอุปกรณ์เทคโนโลยี และอุปกรณ์เสริม โดยพบว่า กลุ่มเครื่องพิมพ์มียอดขายเพิ่มสูงขึ้นถึง 20% ในปี 2563 – 2564ทั้งนี้ ยอดนำเข้าเครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสารของประเทศเปรูในปี 2563 มีมูลค่า 80.1 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากปี 2562 อยู่ประมาณ 8.3% แต่การนำเข้าจากประเทศไทยที่มีปริมาณการนำเข้าเป็นลำดับที่ 4 กลับมามูลค่าเพิ่มขึ้น 126.53% เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยมีมูลค่าการนำเข้าเครื่องพิมพ์จากไทยสูงถึง 11.1 ล้านเหรียญสหรัฐ จึงนับเป็นโอกาสของผู้ส่งออกอุปกรณ์สำนักงานจากไทย ที่จะทำการศึกษาเพื่อชิงส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มเติม ที่มาข้อมูล: รายงานผู้แทนการค้าไทยในเปรู […]

แม้ว่ากระแสการช้อปปิ้งออนไลน์จะเป็นที่นิยมมาหลายปี แต่ศูนย์การค้าและธุรกิจที่ต้องอาศัยหน้าร้านก็ยังดำเนินไปได้ด้วยดีเนื่องจากผู้คนยังมีความต้องการออกมาใช้ชีวิตนอกบ้าน แต่สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 เป็นตัวเร่งให้ศูนย์การค้าต่างๆต้องเผชิญกับปัญหากำลังซื้อถดถอย และได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงโดยเฉพาะศูนย์การค้าขนาดเล็กหลายแห่งถึงกับประสบภาวะล้มละลาย ในปี 2563 มีรายงานว่าห้างปิดตัวลงไปกว่า 12,000 แห่ง บางอาคารศูนย์การค้าได้ถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นเช่น ห้าง Macy’s ในรัฐ Vermont ถูกปรับเปลี่ยนเป็นโรงเรียนมัธยม ในขณะที่อาคารศูนย์การค้าหลายแห่งเปลี่ยนมาเป็นอาคารสำนักงานให้เช่าแทนนอกจากเรื่องกำลังซื้อที่ลดลง พฤติกรรมการบริโภคของชาวอเมริกันก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากเดิมที่มีการรวมกลุ่มกันตามศูนย์การค้าต่างๆโดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์ ก็กลับถูกแทนที่โดยเทคโนโลยีและระบบออนไลน์ที่มีความสะดวกสบาย ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับหน้าร้านเช่น ร้านอาหาร หรือธุรกิจบริการต่างๆ อาจจำเป็นต้องปรับตัวให้ลดการพึ่งพาธุรกรรมจากหน้าร้านลง ปรับแผนระยะยาวโดยเน้นช่องทางออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ e-commerce ที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2565 ที่มาข้อมูล: ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จาก สคต. ณ นครนิวยอร์ก 9-13 ส.ค. 2564 _____________________________________________Website : http://ditp-overseas.comFacebook: https://www.facebook.com/ditpoverseasYoutube : https://bit.ly/36fT76e #DITP #OMD2 #สพต2

ได้แก่ ภูมิภาคอเมริกา ลาตินอเมริกา ภูมิภาคยุโรปและCIS และภูมิภาคแอฟริกาและตะวันออกกลางท่านจะสามารถเข้าถึงข้อมูลพื้นฐานด้านการค้าของแต่ละพื้นที่ และสถานการณ์การค้าในปัจจุบัน สามารถสมัครสมาชิกเพื่อติดตามข่าวสารสถานการณ์การค้าอัพเดท ได้ที่ www.omd2manual.com #DITP#OMD2#สพต2#Overseas#trademanual _____________________________________________Website : http://ditp-overseas.comFacebook: https://www.facebook.com/ditpoverseasYoutube : https://bit.ly/36fT76e

ในช่วงเดือน ม.ค. – มิ.ย. 2564 ภาพรวมตลาดค้าปลีกของโปแลนด์มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการขยายตัวมากที่สุดในเดือนเมษายนถึง 21% โดยในเดือนพฤษภาคม 2564 พบว่ามีจำนวนผู้ใช้บริการในอาคารห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีกมากถึง 96% เมื่อเทียบกับจำนวนผู้ใช้บริการในช่วงเวลาก่อนการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั้งนี้ The Oxford Economics ได้คาดการณ์ว่า ตลาดค้าปลีกของโปแลนด์จะมีการขยายตัวในอัตราเฉลี่ย 3.3% ต่อปีอย่างต่อเนื่องไปจนถึงปี 2568 โดยกลุ่มสินค้าที่จะมีการขยายตัวมากได้แก่สินค้าตกแต่งบ้าน สินค้าเครื่องนุ่งห่ม เวชภัณฑ์และเครื่องสำอาง จึงนับเป็นตลาดสินค้าดาวรุ่งที่ผู้ประกอบการไทยควรศึกษาเพื่อนำเสนอสินค้าทางเลือกเข้าสู่ตลาดโปแลนด์ รวมถึงตลาดในภูมิภาคยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกอย่างไรก็ดี ด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคจากสถานการณ์แพร่ระบาด ทำให้เกิดการพัฒนาร้านค้าปลีกในรูปแบบของ Stand-Alone เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากในช่วง Lock Down กลุ่มร้านค้าประเภทนี้ยังสามารถเปิดให้บริการได้แบบมีเงื่อนไข ส่งผลดีต่อผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายดังนั้น ผู้ประกอบการไทยจึงควรทำการพิจารณาศึกษาคู่ค้าที่มีหน้าร้านแบบ Stand-alone เพิ่มมากขึ้นด้วย ที่มาข้อมูล: รายงานการค้า สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงวอร์ซอ (ก.ค. 2564) _____________________________________________Website : http://ditp-overseas.comFacebook: https://www.facebook.com/ditpoverseasYoutube : https://bit.ly/36fT76e #DITP #OMD2 […]

เพื่อลุ้นรับของรางวัล บัตร Starbucks มูลค่า 100 บาท 10 รางวัล ⠀ กติกา1.คลิก Link เพื่อทำแบบประเมินความพึงพอใจhttps://ditp-overseas.com/ditp-overseas-satis/2.แคปภาพหน้าจอเพื่อเป็นหลักฐานในคอมเม้นท์ด้านล่าง⠀ กรอกแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันนี้ – 12 กันยายน 2564*ประกาศผลทาง Page Ditp Overseas เวลา 12.00 น. ของวันถัดไป *คำตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด_____________________________________________Website : http://ditp-overseas.comFacebook: https://www.facebook.com/ditpoverseasYoutube : https://bit.ly/36fT76e #DITP#OMD2#สพต2  

สาธารณรัฐเช็กเป็นประเทศที่มีการบริโภคกาแฟสูงเป็นอันดับสองของยุโรปตะวันออก รองจากโปแลนด์ และมีอัตราการเติบโตสูงที่สุดในภูมิภาคคือ 30.5% โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้การบริโภคกาแฟในครัวเรือนของสาธารณรัฐเช็กเพิ่มมากขึ้น หลายครัวเรือนมีเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติประจำบ้าน และผู้บริโภคนิยมซื้อกาแฟที่มีคุณภาพสูง โดยมีการให้ความสำคัญต่อคุณภาพของกาแฟเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และนิยมบริโภคกาแฟสดมากกว่ากาแฟสำเร็จรูปกลุ่มสินค้าที่เติบโตเร็วได้แก่ แคปซูลกาแฟสำหรับเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติ และเมล็ดกาแฟสดพรีเมียม จึงนับเป็นโอกาสอันดีของผู้ประกอบการกาแฟของไทย เนื่องจากภูมิประเทศของสาธารณรัฐเช็กไม่เอื้ออำนวยต่อการปลูกกาแฟ จึงต้องนำเข้ากาแฟให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดอย่างไรก็ดี นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลต่อการชะลอการสั่งซื้อกาแฟจากประเทศนอกกลุ่มสหภาพยุโรป ที่มีความเสียเปรียบเรื่องต้นทุนค่าขนส่ง แต่มีการคาดการณ์ว่า เมื่อสถานการณ์ดีขึ้น สินค้ากาแฟที่มีคุณภาพสูง และมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ จะมีโอกาสทางการตลาด สามารถเจาะกลุ่มผู้บริโภคตลาดเฉพาะ หากผู้ประกอบการไทยสามารถเพิ่มความแตกต่างของสินค้า ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ บรรจุภัณฑ์ และรสชาติ จะช่วยให้สินค้าไทยได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น ที่มาข้อมูล: รายงานจากสำนักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงปราก (ก.ค. 2564) _____________________________________________Website : http://ditp-overseas.comFacebook: https://www.facebook.com/ditpoverseasYoutube : https://bit.ly/36fT76e #DITP #OMD2 #สพต2

แม้ว่าการแพร่ระบาดของ COVID 19 สายพันธุ์เดลต้ายังไม่ลดลงในสหรัฐอเมริกา แต่เนื่องจากประชาชนมีการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID 19 เป็นจำนวนมากแล้ว จึงมีการออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านมากยิ่งขึ้น เช่น การออกนอกบ้านรับประทานอาหารเย็น การเดินทาง เป็นต้นอย่างไรก็ดี ผู้บริโภคชาวสหรัฐฯยังคงรู้สึกตื่นตัวกับคลื่นการแพร่ระบาด จึงมีการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ทำให้ราคาสินค้าบางรายการพุ่งสูงและขาดแคลนชั่วคราว โดย US Census Bureau ได้ระบุว่ายอดค้าปลีกโดยรวมเจ็ดเดือนแรกของปี 2564 ขยายตัว 15.8% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยมีการคาดการณ์ว่า ในปี 2564 ทั้งปี น่าจะมีการขยายตัวประมาณ 10.5 – 13.5% หรือคิดเป็นมูลค่า 146.52 – 150.48 ล้านบาท โดยสินค้าที่มียอดการจำหน่ายเพิ่มขึ้นในช่วง ม.ค. – ก.ค. 2564 ได้แก่ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าสุขภาพและความงาม เสื้อผ้าเครื่องประดับ เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านอย่างไรก็ดี การขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภคในท้องตลาด จะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคทดลองสินค้าใหม่ หรือแบรนด์ใหม่จากผู้ผลิต ซึ่งนับเป็นทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการไทยด้านสินค้าอาหาร อิเล็กทรอนิกส์ และสินค้าไลฟ์สไตล์ ที่มาข้อมูล: […]

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ชาวสหราชอาณาจักรให้ความสำคัญกับการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะปัญหาขยะพลาสติกที่ส่งผลต่อระบบนิเวศน์ทางทะเล และสัตว์น้ำ ดังนั้น ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตในสหราชอาณาจักรได้มีการหาแนวทางในการลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single-Use Plastic) เช่น ในปี 2562 ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต Waitrose ได้ริเริ่มการจำหน่ายสินค้าแบบ Refill Station โดยผู้บริโภคสามารถนำบรรจุภัณฑ์มาเติมสินค้าเองได้ เพื่อเป็นการลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกส่งผลให้ยอดจำหน่ายสินค้าแบบ Refill เพิ่มขึ้นถึง 20% ในช่วง ม.ค. – มิ.ย. 2564 ทำให้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำอีกหลายแห่งวางแผนให้บริการแบบ Refill Station เช่น Asda, Marks & Spencer โดยสินค้าที่ให้บริการแบบ Refill Station ได้แก่ ผักและผลไม้แช่แข็ง น้ำยาทำความสะอาด อาหารแห้ง เป็นต้น ซึ่งมีแนวโน้มที่ห้างจะขยายชนิดของสินค้าที่จำหน่ายในรูปแบบ Refill เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยผู้ประกอบการไทยจึงควรพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ตลอดจนบรรจุภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยเฉพาะการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้าไทย ทำให้มีการนำเข้าสินค้าไทยไปยังสหราชอาณาจักรเพิ่มมากขึ้นด้วย ที่มาข้อมูล: รายงานการค้า สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน _____________________________________________Website : […]

อียิปต์ได้ลงทุนในการพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจคลองสุเอซซึ่งประกอบด้วยท่าเรือหกแห่ง เขตอุตสาหกรรมสี่แห่ง ครอบคลุมพื้นที่กว่า 460 ล้านตารางเมตร เพื่อส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ และดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเช่น ศูนย์รวมการผลิตยานยนต์ นิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และศูนย์ขนถ่ายสินค้าธัญพืช ทำให้อียิปต์จะมีความได้เปรียบในฐานะเส้นทางการค้าสำคัญที่เชื่อมโยงระหว่างทวีปเอเชียและยุโรปจึงนับเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยในหลายอุตสาหกรรมเช่น อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากยาง ชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมแปรรูปวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พลังงานทดแทน ที่จะศึกษาเพื่อลงทุนด้านการผลิต เนื่องจากอียิปต์เองยังมีข้อตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรป แอฟริกา และกลุ่มประเทศอาหรับ ซึ่งจะช่วยเอื้อสิทธิประโยชน์ด้านภาษีการผลิตและส่งออก ที่มาข้อมูล: รายงานข่าวเด่นจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไคโร (ส.ค. 2564) _____________________________________________Website : http://ditp-overseas.comFacebook: https://www.facebook.com/ditpoverseasYoutube : https://bit.ly/36fT76e #DITP #OMD2 #สพต2

1. บทสรุปผู้บริหาร           สหราชอาณาจักรเป็นตลาดส่งออกเนื้อไก่ที่สำคัญของไทย เป็นตลาดส่งออกลำดับ 2 ของไทยรองจากญี่ปุ่น และเป็นลำดับ 1 ของไทยในยุโรป ในปี 2563 ไทยส่งออกไก่ไปยังสหราชอาณาจักรมูลค่าร่วม 539.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 16,740 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม สินค้าไก่เป็นหนึ่งในสินค้าที่มีมาตรการการนำเข้าทั้งในด้านการจำกัดปริมาณผ่านระบบโควต้านำเข้า ตลอดจนกฎระเบียบและมาตรการด้านสุขอนามัยที่เข้มงวด รวมถึง ประเด็นสิ่งแวดล้อม แรงงาน และสวัสดิภาพสัตว์ ล้วนเป็นประเด็นที่ผู้บริโภคชาวอังกฤษให้ความสำคัญมาก           ภายหลังจากการแยกตัวของสหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรป หรือ Brexit ส่งผลให้ต้องมีการ เจรจาปรับแก้ไขตารางข้อผูกพันปริมาณโควตาภาษีโดยแบ่งสัดส่วนโควตาภาษีระหว่างสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร ซึ่งสินค้าไก่เป็นหนึ่งในสินค้าในตารางข้อผูกพันเกี่ยวกับเรื่องนี้ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการเจรจาจนเสร็จสิ้นและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 ส่งผลให้ไทยได้รับ ปริมาณโควตาที่แน่นอนจากสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรจัดสรรให้ไทย ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับ ผู้ส่งออกไทยสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ           จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิท 19 ในประเทศไทยนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นมา ส่งผลให้โรงงานผลิตไก่แปรรูปต้องหยุดการผลิตไปเกือบทั้งหมดซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณสต็อคของผู้นำเข้าในสหราชอาณาจักรเกี่ยวกับเรื่องนี้ หากไทยสามารถดำเนินการให้โรงงานจะสามารถกลับมาเปิดดำเนินการได้แม้ในช่วงที่ยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่โดยใช้มาตรการ Bubble and Seal จะส่งผลให้ไทยยังคงรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ได้ […]

ยานยนต์ที่ใช้พลังงานทางเลือกถือเป็นส่วนสำคัญในการช่วยลดการใช้คาร์บอนทั่วโลก การขับขี่ด้วยไฟฟ้าเป็นนวัตกรรมที่นำเสนอศักยภาพทางเศรษฐกิจและโอกาสสำหรับภาคธุรกิจในเนเธอร์แลนด์ ปัจจุบันรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ให้ความสำคัญและมีแผนสนับสนุนเกี่ยวกับธุรกิจ e-mobility มากขึ้น ซึ่งเป็นที่น่าสนใจและน่าจับตามองอุตสากรรมการนำเข้ารถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบตเตอรี่ รถยนต์ไฟฟ้าแบบปลั๊กอินไฮบริด และการผลิตยานพาหนะไฟฟ้าขนาดเล็ก เช่น จักรยานไฟฟ้าและสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า ตลอดจน การประกอบโครงสร้างแท่นชาร์จสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ทั้งแบบสาธารณะ กึ่งสาธารณะ แบบส่วนตัวที่ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าสามารถสั่งซื้อและนำไปติดตั้งเองที่บ้านได้ และแบบชาร์จเร็ว จากตัวเลขข้างต้นแสดงให้เห็นว่าจำนวนของผู้ใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบตเตอรี่ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้จำนวนรถยนต์ไฟฟ้าบนท้องถนนในประเทศเนเธอร์แลนด์มีจำนวนประมาณ 218,000 คัน (*อ้างอิงจากตัวเลขรถใหม่ที่จดทะเบียนในปี 2563) และเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปี 2564 ถึงกว่า 310,000 คัน ในขณะที่เมื่อปี 2559 มีรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบตเตอรี่จดทะเบียนเพียงประมาณ 4,000 คันเท่านั้น เนื่องจากราคาของรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ในขณะนั้นยังคงมีราคาที่สูงเกินกว่าที่ผู้ใช้รถยนต์ทั่วไปจะให้ความสนใจและตัดสินใจซื้อเมื่อเทียบราคากับรถยนต์ธรรมดาแบบใช้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิง อีกทั้งปัญหาในการหาแท่นชาร์จไฟฟ้าตามจุดสาธารณะในขณะนั้นยังคงมีจำนวนน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับความสะดวกสบายในการใช้รถยนต์แบบน้ำมันเชื้อเพลิงหรือแบบปลั๊กอินไฮบริดที่สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าหรือใช้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงก็ได้ ในปี 2561 รถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบตเตอรี่เริ่มเป็นที่สนใจมากขึ้นในกลุ่มประเทศยุโรป ทำให้ประเทศเนเธอร์แลนด์เริ่มมีการซื้อรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเป็นจำนวนมากอย่างก้าวกระโดดถึง 24,000 คัน เนื่องจากรัฐบาลเริ่มมีการสนับสนุนกลุ่มธุรกิจบริการให้เช่ารถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบตเตอรี่แบบทั้งรายวันและรายชั่วโมง เพื่อให้คนทั่วไปได้มีโอกาสทดลองขับรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่อย่างทั่วถึง ซึ่งนับว่าเป็นแผนการสนับสนุนที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ในปีถัดมาผู้ใช้รถยนต์เริ่มมองเห็นข้อดีและความแตกต่างของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าอย่างชัดแจน จนทำให้มีความต้องการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ ส่วนแบ่งของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าแบบปลั๊กอินไฮบริดในเนเธอร์แลนด์จึงเพิ่มขึ้น และมีจำนวนตัวเลขการซื้อรถใหม่และจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าเริ่มเข้ามาแทนที่รถยนต์พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2562 ส่วนแบ่งทางการตลาดของการซื้อรถยนต์แบบพลังงานทางเลือก ไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้าแบตเตอรี่ พลังไฟฟ้าแบบไฮบริด หรือรถยนต์ที่ใช้ก๊าซซีเอ็นจี […]

1. สรุปภาพรวมของตลาดค้าปลีกสวีเดน สวีเดนมีประชากรรวมประมาณ 10.35 ล้านคน รายได้ต่อหัวประชากร (GNI per capita) อยู่ที่ประมาณ 1.8 ล้านบาท/คน/ปี ในปี 2562 ตลาดค้าปลีกสวีเดนมีมูลค่า 2,917 พันล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 3.5 จากปีที่ผ่านมา โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของประชากร และรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉลี่ยร้อยละ 18 ของประชากรสวีเดนทั้งหมดออกไปทานอาหารเย็นนอกบ้านอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง (ข้อมูลปี 2562 ก่อนเกิดโรคระบาด COVID-19) และ 1 ใน 3 ของประชากรออกไปทานอาหารมื้อกลางวันนอกบ้านอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เหล่าห้างสรรพสินค้าต่างๆ จึงทุ่มเทพื้นที่ค้าปลีกให้กับร้านอาหารมากขึ้น ทั้งนี้ จากภาวะวิกฤติ COVID-19 ที่ผ่านมา รัฐบาลสวีเดนมิได้มีคำสั่งปิดร้านค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า หรือ lockdown แต่อย่างใด เพียงแต่มีมาตรการสนับสนุนการป้องกันการแพร่กระจายโรคอื่นๆ เท่านั้น เช่น การรักษาระยะห่าง และการทำงานจากบ้าน ผู้คนออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าในเขตถนนช้อปปิ้งใจกลางเมืองณ กรุงสตอกโฮล์มเครดิตภาพ: Image Bank Sweden […]

การผลิตและการส่งออก สเปนเป็นผู้ผลิตอาหารออร์แกนิคอันดับต้นของยุโรป และเป็นอันดับ 4 ของโลก จากศักยภาพด้านที่ตั้งที่มีลักษณะพื้นที่เพาะปลูกและสภาพอากาศหลากหลาย ทำให้มีผลผลิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดได้ตลอดทั้งปี พื้นที่เพาะปลูกผลผลิตออร์แกนิครวมกว่า 2 ล้านเฮคตาร์ หรือร้อยละ 8.2 ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด มีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้กว่า 44,000 ราย (เป็นเกษตรกรผู้ปลูก/ผู้เลี้ยง 37,700 ราย ธุรกิจแปรรูป 4,300 ราย และธุรกิจอื่นๆ อาทิ ค้าส่ง ค้าปลีก) โดยส่วนใหญ่เป็น SMEs มีการจ้างงานกว่า 85,000 คน แม้ว่าจะมีต้นทุนในการผลิตสูงกว่าคู่แข่ง โดยเฉพาะโปรตุเกส และโปแลนด์ หากแต่สเปนมีความ ได้เปรียบในด้านความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยี จึงทำให้มีศักยภาพในการแข่งขัน สินค้าออร์แกนิคที่สเปนทำการส่งออกเป็นอันดับต้น อาทิ มะเขือเทศ แตงกวา พริกหยวก และซุคคินี โดยตลาดส่งออกอันดับหนึ่ง คือ เยอรมนี มูลค่าการนำเข้าประมาณ 11,000 ล้านยูโร ทั้งนี้ อุปสรรคในการส่งออกหลักๆ คือ มาตรการปกป้องผลผลิตภายในประเทศ รวมถึงแนวทางของภาคเอกชน […]

ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการขนส่งและห่วงโซ่อุปทานในตลาดโลกที่ส่งผลกระทบต่อการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมาตั้งแต่ปีที่แล้ว และส่งผลกระทบต่อการนำเข้าสินค้าของเล่นสำหรับช่วงเทศกาลปลายปีที่กำลังจะมาถึง ทำให้ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าของเล่นในตลาดสหรัฐฯ บางรายตัดสินใจลดปริมาณการ นำเข้าสินค้าของเล่นบางรายการลง เช่น บริษัท The Basic Fun Toy สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เมือง Boca Raton รัฐฟลอริดา ที่ตัดสินใจลดการนำเข้าสินค้ารถบรรทุกของเล่นรุ่น “Tonka Mighty Dump Truck” ของบริษัทซึ่งเป็นที่นิยมมากในตลาดลงเหลือเพียงสองในสามของปริมาณที่ต้องการนำเข้าเท่านั้น โดยต้นทุนค่าขนส่งสินค้าในอุตสาหกรรมของเล่นปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดิมราวร้อยละ 7 ของราคาจำหน่ายสินค้าปลีกเมื่อปีที่ผ่านมาเป็นราวร้อยละ 40 ของราคาจำหน่ายสินค้าปลีกในปีนี้ ที่ไม่รวมค่าขนส่งูสินค้าจากท่าเรือไปยังผู้ค้าปลีก ทำให้ผู้ประกอบการในตลาดจำเป็นต้องแบกรับภาระต้นทูนสินค้าที่เพิ่มขึ้นบางส่วน เพื่อลดผลกระทบต่อผู้บริโภคในตลาด อีกทั้ง แม้ว่าจะมีผู้ประกอบการบางรายต้องการที่จะนำเข้าสินค้าและยอมที่จะจ่ายค่าขนส่งในอัตราที่สูงขึ้นแต่การบริหารจัดการหาสายเดินเรือเพื่อขนส่งสินค้าจากประเทศผู้ผลิตต้นทางไปยังสหรัฐฯ ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก จนผู้ประกอบการบางรายถึงขั้นตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าผ่านทางเครื่องบินแทน เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีสินค้าทันจำหน่ายก่อนวันคริสต์มาสซึ่งเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ประกอบการค้าปลีกในตลาด ในขณะที่ผู้ประกอบการในตลาดบางรายที่ไม่สามารถแบกรับภาระต้นทูนได้กลับเลือกที่จะชะลอการนำเข้าจนกว่าสถานการณ์ด้วนการขนส่งในตลาดโลกจะปรับตัวดีขึ้น ทั้งนี้ สาเหตุหลักของปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาที่เริ่มต้นในประเทศจีนซึ่งเป็นแหล่งผลิตสินค้าหลักของสหรัฐฯ ทำให้ผู้ผลิตไม่สามารถผลิตสินค้าได้ตามกำหนด ซึ่งต่อมาเมื่อการแพร่ระบาดขยายตัวไปยังสหรัฐฯ ผู้ประกอบการในตลาดได้ตัดสินใจลดจำนวนคำสั่งซื้อลงเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การบังคับใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดในประเทศ จนกระทั่งเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดในสหรัฐฯ ดีขึ้น ผู้บริโภคในตลาดกลับมาบริโภคสินค้าเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ผู้ผลิตและบริษัทขนส่งไม่สามารถเพิ่มกำลังได้ตามความต้องการในตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นผลให้เกิดภาวะความไม่สมดุลในตลาด นอกจากนี้ ปัจจัยด้านความแออัดของเรือขนส่งสินค้าที่รอจอดเทียบท่าประกอบกับปัจจัยด้านการขาดแคลนแรงงานทำงานในอุตสาหกรรมเพื่อขนส่งถ่ายสินค้าในท่าเรือขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ เช่น ท่าเรือเมือง Long Beach รัฐแคลิฟอร์เนียยังส่งผลให้สถานการณ์ในตลาดทวีความรุนแรงมากขึ้นด้วย Mr. Steve Pasierb […]

1. Outlook เม็กซิโกได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีการแข่งขันสูงเป็นอันดับ 3 ในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์สำหรับรายงานที่จัดทำโดย National Auto parts Industry Association ในเม็กซิโก ราคาการผลิตในประเทศนั้นสามารถแข่งขันได้มากกว่าที่มีอยู่ในสหรัฐอเมริกาและบราซิล แม้จะมีความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม แต่ก็มีผู้เล่นที่แข็งแกร่ง เช่น สิงคโปร์และไทยตามที่บริษัทที่ปรึกษาบอสตันคอนซัสติ้งกล่าว สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งเม็กซิโกคาดการณ์ว่าการบริโภครถยนต์ใหม่ในประเทศจะชะลอตัวลงในปีต่อ ๆ ไป และสิ่งนี้จะสร้างความต้องการชิ้นส่วนยานยนต์ที่สูงขึ้นเพื่อให้บริการบำรุงรักษารถยนต์เก่าที่มีอยู่ ภาคยานยนต์ของเม็กซิโกเป็นหนึ่งในส่วนที่สำคัญที่สุดในการมีส่วนร่วมในการผลิต GDP ของเม็กซิโกและเป็นหนึ่งในภาคที่มีไดนามิกมากที่สุดในแง่ของการค้าระหว่างประเทศ (นำเข้าและส่งออก); ในช่วงแปดปีที่ผ่านมา ภาคยานยนต์มีพลวัตมากที่สุดและถือเป็นเครื่องยนต์ของเศรษฐกิจเม็กซิโก แม้ว่าภาคส่วนยานยนต์จะมีความสำคัญ แต่ก็ต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างมากในการจัดหาส่วนประกอบที่ใช้ในการประกอบรถยนต์ใหม่และในด้านอะไหล่สำหรับตลาดหลังการขาย ตามข้อมูลจากสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งชาติของเม็กซิโก (INA) ระบุว่า เม็กซิโกจะปิดกิจการในปี 2564 ด้วยการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์โดยประมาณมูลค่า 92.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้น 17.7% เมื่อเทียบกับปี 2563 อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในเม็กซิโกมีความสำคัญมากที่สุดในแง่ของการสร้างงาน ในช่วงปี พ.ศ. 2564 ภาคส่วนนี้ได้สร้างงานทั้งทางตรงและทางอ้อมจำนวน 850,000 ตำแหน่งในด้านการผลิต นำเข้าและส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนบริการหลังการขาย การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ เพิ่มจาก 3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2562 เป็น 1.1 […]

จากข้อมูลของ Euromonitor International สินค้าอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมีการจำหน่ายในชั้นวางสินค้าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของสินค้าอาหารที่บรรจุหีบห่อในห้างต่าง ๆ ทั่วโลก และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ สินค้าอาหารเพื่อสุขภาพในชิลีได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยมีแนวโน้มการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5.5 ภายในสิ้นปี 2565 หรือคิดเป็นมูลค่า 524 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่สินค้าเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมีแนวโน้มการขยายตัวที่อัตราร้อยละ 6.8 หรือคิดเป็นมูลค่า 608 พันล้านเหรียญสหรัฐ จากการเก็บข้อมูลของ Euromonitor International และ Innova Market Insights พบว่าการเติบโตของสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ มีปัจจัยสนับสนุนหลักจากความชื่นชอบของผู้บริโภคที่พยายามมองหาประโยชน์ที่มากขึ้นจากการบริโภค ผู้บริโภคชาวชิลี โดยเฉพาะวัยรุ่น (younger generations) พยายามหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่ผ่านกระบวนการปรุงแต่งที่ซับซ้อน โดยจะเลือกบริโภคอาหารที่ผ่านการปรุงแต่งน้อยที่สุด อาหารสด และอาหารที่ใช้วัตถุดิบธรรมชาติ ซึ่งเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการในการสร้างแบรนด์หรือตราสัญลักษณ์ใหม่ ๆ ในตลาดสินค้าอาหารและเครื่องดื่มสุขภาพที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งครอบคลุมถึงสินค้าอาหารที่ปราศจากสาร หรือสิ่งปรุงแต่ง อาทิ กลูเตน น้ำตาลแลคโตส น้ำตาล สารก่อภูมิแพ้ และผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แนวโน้มผู้บริโภคในท้องถิ่น ก่อนการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) […]

ปัจจุบัน ผู้บริโภคในทวีปยุโรปจำนวนมากหันมารับประทานอาหารที่ทาจากพืช (Plant-based Food) แม้ว่าจะไม่ได้บริโภคมังสวิรัติเนื่องด้วยความเชื่อทางศาสนา แต่เนื่องด้วยปัจจัยด้านสุขภาพ และความ ตระหนักต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความนิยมบริโภคอาหารจากพืชนี้ ยังส่งผลต่ออุปสงค์ที่สูงขึ้นของวัตถุดิบสำคัญ เช่น ถั่ว และโปรตีนเกษตร แต่ด้วยวิกฤตโลกร้อน ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรบางชนิดเก็บเกี่ยวได้น้อยลง ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบสูงขึ้น อาหาร Plant-based ที่เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น และมีอัตราการขยายตัวของยอดขายสูงขึ้นทั่วโลก เช่น เนื้อสัตว์จากพืช (Plant-Based Meats) และนมจากพืช (Plant-Based Milks) ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์จากนมอื่นๆ ทำให้ผู้ผลิตอาหารและบริษัท FMCG (ผู้ผลิตสินค้า อุปโภคบริโภค/Fast-Moving Consumer Goods) ทั้งรายเล็กและรายใหญ่ หันมาจับตลาดเฉพาะทางนี้มากขึ้น เช่น Nestlé, PepsiCo, Unilever, CPF เป็นต้น ข้อมูลจาก Nielsen และ ProVeg International จาก ประเทศในทวีปยุโรป 11 ประเทศ (ในจำนวนนี้มีโรมาเนีย ประกอบด้วย) รายงานว่า ในช่วงปี […]

หลังจากที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรประสบความสำเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาโดยการเร่งฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนจนสามารถยกเลิกมาตรการ Lockdown และผู้คนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ แต่หลายฝ่ายยังคงมีความกังวลในเรื่องการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่อาจรุนแรงขึ้นในช่วงฤดูหนาว ซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่าสถิติผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มสูงขึ้นถึงวันละ 40,000 ราย มียอดผู้เสียชีวิต 263 ราย รัฐบาลอังกฤษได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในเรื่องการใช้มาตรการรองรับการแพร่ระบาดของ โควิดในช่วงฤดูหนาว โดยมีการกล่าวถึงแผนการรับมือที่ปัจจุบันรัฐบาลยังคงยืนยันที่จะใช้แผนแรก (Plan A) คือ การเร่งฉีดวัคซีนโดสที่ 3 ให้แก่ประชาชน และเร่งฉีดวัคซีนให้แก่เด็กอายุระหว่าง 12 – 15 ปี ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เห็นว่า รัฐบาลควรเริ่มฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ให้แก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปี ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่ประสิทธิภาพของวัคซีนที่ได้รับก่อนหน้าอาจมีประสิทธิภาพลดน้อยลงเช่นกัน และคาดว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาเป็นอัตราการติดเชื้อของเด็กซึ่งไม่ได้รับวัคซีน และยังมีความเห็นว่าการใช้ Vaccine passport จะช่วยชะลออัตราการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้อีกทางหนึ่ง อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยังพิจารณาการใช้แผนที่ 2 (Plan B) ในการควบคุมการแพร่ระบาดอีกแนวทางหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการใช้มาตรการควบคุมที่เข้มข้นขึ้น มีการบังคับให้ใช้หน้ากากในการใช้บริการสาธารณะ ร้านค้า การใช้ Vaccine […]

องค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ (FDA) ได้มีแนวทางปฏิบัติใหม่เพื่อสนับสนุนผู้ผลิตอาหาร รวมถึงบริษัทผู้ให้บริการด้านอาหาร และร้านอาหารต่าง ๆ ให้ลดระดับโซเดียมในอาหารบรรจุหีบห่อและอาหารพร้อมรับประทานที่วางจำหน่ายทั่วประเทศ โดยมุ่งเป้าไปที่การลดระดับโซเดียมในอาหารหลายชนิด ส่งผลทำให้บริษัทผู้ผลิตอาหารต้องเผชิญกับแรงกดดันอีกครั้งในการลดระดับปริมาณเกลือในอาหาร อย่างไรก็ตามนโยบายดังกล่าวยังเป็นเพียงการกำหนดแนวทางโดยความสมัครใจของผู้ผลิตโดยไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายแต่อย่างใด ในเบื้องต้น FDA ได้เปิดเผยรายการอาหารมากกว่า 160 ชนิด ซึ่งรวมไปถึงผลิตภัณฑ์จากนม เบเกอรี่ เครื่องปรุงรส สัตว์ปีก เนื้อสัตว์ และอื่นๆ ที่ควรต้องมีการควบคุมปริมาณโซเดียมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดปริมาณโซเดียมที่ผู้คน รับประทาน การบริโภคโซเดียมที่อยู่ในอาหารของสหรัฐฯ ส่วนใหญ่มาจากอาหาร บรรจุหีบห่อหรืออาหารจากร้านอาหาร ไม่ใช่เกลือที่เติมลงไปในการปรุงอาหารที่ บ้าน ทำให้เป็นการยากสำหรับผู้บริโภคในการควบคุมปริมาณโซเดียมด้วยตนเอง องค์การอาหารและยากำลังผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมนี้ เนื่องจากชาวอเมริกันมีการบริโภคโซเดียมเกินปริมาณที่แนะนำในแต่ละวันอย่างมาก ซึ่งการบริโภคโซเดียมในปริมาณที่สูงนั้นเป็นบ่อเกิดของปัญหาสุขภาพต่างๆ เช่น โรคหัวใจ ความดันโลหิต และ โรคไต โดยแนวทางปฏิบัติด้านอาหารในปัจจุบันแนะนำว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่มีอายุ 14 ปีขึ้นไปควรจำกัดการบริโภคโซเดียมไว้ที่ 2,300 มิลลิกรัมต่อวัน แต่คนอเมริกันมีการบริโภคโซเดียมมากถึง 3,400 มิลลิกรัมต่อวัน FDA ตั้งเป้าที่จะสามารถลดการบริโภคโซเดียมลงโดยเฉลี่ย 12% จาก 3,400 เป็น 3,000 มิลลิกรัมต่อวันใน ระยะเวลา 2.5 […]

ปัจจุบันยุโรปกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นสูงที่สุดในรอบ 13 ปี โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนกันยายนปีที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2551 สำนักงานสถิติยุโรป (Eurostat) ชี้แจงว่า ขณะนี้อัตราเงินเฟ้อสูงกว่าเป้าหมายที่ร้อยละ 2 ซึ่งกำหนดโดย European Central Bank (ECB) อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทาง ECB มีแผนที่จะลดมาตรการสนับสนุนเพื่อรับมือวิกฤตโคโรนาในต้นปี 2565 นอกจากนี้ ราคาพลังงานทั้งแก๊สและไฟฟ้าคาดจะมีการปรับราคาประเมินเพิ่มสูงขึ้นมากถึง 4 เท่าตัวจากราคาปัจจุบัน ทั้งนี้ มีสาเหตุมาจาก การลดการสกัดแก๊สจากบ่อก๊าซธรรมชาติที่ Groningen ทำให้เนเธอร์แลนด์ต้องพึ่งพาการนำเข้าแก๊สจากต่างประเทศมากขึ้น ประเทศรัสเซียปฏิเสธที่จะส่งแก๊สเพิ่มขึ้นให้กับทางประเทศในยุโรปและหนึ่งในนั้นคือเนเธอร์แลนด์ ทั้งนี้อาจมีผลเกี่ยวเนื่องมาจากสถานการณ์ทางการเมือง ซึ่งรัสเซียต้องการกดดันให้สหภาพยุโรปเปิดใช่ท่อส่ง แก๊ส Nord Stream 2 ซึ่งเป็นท่อส่งแก๊สจากประเทศรัสเซียสู่ประเทศเยอรมนีให้เร็วขึ้น การปิดโรงงานไฟฟ้าถ่านหิน และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั่วยุโรป เนื่องจากโรงงานดังกล่าวมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ที่สูง จึงทำให้ต้องมีการเสียภาษี CO2 เพิ่มเติมตามสัญญาสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป โรงไฟฟ้าพลังงานลมในปีนี้ผลิตไฟฟ้าได้น้อยลงเนื่องจากลมปีนี้พัดน้อยกว่าปกติ ไม่เพียงแต่ราคาพลังงานจะพุ่งสูงขึ้นเท่านั้น ราคาน้ำมันและราคาอาหารก็มีแนวโน้มที่จะปรับเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย สาเหตุที่ราคาน้ำมันมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เนื่องมาจากเนเธอร์แลนด์ได้ยกเลิกมาตรการโควิด-19 และกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติแล้ว ประชาชนเริ่มกลับมาเดินทางสัญจรโดยรถยนต์ส่วนตัวกันมากขึ้น ดังนั้นความต้องการในการใช้น้ำมันจึงเพิ่มขึ้น […]

การเพิ่มขึ้นของจำนวนรถยนต์อย่างรวดเร็วในเมืองหลวงของประเทศชิลี ส่งผลให้สถานการณ์มลพิษจากรถยนต์เพิ่มสูงขึ้น ทำให้รัฐบาลชิลีโดยกระทรวงคมนาคมเริ่มเข้ามาควบคุมปริมาณมลพิษในอากาศ โดยออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการปล่อยควันเสียในภาคการขนส่ง รวมถึงการขนส่งสาธารณะในกรุงซันติอาโก ในปี 2561 “กรุงซันติอาโก” เป็นเมืองแรกในภูมิภาคลาตินอเมริกาที่มีการยอมรับมาตรฐาน Euro VI (ค่ามาตรฐานไอเสียสำหรับรถยนต์) สำหรับระบบขนส่งสาธารณะ ทำให้รถบัสไฟฟ้าต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานดังกล่าวในปี 2562 โดยชิลีตั้งเป้าหมายเป็นประเทศไร้ก๊าซคาร์บอนภายในปี 2593 รถยนต์ไฟฟ้าจึงเป็นส่วนสำคัญในการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายประเทศไร้ก๊าซคาร์บอนดังกล่าว ชิลีมีการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติต่อรถยนต์ไฟฟ้า หรือ อีวี ตั้งแต่ปี 2560 โดยตั้งเป้าหมายให้มีการใช้ รถยนต์โดยสารไฟฟ้า ร้อยละ 40 ของรถยนต์ทั่วประเทศ และยานยนต์ขนส่งสาธารณะใช้ไฟฟ้า ร้อยละ 100 ภายในปี 2583 จากข้อมูลของกระทรวงพลังงานชิลี ณ เดือนกรกฎาคม 2564 รถยนต์ไฟฟ้ามีจำนวนรวม 2,164 คัน ในจำนวนนี้รวมถึงรถยนต์ที่มีการใช้แบตเตอรี่ไฟฟ้า รถบรรทุกไฟฟ้า รถยนต์ไฮบริดจ์ที่มีการชาร์จไฟฟ้าภายนอก และรถบัสไฟฟ้าที่ใช้ในเขตเมือง ทั้งนี้ รถบัสไฟฟ้าในชิลี จำนวน 841 คัน ถือว่ามีจำนวนมากที่สุดรองจากประเทศจีน นอกจากนี้ ชิลีมีสถานีสำหรับชาร์จไฟฟ้ารถบัส จำนวน 22 แห่ง […]

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ไม่มีธุรกิจไหนอีกแล้วที่จะเจริญเติบโตได้รวดเร็วเท่ากับธุรกิจแบตเตอรี่ เพราะแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Lithium-ion Battery) ถือเป็นชิ้นส่วนสำคัญในสินค้าจำพวก Smartphone, Laptops, หูฟัง หรือแม้แต่รถยนต์ ซึ่งมีการคาดการณ์กันว่า ตลาดของแบตเตอรี่จะสามารถขยายตัวได้ถึงปีละ 25% ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ยุโรปจะกลายเป็นศูนย์กลางผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่อันดับ 2 ของโลก รองมาจากจีน และจากข้อมูลของ Avicenne ที่ปรึกษาด้านพลังงาน ได้กล่าวว่า แม้ปัจจุบันในยุโรปจะยังไม่มีโรงงาน Gigafabrik แม้แต่เพียงแห่งเดียว แต่ในช่วงเวลา 3 ปีข้างหน้า จะมีโรงงานผลิตแบตเตอรี่จำนวนมาก ที่ย้ายฐานการผลิตจากเอเชียมาตั้งอยู่ในยุโรป จนทำให้ยุโรปมีกำลังการผลิตโดยรวมสูงถึง 200 กิกะวัตต์/ชั่วโมง (GWh) ในปี 2030 กำลังการผลิตแบบเตอรี่ทั้งหมดของยุโรปน่าจะสูงถึง 400 กะวัตต์/ชั่วโมงซึ่งนาย Christophe Pillot ผู้บริหารของ Avicenne ได้เปิดเผยว่า “เหตุผลสำคัญที่ทำให้ผู้ผลิตแบตเตอรี่จำนวนมากย้ายฐานการผลิตจากเอเชียเข้ามาตั้งโรงงานในยุโรป เพราะนอกจากจีนแล้ว ยุโรปถือเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก” โดยส่วนแบ่งตลาดถึง 1 ใน 4 ของโลก ซึ่งสูงกว่าสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันไม่เฉพาะผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เท่านั้นที่เข้ามาบุกตลาดแบตเตอรี่ ยังพบว่า […]

ขนมขบเคี้ยวในสหราชอาณาจักรได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะประเภทมันฝรั่งทอด ซึ่งผู้คนหันมาบริโภคขนมขบเคี้ยวมากขึ้นในช่วง COVID -19 ซึ่งผู้บริโภคหันมาบริโภคเพื่อการผ่อนคลายจากความเครียดในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้การบริโภคขนมขบเคี้ยวในสหราชอาณาจักรมีสัดส่วนการบริโภคในบ้านมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนหน้า COVID-19 ส่งผลให้การขายขนมขบเคี้ยวในรูปแบบ multipacks และ sharing packs ได้รับความนิยมมากขึ้น โดยผู้บริโภค 59% เลือกซื้อขนมขบเคี้ยวตามรายการโปรโมชั่นสินค้า ในขณะที่ผู้บริโภค 55% เลือกซื้อสินค้าแบบ multipacks ตามโปรโมชั่นลดราคาแบบ multi-buy อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคเริ่มเปิดกว้างต่อขนมขบเคี้ยวที่ดีต่อสุขภาพ โดยผู้บริโภคกว่า 44% เห็นว่าขนมขบเคี้ยวเป็นอีกทางหนึ่งที่จะเพิ่มวิตามินให้แก่ร่างกายได้ ทั้งนี้ The Grocer ได้จัดทำ 10 พฤติกรรมผู้บริโภคขนมขบเคี้ยวในสหราชอาณาจักร เพื่อสรุปพฤติกรรมผู้บริโภคขนมขบเคี้ยวในสหราชอาณาจักรหลังจาก COVID-19 ดังนี้ ชาวอังกฤษบริโภคขนมขบเคี้ยวแบบถุงมากกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ จากการสำรวจของบริษัท Lumina Intelligence พบว่าชาวอังกฤษมากกว่า 75% บริโภคขนมขบเคี้ยวแบบถุงมากกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ในขณะที่คนอายุระหว่าง 35 – 44 ซื้อขนมขบเคี้ยวบ่อยที่สุด คนสูงอายุไม่นิยมเลือกซื้อสินค้ารสชาติใหม่ […]

ขนมขบเคี้ยวในสหราชอาณาจักรได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะประเภทมันฝรั่งทอด ซึ่งผู้คนหันมาบริโภคขนมขบเคี้ยวมากขึ้นในช่วง COVID -19 ซึ่งผู้บริโภคหันมาบริโภคเพื่อการผ่อนคลายจากความเครียดในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้การบริโภคขนมขบเคี้ยวในสหราชอาณาจักรมีสัดส่วนการบริโภคในบ้านมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนหน้า COVID-19 ส่งผลให้การขายขนมขบเคี้ยวในรูปแบบ multipacks และ sharing packs ได้รับความนิยมมากขึ้น โดยผู้บริโภค 59% เลือกซื้อขนมขบเคี้ยวตามรายการโปรโมชั่นสินค้า ในขณะที่ผู้บริโภค 55% เลือกซื้อสินค้าแบบ multipacks ตามโปรโมชั่นลดราคาแบบ multi-buy อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคเริ่มเปิดกว้างต่อขนมขบเคี้ยวที่ดีต่อสุขภาพ โดยผู้บริโภคกว่า 44% เห็นว่าขนมขบเคี้ยวเป็นอีกทางหนึ่งที่จะเพิ่มวิตามินให้แก่ร่างกายได้ ทั้งนี้ The Grocer ได้จัดทำ 10 พฤติกรรมผู้บริโภคขนมขบเคี้ยวในสหราชอาณาจักร เพื่อสรุปพฤติกรรมผู้บริโภคขนมขบเคี้ยวในสหราชอาณาจักรหลังจาก COVID-19 ดังนี้ ชาวอังกฤษบริโภคขนมขบเคี้ยวแบบถุงมากกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ จากการสำรวจของบริษัท Lumina Intelligence พบว่าชาวอังกฤษมากกว่า 75% บริโภคขนมขบเคี้ยวแบบถุงมากกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ในขณะที่คนอายุระหว่าง 35 – 44 ซื้อขนมขบเคี้ยวบ่อยที่สุด คนสูงอายุไม่นิยมเลือกซื้อสินค้ารสชาติใหม่ […]

ที่ผ่านมา นโยบายการพัฒนานวัตกรรมของเยอรมนีต้องชะงักงัน ซึ่งปัจจัยสำคัญมิได้เกิดจากการที่รัฐบาลอัดฉีดเม็ดเงินให้กับการพัฒนาด้านนี้น้อยจนเกินไป หากแต่เกิดจากปัจจัยอื่น ๆ ที่เป็นปัญหา อาทิ ระบบเอกสารทางราชการ การทำงานที่ขาดประสิทธิภาพ ขาดแรงจูงใจ และขาดไอเดียใหม่ ๆ ในการนำไปใช้พัฒนาปรับปรุงให้เป็นสินค้า/บริการให้ทันสมัย ประกอบกับปัจจุบันเยอรมนียังคงเผชิญหน้ากับปัญหาที่ไม่สามารถนำองค์ความรู้/นวัตกรรมที่คิดค้นได้ในห้อง Lab มาพัฒนาต่อยอดให้สามารถใช้งานได้จริง ในทางตรงกันข้ามกับประเทศคู่แข่งของเยอรมัน ต่างก็สามารถนำองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ มาปรับใช้ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมและใช้ในเชิงพาณิชย์เรียบร้อยไปแล้ว ประเด็นดังกล่าว จึงทำให้เยอรมนีไม่สามารถนิ่งนอนใจได้อีกต่อไป จึงกำหนด 10 แนวทาง เพื่อขับเคลื่อนองค์ความรู้นวัตกรรมให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ต่อยอดให้สามารถแข่งขันโลกปัจจุบันต่อไปได้ โดย 10 แนวทาง นี้ สามารถถอดรหัสได้ ดังนี้ แนวทางที่ 1 การกำหนดยุทธศาสตร์ที่มีความชัดเจน การกำหนดยุทธศาสตร์ที่แม่นย่ำและเฉียบคม โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็งของตนเองอย่างซื่อสัตย์และเป็นธรรมนับเป็นเรื่องที่สำคัญ ทั้งนี้ เพื่อรับทราบจุดที่เป็นปัญหาและสามารถปรับปรุงได้ถูกจุด นอกจากนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดตัวชี้วัดให้ชัดเจน โดยสามารถตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการได้ทุกระยะว่าเป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ อย่างไรก็ดี ปัจจุบันเรื่องดังกล่าวยังไม่ได้ระบุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีของเยอรมนีแต่อย่างไร (ข้อมูลจากกรมวิจัยแห่งชาติ หรือ BMBF) แนวทางที่ 2 การปฏิรูประบบการค้นคว้าและวิจัยของประเทศ มุ่งเน้นปฏิรูปการทำงานของ BMBF ทั้งระบบ โดยครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการการตัดสินใจ การบริหาร และการทำงาน […]

จากการสำรวจของบริษัท Mintel (บริษัทชั้นนำด้านการตลาด สำรวจและวิจัยพฤติกรรมต่างๆ ก่อตั้งในปี 1972 www.montel.com) โดยสำรวจจากกลุ่มผู้บริโภคในประเทศต่างๆ พบว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID มีกระทบต่อทุกประเทศทั่วโลกและในทุกอุตสาหกรรม ส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะและสถานการณ์ที่มีการปรับเปลี่ยน  ซึ่งแนวโน้มพฤติกรรมหลักของผู้บริโภคที่พบจากการสำรวจ ได้แก่ 1. ต้องการเป็นผู้ควบคุมสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว (In Control) จากการปรับเปลี่ยนให้อยู่กับสถานการณ์ COVID ให้ได้ ผู้บริโภคได้ถูกกดดันจากสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวที่ต้องปรับตัวเอง ไม่มีความเป็นตัวของตัวเอง ทุกอย่างขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ ทำให้มีกระแสส่วนลึกในใจที่ต้องการเป็นคนควบคุมชีวิตตัวเองให้ได้ บวกกับการที่มีข้อมูลที่สร้างกระแสความเข้าใจผิดมากมายยิ่งส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจยากมากขึ้นในทุกๆ เรื่อง ดังนั้นการให้ข้อมูลที่ชัดเจน โปร่งใส และการสร้างความยืดหยุ่นหรือสร้างทางเลือกให้กับผู้บริโภคอย่างชัดเจน จะทำให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกเป็นผู้ควบคุมปัจจัยต่างๆ เหมือนเป็นผู้รู้ชัด ทำให้สามารถตัดสินใจภายใต้ภาวะที่ถูกควบคุมโดยปัจจัยรอบตัว โดยไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ถูกควบคุมเพียงฝ่ายเดียว  โดย 4 ปัจจัยสำคัญที่แบรนด์ต้องพิจารณาเพื่อให้สามารถสร้างกลไกในกระบวนการความคิดของผู้บริโภคให้รู้สึกว่าเป็นผู้ควบคุมได้ คือ 1.1 เข้าใจในระบ Supply Chain และความสำคัญของกลุ่มชาติพันธุ์และวัตถุดิบต่างๆ แบรนด์ต่างๆ ควรพิจารณาเทคโนโลยีที่สามารถติดตามระบบ Supply Chain แบบ Real-Time และสามารถตรวจสอบได้โดยผู้เชี่ยวชาญหรือจากหน่วยงานอิสระได้ 1.2 ผู้บริโภคมีการรับรู้เกี่ยวกับ Digital Footprint (ประวัติทางพฤติกรรมที่ผู้ใช้งาน/ธุรกิจ […]

ผู้บริโภคชาวอเมริกันมีกำลังความต้องการบริโภคสินค้าขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปลายปีนี้ แม้ว่าขณะนี้แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อในตลาดสหรัฐฯ จะมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นก็ตาม ทั้งนี้ ผู้ประกอบการในตลาดส่วนใหญ่คาดว่าผลประกอบการโดยรวมในปีนี้จะฟื้นตัวดีขึ้น โดยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (United States Department of Commerce) รายงานตัวเลขยอดจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางร้านค้าปลีกทั่วไป ช่องทางออนไลน์ และร้านอาหาร Mr. Faucher ยังกล่าวว่า หากปัจจัยด้านการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อในตลาดยังคงรักษาตัวในระดับสูงต่อเนื่องในระยะยาวอาจจะส่งผลกระทบต่อกำลังการซื้อของผู้บริโภคในตลาดทำให้ลดลง ผู้บริโภคมีแนวโน้มจะซะลอการซื้อลงซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อยอดจำหน่ายสินค้าได้ อย่างไรก็ตาม หากฤผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการการจัดการระบบห่วงโซ่อุปทานของกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพก็น่าจะช่วยให้สามารถสร้างจุดแข็งและช่วยเพิ่มยอดจำหน่ายของกิจการได้มากขึ้น ข้อมูลจากบริษัท Panjiva ผู้วิจัยด้านระบบห่วงโซ่อุปทานกล่าวว่า ผู้ประกอบการในตลาดบางส่วนได้ปรับตัวเพื่อรับกับแนวโน้มปัญหาด้านระบบห่วงโซ่อุปทาน โดยมีคำสั่งซื้อสินค้าเร็วขึ้นราว 2 – 3 สัปดาห์จากช่วงปกติ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาด้านระบบขนส่งและห่วงโซ่อุปทานในตลาดที่อาจจะทำให้ได้รับสินค้าล่าช้าทำให้มั่นใจว่าจะมีสินค้าเพียงพอสำหรับจำหน่ายในช่วงเทศกาลปลายปี ส่งผลให้ปริมาณการนำเข้าสินค้าของสหรัฐฯ ในเดือนตุลาคม 2564 ขยายตัวเพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 20.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ปัจจัยด้านปัญหาในระบบการขนส่งและห่วงโซ่อุปทานในตลาดยังมีส่วนส่งเสริมให้ยอดจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ขยายตัวสูงขึ้นด้วย เนื่องจากผู้บริโภคบางส่วนตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อเลี่ยงปัญหาการได้รับสินค้าล่าช้า อย่างไรก็ตามคาดว่า เมื่อใกล้ถึงช่วงเทศกาลปลายปีผู้บริโภคในตลาดน่าจะหันไปเลือกซื้อสินค้าผ่านร้านค้ามากขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับสินค้าทันสำหรับช่วงเทศกาล อย่างไรก็ตาม ปัจจัยด้านการขาดแคลนแรงงานในหลายอุตสาหกรรมก็มีส่วนทำให้ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการต่างต้องพยายามหาทางปรับตัวเพื่อรองรับความต้องการที่ขยายตัว โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจบริการร้านอาหารในสหรัฐฯ ที่ต่างกำลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมอย่างหนัก ซึ่งส่งผลกระทบให้ไม่สามารถให้บริการได้เต็มที่ อีกทั้ง ปัจจัยด้านราคาต้นทุนวัตถุดิบอาหารที่ปรับตัวสูงขึ้นประกอบกับแนวโน้มการเพิ่มจำนวนของผู้ติดเชื้อในสหรัฐฯ เป็นผลให้ยอดจำหน่ายปลีกในกลุ่มธุรกิจบริการร้านอาหารในช่วงระหว่างเดือนกันยายนและตุลาคมที่ผ่านมาขยายตัวได้ไม่เต็มศักยภาพอีกด้วย บทวิเคราะห์: การค้าปลีกภายในประเทศเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสหรัฐฯ […]

อุตสาหกรรมน้ำแร่บรรจุขวดต้องกระเทือน หากครัวเรือนต่าง ๆ  หันมาซื้อเครื่องผลิตน้ำแร่ด้วยตัวเองมากขึ้น หลังจากที่ใช้เวลาถึง 5 ปี ในการพัฒนาเครื่องผลิตน้ำแร่ส่วนบุคคล (Personalized) หรือใช้ในครัวเรือนขึ้น บริษัท Mitte Home ซึ่งเป็นธุรกิจ  Start  Up ที่ตั้งอยู่ในกรุงเบอร์ลินก็ได้เริ่มจำหน่ายเครื่องผลิตน้ำแร่ฯ โดยเจ้าเครื่องนี้สามารถฆ่าเชื้อโรคในน้ำ กรองอนุภาคของโลหะหนักและไมโครพลาสติกได้ โดยนำน้ำที่ได้นี้มาเติมแร่ธาตุจำพวกแมกนีเซียมและแคลเซียมลงไป ในขณะเดียวกันหากลูกค้าต้องการจะผสมโซดาลงไปในน้ำแร่นี้ก็สามารถทำได้ นาย Moritz Waldstein ผู้ก่อตั้งบริษัท Mitte Home ได้ออกมาเปิดเผยว่า “ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาเครื่องผลิตน้ำแร่ที่สามารถเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายได้ ด้วยการเดิมแร่ธาตุต่าง ๆ อาทิ สังกะสี เหล็ก หรือแม้แต่ CBD จากกัญชง” ซึ่งนาย Waldstein เห็นว่า “บริษัทฯ มีความพยายามพัฒนาระบบการผลิตน้ำดื่มให้เป็นแบบ Decentralized และ Personalized มากขึ้น และจริงแล้วเครื่องผลิตน้ำโซดาหรือเครื่องกรองน้ำต่าง ๆ นั้นเป็นเทคโนโลยีที่มีมานานแล้ว แต่ยังขาดการใส่นวัตกรรมลงไป ปัจจุบันราคาจำหน่ายเครื่องผลิตน้ำแร่ของบริษัทฯ มีราคาอยู่ที่ 349,99 ยูโร […]

แม้ว่ารัฐบาลฝรั่งเศสจะผ่อนปรนมาตรการทางสาธารณสุขและอนุญาตให้ร้านค้าต่าง ๆ เปิดดำเนินการได้ตามปกติมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว แต่ผู้บริโภคฝรั่งเศสยังคงพฤติกรรมการจับจ่ายสินค้าอุปโภคบริโภค เช่นเดียวกับในช่วงที่มีการระบาดอย่างหนักของโรค Covid-19 โดยไปจับจ่ายสินค้าที่ห้างร้านเท่าที่จำเป็น และเน้นซื้อสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ต โดยแนวโน้มผู้บริโภคแบ่งออกเป็นสองฝั่งชัดเจน คือ กลุ่มที่ให้ความสำคัญกับราคา และกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ นอกจากนี้ยอดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคโดยรวมได้ลดลงร้อยะ 1.7 นับจากเดือนมกราคม 2564 เนื่องจากพนักงานบริษัทส่วนใหญ่สามารถกลับไปทำงาน ณ สถานที่ทำงานได้ตามปกติแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องซื้อสินค้าเพื่อเตรียมอาหารเที่ยงทานที่บ้าน  ซึ่งในทางกลับกันยอดผลประกอบการของผู้ประกอบการร้านอาหารกลับเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 6.5 นับจากเดือนมกราคม 2564 ในด้านพฤติกรรม ผู้บริโภคบางส่วนใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในลักษณะซื้อสินค้า/บริการแก้แค้น (revenge shopping) จากการที่อัดอั้นไม่ได้จับจ่ายซื้อของบางประเภทมาเป็นเวลานาน ทั้งนี้จากการสำรวจ ผู้บริโภคฝรั่งเศสประมาณร้อยละ 56 ต้องการตอบแทนตัวเองด้วยการซื้อสินค้า/บริการ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 8 โดยเฉพาะการออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูง และเดินทาง สำหรับพฤติกรรมการจับจ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในห้างร้าน ผู้บริโภคยังคงพฤติกรรมไปซื้อของในซุปเปอร์มาร์เก็ตไม่บ่อยครั้ง ใช้เวลาน้อยในแต่ละครั้ง ไม่ไปพร้อมกับบุตรหลาน และยังคงจับจ่ายสินค้าบางส่วนผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งนี้มีการศึกษาโดย Kantar Worldpanel ว่าอาจจะต้องใช้เวลาอีก 8 ปีก่อนที่ผู้บริโภคชาวฝรั่งเศสจะกลับเข้ามาจับจ่ายสินค้าในห้างร้านในระดับเดียวกับช่วงก่อนวิกฤตโรคระบาด ที่มาข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงปารีส (พฤศจิกายน 2564)หนังสือพิมพ์ออนไลน์ Les […]

องค์การสิ่งแวดล้อมและการควบคุมพลังงานฝรั่งเศส ADEME จะนำเสนอโครงการฉลากแสดงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับสินค้าอาหารต่าง ๆ ต่อรัฐสภาภายในสิ้นปี 2564 โดยเป็นฉลากที่แสดงผลกระทบของสินค้าที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งหากโครงการได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา สินค้าอาหารต่าง ๆ จะต้องติดฉลากดังกล่าวตั้งแต่ช่วงสิ้นปี 2565 ในช่วงหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมา รัฐบาลฝรั่งเศสร่วมมือกับองค์การสิ่งแวดล้อมและการควบคุมพลังงานฝรั่งเศส (ADEME) หาทางออกเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม โดยในที่สุด ADEME ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในการกำกับของกระทรวงการเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน และกระทรวงอุดมศึกษาฝรั่งเศส ได้เตรียมโครงการฉลากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อนำเสนอต่อรัฐสภาฝรั่งเศส โดยฉลากจะมีลำดับตั้งแต่ระดับ A (สีเขียว) ไป E (สีแดง) จากเป็นมิตรไปสู่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หากโครงการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาผ่านคณะทำงานเฉพาะ ฉลากดังกล่าวจะถูกบังคับใช้นับตั้งแต่ช่วงสิ้นปี 2565 เป็นต้นไป ฉลากดังกล่าวนับเป็นความคิดริเริ่มของประเทศฝรั่งเศส ซึ่งสหภาพยุโรปรับทราบถึงโครงการดังกล่าว แต่ยังไม่ได้มีโครงการในลักษณะเดียวกันในระดับสหภาพยุโรป คณะทำงานเฉพาะที่จะพิจารณาโครงการดังกล่าว มีกรรมการจากหลายภาคส่วนที่อาจได้รับผลกระทบหากฉลากดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ซึ่งประกอบด้วย ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการอาหาร ภาคการกระจายสินค้า ผู้บริโภค และ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งคณะทำงานฯ จะนำเสนอผลการพิจารณาต่อรัฐสภาเพื่อให้ลงมติในลำดับถัดไป ทั้งนี้ ADEME ยังไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์ต่าง ๆ อย่างชัดเจน แต่จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมมากขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม 2564 ที่จะถึงนี้ […]

นับตั้งแต่ Amazon ได้นำเทศกาลลดราคาสินค้า Black Friday เข้าสู่ตลาดฝรั่งเศส เทศกาลดังกล่าวได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและขยายระยะเวลานานขึ้น ภายใน 7 ปีที่ผ่านมายอดการซื้อสินค้าในช่วง Black Friday เพิ่มขึ้นถึง 6 เท่าตัว และห้างร้านต่าง ๆ ใช้โอกาสดังกล่าวในการสร้างยอดขายจากเดิมที่มีเพียงสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กโทรนิกส์ ปัจจุบันสินค้าลดราคาในเทศกาลยังรวมไปถึงสินค้าอาหาร สินค้าเครื่องประดับ และสินค้าเสื้อผ้าด้วย เทศกาลลดราคาสินค้า Black Friday ในฝรั่งเศส เริ่มทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยกลายมาเป็นช่วงลดราคาสินค้าสำคัญที่ผู้บริโภคหลายคนเฝ้ารอ โดย Black Friday มีขึ้นระหว่างช่วงลดราคาสินค้าปกติตามกฎหมายของฝรั่งเศส 2 ครั้ง ได้แก่การลดราคาฤดูร้อนในช่วงกรกฎาคม และการลดราคาฤดูหนาวในช่วงมกราคมของทุกปี ซึ่งในช่วงหลังมาเป็นโอกาสที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่จับจ่ายสินค้าเพื่อมอบเป็นของขวัญในเทศกาลคริสต์มาส เช่น ของเล่น เสื้อผ้า และเครื่องประดับ ตลอดจนจับจ่ายสินค้าอาหาร ที่บริโภคกันมากในช่วงคริสต์มาส เช่น ฟัวกราส์ กุ้งล็อบสเตอร์  (อาหารตามประเพณีมื้ออาหารคืนก่อนวันคริสต์มาส) จากเดิมเทศกาลดังกล่าวกินระยะเวลาเพียง 4 วัน นับจากวันศุกร์หลังเทศกาล Thanksgiving ไปจนถึงวันจันทร์ถัดไป ในปัจจุบันเทศกาล Black […]

บริษัทผู้จัดงานแสดงสินค้าฝรั่งเศสรายใหญ่ Comexposium ซึ่งจัดงานแสดงสินค้าในหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นอาหาร แฟชั่น และกีฬา ได้ร่วมมือกับบริษัท Webhelp ผู้เชี่ยวชาญด้านลูกค้าสัมพันธ์สร้าง Marketplace ขนาดใหญ่เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการพบปะระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายที่เข้าร่วมงานแสดงสินค้าของตนอย่างเป็นประจำ บริษัท Comexposium ผู้จัดงานแสดงสินค้าสำคัญในฝรั่งเศส เช่น Equip’Auto (ประดับยนต์) Bijorhca (เครื่องประดับ) Vinexpo (ไวน์) Who’s Next (เสื้อผ้าและแฟชั่น) Sport-Achart (สินค้ากีฬา) Foire de Paris (สินค้าอุปโภคบริโภค) งานเกษตรแฟร์ งานมหกรรมการศึกษา งานท่องเที่ยว  ซึ่งแต่เดิมได้เข้าสู่กระบวนการคุ้มครองทางศาลเพื่อฟื้นฟูกิจการในช่วงวิกฤตการณ์ Covid-19 ในปี 2020-2021 ได้กลับคืนสู่เวทีแห่งการค้าอีกครั้งโดยได้สร้าง marketplace ใหม่ในกลุ่มสินค้า 3 กลุ่ม ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร แฟชั่น และ กีฬา โดยได้ร่วมมือกับบริษัท Webhelp ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านลูกค้าสัมพันธ์ที่มีประสบการณ์ในการสร้าง marketplace ให้กับตลาดกลางแห่งกรุงปารีส Mr Renaud Hamaide […]

Mr. Mateusz Morawiecki นายกรัฐมนตรีโปแลนด์ ได้ประกาศมาตรการ Anti-inflation shield ในวงเงินงบประมาณกว่า 10,000 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะเงินเฟ้อของโปแลนด์ที่สูงที่สุดในรอบ 20 ปี โดยเตรียมประกาศใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวประกอบด้วย มาตรการด้านภาษีและการให้เงินสนับสนุน ซึ่งสรุปได้ดังนี้ – มาตรการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตของน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 เดือน (เริ่มมีผลใช้บังคับในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป) และยกเลิกอัตราภาษีการค้า (retail taxes) ในต้นปี 2565 – มาตรการปรับลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของก๊าซหุงต้มและระบบทำความร้อน รวมถึงค่าบริการไฟฟ้าจากร้อยละ 23 เหลือร้อยละ 8  และยกเลิกการเก็บภาษีสรรพสามิตภาคครัวเรือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2565 – มาตรการใช้เงินช่วยเหลือแก่ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบในวงเงินระหว่าง 4,000 – 11,500 บาทต่อปี […]

ห้าง T&T Supermarket เป็นห้างค้าปลีกสินค้าอาหารเอเชีย (Asian Supermarket) ที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดา ปัจจุบันมีจำนวน 29 สาขาทั่วประเทศ เน้นเจาะกลุ่มชาวแคนาดาเชื้อสายเอเชียที่ปัจจุบันส่วนใหญ่อาศัยในรัฐออนแทริโอ (เมืองโทรอนโต) รัฐบริติชโคลัมเบีย (เมืองแวนคูเวอร์) และอัลเบอร์ต้า (เมืองแคลการี) ตามลำดับ โดยล่าสุดได้มีแผนที่จะเปิดสาขาแรกในรัฐควิเบกซึ่งป็นรัฐใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นหลัก ในอดีตตลาดกลุ่มชาวเอเชียในรัฐควิเบกไม่ได้มีจำนวนมาก แต่ด้วยนโยบาย Immigration ที่แคนาดาเปิดรับชาวต่างชาติย้ายถิ่นฐานมาแคนาดาทำให้จำนวนประชากรชาวแคนาดาเชื้อสายเอเชียได้เริ่มขยายไปรัฐควิเบกมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ชาวแคนาดาเชื้อสายฝรั่งเศสที่อาศัยในอยู่ในรัฐในควิเบก โดยเฉพาะคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่คนผิวขาว ได้เปิดรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง โดยเฉพาะวัฒนธรรมในด้านอาหารที่ชอบหันมาทดลอง และนิยมอาหารนานาชาติมากขึ้น ทำให้เกิดโอกาสสำหรับห้างค้าปลีกสินค้าอาหารเอเชียมากขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการสินค้าหลากหลายของผู้บริโภคได้มากขึ้นอีกด้วย ในอดีตตลาดควิเบกที่มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 7 ล้านคน (จากจำนวนประชากรทั้งหมดในประเทศ 38 ล้านคน) เป็นตลาดที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เหมาะกับวัฒนธรรมอาหารชาวตะวันตกมากกว่า และมีชาวเอเชียอาศัยอยู่จำนวนน้อย เนื่องจากชาวเอเชียที่ย้ายมาแคนาดาในยุคแรกๆ อาจคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาฝรั่งเศส (รัฐควิเบกใช้ภาษาฝรั่งเศสภาษาหลักและภาษาราชการ) แต่ด้วยสภาพสังคมและสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป เปิดรับความแตกต่างของวัฒนธรรม ยอมรับความหลากหลายมากขึ้น ทำให้เกิดโอกาสกับสินค้าอาหารเอเชียมากขึ้น ผู้บริหารห้าง T&T ได้กล่าวว่าสาขาที่เมืองออตตาวา (เมืองหลวงแคนาดา) มีพรมแดนติดกับรัฐควิเบกพบว่า บริเวณที่จอดรถของห้างในสาขานั้น จะเห็นป้ายทะเบียนรถยนต์ที่เดินทางมาจากรัฐควิเบกจำนวนมาก มาจับจ่ายในสาขานั้น ที่ต้องเดินทางข้ามรัฐเพื่อมาซื้อสินค้าอาหาร วัตุถุดิบอาหารเอเชียจากสาขาที่กรุงออตตาวา […]

Plant-based Food คืออาหารที่ทำมาจากพืชอย่างน้อย 95% เช่น พืชตระกูลถั่ว เมล็ดพืช ธัญพืช เห็ด สาหร่าย เป็นต้น และให้โปรตีนสูง มีการพัฒนารสชาติ กลิ่น และสีสันให้เหมือนผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่ไม่อยากบริโภคเนื้อสัตว์หรือต้องการลดปริมาณการบริโภคเนื้อสัตว์ นับเป็นเทรนด์การบริโภคอาหารแนวใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในขณะนี้ แม้ว่าเนเธอร์แลนด์จะมีพื้นที่ขนาดเล็กแต่ด้วยเทคโนโลยีด้านเกษตรกรรมที่เหนือชั้น ทำให้เนเธอร์แลนด์เป็นผู้เล่นขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมอาหารโลก ในปี 2564 รัฐบาลเนเธอร์แลนด์หันมาให้ความสำคัญกับตลาดสินค้า Plant-based Food เป็นอย่างมาก โดยมีการหารือร่วมกับธนาคารดัตช์รายใหญ่ 8 แห่ง เพื่อออกนโยบายสนับสนุนการลงทุนให้กับธุรกิจนี้ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศมากขึ้น รัฐบาลมุ่งหวังว่าการลงทุนครั้งใหญ่นี้จะทำให้ Plant-based Meat เข้ามามีบทบาทและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดจากตลาดเนื้อสัตว์มากขึ้น ปัจจัยหลักที่ทำให้รัฐบาลหันมาสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริโภคให้ความสำคัญและใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น และเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคมาสู่การรับประทาน Plant-based Food มากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด-19 เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีอายุการเก็บรักษานาน และมักไม่ค่อยขาดตลาด เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่เป็น Animal-based Foodนอกจากนี้ 1 ใน 4 ของผู้บริโภคในสหภาพยุโรปมีความตั้งใจที่จะลดการบริโภคเนื้อสัตว์ให้ได้ภายใน 5 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่ให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพเป็นอันดับต้นๆ กระแส […]

Beyond Meat, Inc. เป็นหนึ่งในบริษัทที่ปฏิวัติวงการอาหารโดยการนำโปรตีนจากพืชมาใช้ประกอบอาหารทดแทนเนื้อสัตว์ โดยปราศจาก GMOs และส่วนผสมทางวิศวกรรมชีวภาพ ฮอร์โมน ยาปฏิชีวนะ หรือคอเลสเตอรอล โดยผลิตภัณฑ์ Beyond Meat ได้รับการออกแบบให้มีรสชาติและเนื้อสัมผัสที่คล้ายกับเนื้อจากสัตว์ ส่งผลดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโดยความมุ่งมั่นของแบรนด์ Beyond Meat คือ Eat What You Love ตลาด Plant based ในสหรัฐฯ มีมูลค่าประมาณ 210 พันล้านบาท (7 พันล้านเหรียญสหรัฐ) และน่าจะมีการขยายตัวถึง 4,860 พันล้านบาท (162 พันล้านเหรียญสหรัฐ) ในปี 2573 โดยสินค้าที่เป็นที่นิยมในกลุ่มนี้แบ่งตามหมวดอาหาร คือ สินค้าทดแทนเนื้อสัตว์ สินค้าทดแทนนมและไข่และสินค้าทดแทนอาหารทะเล ในปีหน้านี้ บริษัท Beyond Meat มีแผนการที่จะบุกตลาดอาหารจานด่วน (fast food) อย่างเต็มรูปแบบและได้มีการนำทีมผู้บริหารจากบริษัท Tyson Foods ซึ่งเป็นบริษัทผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเนื้อไก่มาร่วมทีม โดยมีนาย Doug […]

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน สำนักงานสถิติแห่งชาติเซอร์เบียเปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของเซอร์เบียประจำไตรมาส 3/2564 ขยายตัว 7.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และขยายตัว 1.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดยที่ในไตรมาส 2/2564 GDP เซอร์เบียขยายตัว 13.7% ทั้งนี้ GDP เซอร์เบียปี 2563 หดตัว 1.1% การขยายตัวทางเศรษฐกิจนี้เป็นผลมาจากการเติบโตของมูลค่าเงินส่งกลับบ้านของแรงงานในต่างประเทศ (Remittances) และมูลค่าเพิ่มทางการค้าของภาคบริการ ได้แก่ อุตสาหกรรมการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า และที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ที่ 17% มูลค่าเพิ่มทางการค้าของกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ ที่มีอัตราการเติบโตสูง ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง ขยายตัว 15.8% และกิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และทางเทคนิค (เช่น การออกแบบเฉพาะด้าน ธุรกิจให้คำปรึกษา การแปล รวมถึงกิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน (เช่น การให้เช่าสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ สำนักงานจัดหางาน ธุรกิจนำเที่ยว รักษาความปลอดภัย ทำความสะอาด บริหารสำนักงาน ธุรกิจ […]

ผู้ประกอบการจำหน่ายรถยนต์ในตลาดสหรัฐฯ คาดว่า สัดส่วนยอดจำหน่ายรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicles หรือ EVs) ในสหรัฐฯ จะขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นกว่าครึ่งหนึ่งของยอดจำหน่ายรถยนต์ทั้งหมดในสหรัฐฯ ภายในปี 2573 โดยแนวโน้มดังกล่าวเป็นไปตามทิศทางนโยบายด้านรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของประธานาธิบดีโจ ไบเดนในปัจจุบัน รายงานการสำรวจตลาดอุตสาหกรรมรถยนต์ประจำปีครั้งที่ 22 โดยบริษัท KPMG (KPMG’s 22nd annual Global Automotive Executive Survey) ซึ่งได้เก็บข้อมูลจากการสอบถามผู้บริหารระดับสูงของบริษัทผลิตและจำหน่ายรถยนต์รายใหญ่ทั่วโลกมากกว่า 1,100 รายระบุว่า กลุ่มผู้บริหารในอุตสาหกรรมพยากรณ์ สัดส่วนยอดจำหน่ายรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในสหรัฐฯ จะขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 52 ภายในปี 2573 ซึ่งเป็นระดับใกล้เคียงกับประเทศจีน และญี่ปุ่นที่มีอัตราการขยายตัวของตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าสูงในปัจจุบัน โดยผลการสำรวจดังกล่าวอาจจะสวนทางกับอัตราการเพิ่มจำนวนของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (Adoption Rate) ในสหรัฐฯ ในปัจจุบันที่ยังมีสัดส่วนการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าน้อยในประเทศเมื่อเทียบกับประเทศอื่นโดยเฉพาะจีน อย่างไรก็ตาม จากนโยบายของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ได้แถลงกำหนดเป้าหมายการเพิ่มจำนวนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริดในสหรัฐฯ เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทำให้ผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายรถยนต์รายใหญ่ในตลาดต่างขานรับกับนโยบายดังกล่าว โดยบริษัท Ford Motor และบริษัท General Motor ตั้งเป้าที่จะเพิ่มสัดส่วนยอดจำหน่ายรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเป็นร้อยละ 40 และ ร้อยละ 50 ตามลำดับภายในปี […]

1. ลักษณะโดยรวมของการใช้ Social Media ของคนอเมริกันและนักการตลาด ร้อยละ 82 ของคนอเมริกันอายุระหว่าง 18 – 49 ปี ใช้ Social Media อย่างน้อย 1 ช่องทาง (Pew Research Center) ช่องทางการตลาดที่สำคัญสูงสุดที่นักการตลาดใช้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย คือ Social Media การวิจัยเป้าหมายผู้ใช้ Social Medial ของนักการตลาดในปี 2021 พบว่า ร้อยละ 84 ของนักการตลาดตั้งเป้าหมายไปที่กลุ่ม Millennials รองลงมาคือ Gen X (ร้อยละ 52), Gen Z (ร้อยละ 22) และ Baby Boomers (ร้อยละ 14) นักการตลาดส่วนใหญ่ระบุว่า การสร้างคอนเทนต์ที่เป็นวีดิโอสั้น ๆ ได้รับความนิยมบริโภคมากที่สุดในกลุ่ม Gen X, Millennials, […]

เมื่อถึงช่วงใกล้เทศกาลสิ้นปีผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมต่าง ๆ มักจะออกมาเปิดเผยผลการสำรวจและทิศทางแนวโน้มของตลาดอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี โดยปีนี้ Mr. Louis Biscotti นักหนังสือพิมพ์และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในสหรัฐฯ ได้เปิดเผยแนวโน้มทิศทางตลาดอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของสหรัฐฯ สำหรับปี 2565 และในอนาคตผ่านนิตยสาร Forbes โดยสามารถสรุปได้ 5 แนวโน้มหลักที่สำคัญ ดังต่อไปนี้ เทคโนโลยีทันสมัยจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมอาหาร โดยคาดว่ากลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมจะเลือกใช้เทคโนโลยีทันสมัย เช่น ระบบการขับเคลื่อนอัตโนมัติ ระบบการขนส่งผ่านโดรน ระบบปัญญาประดิษฐ์ ระบบร้านค้าปลีกอัจฉริยะ และระบบการเก็บข้อมูลลักษณะ Blockchain ในกิจการมากขึ้น ดังเช่นในปัจจุบันที่บริษัท Kroger ผู้ประกอบการจำหน่ายปลีกสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ในสหรัฐฯ ได้ตระหนักถึงแนวโน้มดังกล่าวและได้เริ่มพัฒนาระบบให้บริการอัจฉริยะร่วมกับบริษัท Ocado เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดในอนาคต สินค้าโปรตีนจากพืชและจากเซลล์จะยังคงขยายตัว แม้ว่ากระแสความนิยมสินค้ากลุ่มโปรตีนจากพืช (Planted- Based) และโปรตีนจากเซลล์ (Cell-Based) จะมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น แต่คาดว่าจะมีแนวโน้มชะลอตัวลงเล็กน้อยในอนาคต อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคชาวอเมริกันในตลาดจะยังคงมีแนวโน้มให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านความยั่งยืน (Sustainability) และให้การสนับสนุนกลุ่มกิจการที่ให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และความโปร่งใสในการดำเนินกิจการ (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) […]

ธนาคารกลางแห่งอียิปต์ (The Central Bank of Egypt) ได้ลงนามในความร่วมมือกับกระทรวงการคลัง รวมถึง The Egyptian Banks Company (EBC) และ Misr Technology Services Company (MTS) เพื่อเชื่อมโยงระบบ Nafeza กับเครือข่ายธนาคารของอียิปต์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสารที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของอียิปต์ในการใช้งานระบบการแจ้งข้อมูลการนำเข้าสินค้าล่วงหน้า (Advanced Cargo Information system: ACI) โดยกำหนดให้ผู้นำเข้าต้องแจ้งข้อมูลสินค้าทุกรายการล่วงหน้าก่อนการนำเข้าภายใต้ระบบผ่าน Nafeza Platform ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการปรับปรุงงานด้านการค้าให้มีความสะดวกยิ่งขึ้นในลักษณะหน้าต่างเดียว (Single window) พร้อมรองรับการดำเนินการด้านการค้า การทำธุรกรรม และการรับ-ส่งเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้นำเข้าและผู้ส่งออก โดยเชื่อมโยงธนาคารอียิปต์กับระบบ Single window ของกระทรวงการคลัง ผ่านแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับและส่งเอกสาร/ข้อมูลต่างๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (paperless) โดยเชื่อมต่อกับธนาคารและไม่ต้องรอเอกสารต้นฉบับ ทำให้กระบวนการนำเข้าสินค้าสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น   ความคิดเห็น อียิปต์เริ่มใช้ระบบการแจ้งข้อมูลนำเข้าสินค้าล่วงหน้า (ACI) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยมีจุดประสงค์เพื่อ […]

Cyber Monday เป็นมหกรรมการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ที่จัดขึ้นโดยหอการค้าอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติอาร์เจนตินา ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2564 และนับเป็นการจัดงานครั้งที่ 10 มีบริษัทกว่า 1,000 แห่ง และผู้ใช้บริการกว่า 3 ล้านคนเข้าร่วม โดยหมวดหมู่สินค้า 10 อันดับแรก ที่มียอดจำหน่ายสูงสุด ได้แก่ (1) เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และเครื่องปรับอากาศ (2) การท่องเที่ยว (3) เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์สำหรับตกแต่งสวน (4) เครื่องมือฮาร์ดแวร์ และการก่อสร้าง (5) โทรศัพท์มือถือ (6) สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (7) คอมพิวเตอร์ (8) ชุดกีฬา (9) ที่นอน และ (10) ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและของใช้ส่วนตัว เป็นต้นทั้งนี้ สินค้า 10 อันดับแรกที่มีปริมาณจำหน่ายสูงสุด ได้แก่ (1) อาหารแห้ง (2) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (3) วัสดุก่อสร้าง (4) […]

ปัจจุบัน ชาวเช็กตระหนักรู้เกี่ยวกับพิษภัยของการใช้พลาสติกที่มีต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จากผลสำรวจพบว่าจำนวน 8 ใน 10 ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า วัสดุอันตรายที่สุดในบรรดาขยะทั่วไป คือพลาสติก ตามด้วยโลหะโดยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดนั้น คือ กระดาษ อย่างไรก็ตาม ผลสำรวจพบว่า ส่วนใหญ่ยังคงไม่ได้รับข้อมูลไม่เพียงพอเกี่ยวกับพลาสติกและการจัดการที่เหมาะสม ทราบเพียงผลกระทบของพลาสติกที่มีต่อสิ่งแวดล้อมโดยจำนวน 1 ใน 3 ระบุว่าไม่เคยร่วมโครงการหรือกิจกรรมใดของโรงเรียนที่ควรจะมีการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ     การรับทราบข้อมูลของคนส่วนใหญ่มาจากช่องทางอินเทอร์เน็ต ป้ายฉลากบนบรรจุภัณฑ์สินค้า โดยคนหนุ่มสาวได้รับข้อมูลคำแนะนำจากผู้ปกครองหรือเพื่อน แต่ในปัจจุบันสถาบันการศึกษาเริ่มมีการให้ความรู้แก่เด็ก ๆ มากขึ้น และผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดต้องการให้มีการริเริ่มกิจกรรมต่าง ๆ จากภาครัฐมากขึ้น ปัจจุบัน บรรจุภัณฑ์พลาสติกมีสัดส่วนร้อยละ 19 ของขยะบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดในยุโรป และเริ่มมีจำนวนลดลดลงเรื่อย ๆ Jan Daňsa ผู้อำนวยการบริษัท ALPLA ในสาธารณรัฐเช็ก ระบุว่า ตั้งแต่ปี 2534 บรรจุภัณฑ์ที่มีพลาสติกเป็นส่วนประกอบมีจำนวนลดลงประมาณร้อยละ 25 เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการผลิตและการออกแบบทำให้สามารถใช้วัสดุอื่นทดแทนได้ และทำให้ลดปริมาณพลาสติกเกือบ 6.2 ล้านตันต่อปี ในยุโรปตะวันตก จำนวน 1 ใน 5 ของผู้ตอบแบบสอบถาม […]

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 ได้ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ในอิตาลีเป็นอย่างมาก อันมีผลมาจากกำลังซื้อจากทั่วโลกรวมถึงอิตาลีมีการหดตัวอย่างรุนแรง ประกอบกับการ lockdown ประเทศที่ทำให้ภาคการผลิตต้องหยุดชะงักจนส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วนประกอบของรถยนต์ ที่ส่งผลให้การผลิตและการส่งมอบรถยนต์เกิดความล่าช้า รวมถึงราคาน้ำมันที่พุ่งสูงอย่างรวดเร็ว ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ได้ส่งผลให้ตลาดรถยนต์ในอิตาลีในปัจจุบันยังคงประสบปัญหาในการกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง แต่ในขณะเดียวกันกลับพบว่า รถยนต์ไฟฟ้า (รถยนต์ที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่) ในอิตาลีกลับมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแนวโน้มที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นดังกล่าวเชื่อว่าเป็นผลมาจากการที่หลายประเทศทั่วโลกมีการตื่นตัวและเห็นความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมถึงแรงจูงใจของรัฐบาลอิตาลีที่ออกนโยบายช่วยเหลือสนับสนุนสำหรับการซื้อรถยนต์ที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่ำ/ปลอดมลพิษ (Ecobonus) จำนวน 100 ล้านยูโร ซึ่งถือเป็นนโยบายสนับสนุนที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปสีเขียว (European Green Deal) ของสหภาพยุโรป ซึ่งหนึ่งนโยบายดังกล่าว คือ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยเฉลี่ยของรถยนต์ใหม่ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 55 ภายในปี ค.ศ. 2030 และตั้งแต่ปี ค.ศ. 2035 รถยนต์ที่ผลิตขึ้นใหม่ในสหภาพยุโรปจะมีการปล่อยมลพิษ/ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ จากข้อมูลตัวเลขของสหพันธ์สมาคมรถยนต์ (ACI) เปิดเผยว่า ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 ยอดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่มีจำนวน 31,734 คัน ซึ่งมีจำนวนที่สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยตั้งแต่ปี 2560 – 2563 ตัวเลขยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่ขยายตัวเพิ่มขึ้น […]

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 ได้ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ในอิตาลีเป็นอย่างมาก อันมีผลมาจากกำลังซื้อจากทั่วโลกรวมถึงอิตาลีมีการหดตัวอย่างรุนแรง ประกอบกับการ lockdown ประเทศที่ทำให้ภาคการผลิตต้องหยุดชะงักจนส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วนประกอบของรถยนต์ ที่ส่งผลให้การผลิตและการส่งมอบรถยนต์เกิดความล่าช้า รวมถึงราคาน้ำมันที่พุ่งสูงอย่างรวดเร็ว ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ได้ส่งผลให้ตลาดรถยนต์ในอิตาลีในปัจจุบันยังคงประสบปัญหาในการกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง แต่ในขณะเดียวกันกลับพบว่า รถยนต์ไฟฟ้า (รถยนต์ที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่) ในอิตาลีกลับมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแนวโน้มที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นดังกล่าวเชื่อว่าเป็นผลมาจากการที่หลายประเทศทั่วโลกมีการตื่นตัวและเห็นความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมถึงแรงจูงใจของรัฐบาลอิตาลีที่ออกนโยบายช่วยเหลือสนับสนุนสำหรับการซื้อรถยนต์ที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่ำ/ปลอดมลพิษ (Ecobonus) จำนวน 100 ล้านยูโร ซึ่งถือเป็นนโยบายสนับสนุนที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปสีเขียว (European Green Deal) ของสหภาพยุโรป ซึ่งหนึ่งนโยบายดังกล่าว คือ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยเฉลี่ยของรถยนต์ใหม่ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 55 ภายในปี ค.ศ. 2030 และตั้งแต่ปี ค.ศ. 2035 รถยนต์ที่ผลิตขึ้นใหม่ในสหภาพยุโรปจะมีการปล่อยมลพิษ/ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ จากข้อมูลตัวเลขของสหพันธ์สมาคมรถยนต์ (ACI) เปิดเผยว่า ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 ยอดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่มีจำนวน 31,734 คัน ซึ่งมีจำนวนที่สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยตั้งแต่ปี 2560 – 2563 ตัวเลขยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่ขยายตัวเพิ่มขึ้น […]

บริษัท Uber Eats (ในเครือบริษัท Uber) ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการจัดส่งอาหารรายใหญ่รายหนึ่งในสหรัฐฯ มียอดขายประมาณ 2.65 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2563 ได้เปิดเผยรายงานประจำปีล่าสุด Uber Eats Craving Report โดยในรายงานจัดทำขึ้นจากการเก็บข้อมูลด้านเทรนด์และพฤติกรรมการบริโภคของคนอเมริกันที่ใช้บริการของ Uber Eats ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาㆍ ผัดไทยติดอันดับ 2 เมนูยอดนิยมที่มีคนสั่งมากที่สุดㆍ อาหารไทยได้รับการจัดเป็นอันดับที่ 7 อาหารยอดนิยมㆍ รสชาติเผ็ด (Spicy) ติดอันตับ 6 ที่ลูกค้านิยมขอมากที่สุด เมนูอาหารที่ได้รับการสั่งมากที่สุด (The Most Ordered Items)1. French Fries2. Pad Thai3. Garlic Naan4. Soda5. Miso Soup6. California Roll7. Chicken Tikka Masala8. Edamame9. Mozzarella Sticks10. Spicy Tuna Roll อาหารยอดนิยม […]

กลุ่มพรรคร่วมรัฐบาลชุดใหม่ของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ที่ประกอบด้วยพรรค SPD, Greens และ FDP กำลังวางแผนปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ รัฐบาลชุดใหม่ต้องการเปลี่ยนเยอรมนีให้เป็นประเทศอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้นายโรเบิร์ต ฮาเบ็ค ผู้นำร่วมจากพรรค Greens กล่าวว่า พวกเขาต้องการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มั่งคั่งและในขณะเดียวกันพวกเขาต้องการปกป้องสภาพภูมิอากาศ พวกเขากำลังกำหนดเส้นทางสำหรับ “การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสังคมและระบบนิเวศ” และเริ่มต้นทศวรรษใหม่ของการลงทุนแบบยั่งยืนเพื่ออนาคต ทั้งนี้ สัญญาการเข้าร่วมรัฐบาลที่ร่างร่วมกันของพรรค SPD, Greens และ FDP ที่มีความยาว 177 หน้า ได้ระบุนโยบายที่สำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืนว่า การเลิกใช้ถ่านหินจะเป็นนโยบายที่ถูกผลักดันให้เกิดขึ้นภายใน 8 ปี โดยกำหนดให้เสร็จเร็วที่สุดภายในปี 2573 โดยจะเน้นการเปลี่ยนพลังงานหลักภายในประเทศจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นพลังงานหมุนเวียน การเพิ่มกำลังการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ นโยบายที่ถูกร่างเพื่อเป็นข้อตกลงการเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลรวมจากพรรคการเมืองทั้ง 3 พรรคได้ระบุว่า ภายในปี 2573 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าร้อยละ 80 ควรมาจากพลังงานหมุนเวียน โดยในขณะนี้มีการวางแผนผลิตไฟฟ้าหมุนเวียนได้เพียงแค่ 65 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น เพื่อให้นโยบายนี้ประสบความสำเร็จ กำลังการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์จะต้องเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศ โดยรัฐบาลชุดใหม่จะออกกฎหมายและข้อบังคับต่างๆและนำมาบังคับใช้ เช่น ข้อกำหนดหลังคาโซลาร์รูฟสำหรับอาคารพาณิชย์ที่ก่อสร้างขึ้นใหม่ และการส่งเสริมให้บ้านส่วนตัวที่กำลังก่อสร้างใช้พื้นที่หลังคาเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น ทั้งนี้รัฐบาลได้มีการวางแผนโครงการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าหมุนเวียนด้วยเช่นกัน เช่น การสร้างโซลาร์พาร์คและการระบบไฟฟ้าโซลาร์เชลล์ประมาณ […]

นักวิเคราะห์เศรษฐกิจของ Dubai Chamber of Commerce and Industry คาดการณ์เศรษฐกิจสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) ในปี 2565 จะขยายตัวขึ้นที่อัตราร้อยละ 3.4 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของการบริโภคตามการทยอยจัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลังจากที่ยูเออีมีอัตราการฉีดวัคซีนที่สูงขึ้น ราคาน้ำมันที่มีผลผลิตเพิ่มอย่างต่อเนื่องและยังคงเป็นเสาหลักที่จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ การฟื้นตัวของอุปสงค์สินค้าและบริการทั่วโลกตั้งแต่กลางปี 2020 เป็นต้นมา การลงทุนใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการสินค้าและการค้าระหว่างประเทศที่ขยายตัวต่อเนื่อง บทบาทการเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Expo 2020 ของดูไบ ที่เลื่อนมาตั้งแต่ปี 2020 จากพิษโควิด-19 จน เปิดงานได้ในที่สุดในปี 2021 ซึ่งแน่นอนว่ายูเออีได้รับการจับตามองในฐานะเจ้าภาพ เป็นบันไดก้าวสำคัญของยูเออีที่จะใช้โอกาสนี้ในการสร้างความสัมพันธ์กับชาติต่าง ๆที่เข้าร่วม  และยังถือเป็นโอกาสในการโปรโมตเอกลักษณ์ของประเทศให้เป็นที่รู้จักแก่ต่างชาติมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน ยังเป็นสะพานในการช่วยฟื้นฟูบรรยากาศการท่องเที่ยว การค้าตลอดจนการลงทุนอีกทางหนึ่ง ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจยูเออีในระยะถัดไป นอกจากนี้รัฐบาลยูเออีได้ประกาศเปลี่ยนวันหยุดราชการเพื่อให้สอดคล้องกับตลาดโลก โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2565 หน่วยงานของรัฐในประเทศ (ยกเว้นรัฐชาร์จาห์) กำหนดวันทำงานเหลือ 4 วันครึ่งต่อสัปดาห์ โดยให้เลิกงานในเวลาเที่ยงวันศุกร์ และกำหนดให้เวลา 13.15 น.เป็นเวลาให้ศาสนิกชนประกอบพิธีกรรมทางศาสนาประจำสัปดาห์ และหยุดงานในวันเสาร์-อาทิตย์ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ในการเพิ่มการแข่งขันทั้งภาคเศรษฐกิจและธุรกิจต่างๆของประเทศ และก้าวให้ทันพัฒนาการของโลก เป็นการปฏิรูปทางสังคมครั้งสำคัญเพื่อให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมการทำงานของตะวันตก […]

ข้อมูลบริษัท Petco ผู้จำหน่ายปลีกสินค้าสัตว์เลี้ยงรายใหญ่ในสหรัฐอเมริการายงานปัจจัยด้านการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ตลาดสินค้าสัตว์เลี้ยงสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยพบว่ามีจำนวนครอบครัวชาวอเมริกันที่มีสัตว์เลี้ยงขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 และกว่าหนึ่งในสามของครอบครัวชาวอเมริกันที่เลี้ยงสัตว์อยู่แล้วยังเพิ่มจำนวนสัตว์เลี้ยงในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดอีกด้วย นอกจากนี้ ผู้บริโภคในตลาดยังนิยม และกล้าที่จะใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการคุณภาพสูงเกรดพรีเมี่ยมสำหรับสัตว์เลี้ยงของตนอีกด้วย ในขณะที่การขยายตัวของตลาดค้าปลีกสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงในสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเป็นอานิสงค์จากกลุ่มประชากรผู้สูงอายุมักจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพื่อคลายเหงา กระแสการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงแบบให้ความรักและการดูแลเอาใจใส่สัตว์เลี้ยงเปรียบเสมือนเป็นบุคคนในครอบครัว หรือที่ เรียกว่า “Pet Humanization” ก็เป็นปัจจัยสำคัญส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้ตลาดค้าปลีกสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงในสหรัฐฯ ขยายตัวด้วย โดยผู้บริโภคกลุ่มนี้มักจะให้ความสำคัญกับการดูแลสัตว์เลี้ยงมากเป็นพิเศษ และมักจะรู้สึกว่าตนเองเป็นผู้ปกครองสัตว์เลี้ยง (Pet Parents) ทำให้กล้าที่จะใช้จ่ายเงินเพื่อเลือกซื้อสินค้าและบริการคุณภาพสูงที่สามารถตอบสนองความต้องการสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงของตนได้ โดยเฉพาะกลุ่มประชากรกลุ่ม Millennials และ Generation Z ซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่สำคัญและมีสัดส่วนใช้จ่ายเงินสำหรับสัตว์เลี้ยงในสหรัฐฯ สูงสุดคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยระหว่าง 107.85 – 173.67 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน รองลงมา ได้แก่ กลุ่ม Generation X เฉลี่ยประมาณ 102.99 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน และ Baby Boomer เฉลี่ยประมาณ 80.43 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนตามลำดับ โดยกระแส Pet […]

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2564 รัฐบาลสหรัฐฯ ประกาศปรับเพิ่มมาตรฐานประหยัดพลังงาน (Fuel-Efficiency Standard) สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลและรถบรรทุกขนาดเล็ก เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศภายในประเทศและลดปริมาณการใช้น้ำมัน โดยกำหนดให้ผู้จำหน่ายรถยนต์และรถบรรทุกขนาดเล็กที่จำหน่ายในประเทศจะต้องรักษาค่าเฉลี่ยอัตราการประหยัดพลังงานรถยนต์ที่จำหน่ายที่ระดับ 55 ไมล์ต่อแกลลอนภายในปี 2569 เพิ่มขึ้นจากเดิมที่รัฐบาลสหรัฐฯ สมัยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เคยกำหนดไว้ที่ระดับ 43 ไมล์ต่อแกลลอนภายในปีเดียวกัน ทั้งนี้ มาตรฐานประหยัดพลังงานสหรัฐฯ ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 40 ไมล์ต่อแกลลอน องค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (The Environmental Protection Agency หรือ EPA) คาดว่า มาตรฐานประหยัดพลังงานใหม่จะช่วยให้สหรัฐฯ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานน้ำมันได้เป็นมูลค่าประมาณ 2.1 – 9.2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2590 แม้ว่ารถยนต์พลังงานสะอาดจะมีต้นทุนการผลิตและราคาจำหน่ายสูงกว่ารถยนต์ทั่วไปก็ตาม โดยคาดว่า ผู้บริโภคที่ใช้รถยนต์รุ่นที่ผลิตตั้งแต่ปี 2569 ขึ้นไปจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้เฉลี่ยคันละ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี นอกจากนี้ EPA ยังกล่าวว่า มาตรฐานประหยัดพลังงานใหม่จะมีส่วนสำคัญที่ช่วยสหรัฐฯ ควบคุมปัญหามลภาวะทางอากาศจากอุตสาหกรรมการขนส่งซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญอันดับ 1 […]

The Israeli parliament’s Finance Committee (คณะกรรมการด้านการเงินของรัฐสภาอิสราเอล)ได้อนุมัติ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ในการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มรสหวาน โดยจะเริ่มในเดือนมกราคม 2565 ซึ่งจะนำไปใช้กับเครื่องดื่มรสหวานเกือบทั้งหมดในอิสราเอล เช่น เครื่องดื่มใส่น้ำตาล เครื่องดื่มไดเอทและน้ำผลไม้จากธรรมชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มรสหวานจำนวนมากของชาวอิสราเอลโดยเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล มากกว่า 5 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร จะถูกเก็บภาษี 0.32 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อลิตร สำหรับเครื่องดื่มลดน้ำหนักและน้ำผลไม้ธรรมชาติ ภาษีจะอยู่ที่ 0.22 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อลิตร ในขณะที่คณะกรรมการการเงินฯ ยกเว้นน้ำองุ่นธรรมชาติและน้ำมะนาว คาดว่าจะเพิ่มรายได้ภาษีของรัฐ 380 ล้าน NIS ต่อปี มาตรการดังกล่าวเป็นความพยายามในการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวานโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดแดง และฟันผุ โดยกระตุ้นให้ผู้คนเปลี่ยนไปดื่มน้ำเป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพ ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ สินค้าเครื่องดื่มประเภทสุขภาพจากไทย เช่น น้ำมะพร้าวบรรจุขวดพลาสติกพร้อมดื่ม เริ่มเข้าสู่ตลาดและมีวางจำหน่ายในซูเปอร์มาเก็ตและร้านสะดวกซื้อในอิสราเอล นับว่ามีแนวโน้มโอกาสทางการตลาดเครื่องดื่มนำเข้า โดยมีมูลค่าการนำเข้าจากไทย ๔.๕ […]

นาง Cecilia Todesca Bocco นักเศรษฐศาสตร์ชาวอาร์เจนตินา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขาธิการความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศอาร์เจนตินา ได้อธิบายกับสถานีโทรทัศน์ช่อง CSN ว่าการส่งออกของอาร์เจนตินาเติบโตในอัตราที่แข็งแกร่งและการนำเข้าก็เติบโตขึ้นอย่างมากเช่นเดียวกัน มีความน่าสนใจอย่างยิ่งที่อาร์เจนตินาสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในตลาดต่างประเทศได้มากขึ้น โดยจากการฟื้นตัวของการส่งออกในอาร์เจนตินาอย่างแข็งแกร่งนั้น ทำให้การส่งออกมีมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 65 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในระยะเวลาเพียง 10 เดือนของปี 2564 เท่านั้น ในส่วนของการนำเข้าของอาร์เจนตินามีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯต่อเดือน ซึ่งในปี 2562 มีการนำเข้าประมาณ 4 พันล้นเหรียญสหรัฐฯ โดยปัจจุบันสินค้าที่อาร์เจนตินานำเข้าส่วนใหญ่ ได้แก่ ปัจจัยเพื่อการผลิต เครื่องจักรและอุปกรณ์ และสินค้าทุน เป็นต้น สินค้าที่อาร์เจนดินาส่งออก ได้แก่ สินค้าธุรกิจบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (knowledge-based services) ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ซอฟต์แวร์ ธุรกิจบริการ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งภาคส่วนดังกล่าวเป็นภาคส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ตลอดจนยังสร้างงานใหม่จำนวนมากอีกด้วย ทั้งนี้ นาง Ceila Todeca Bocco อธิบายเพิ่มเติมว่า ทีมงานของพวกเขาได้เดินทางไปพบปะกับบริษัทยูนิคอร์นและบริษัทสตาร์ทอัพ โดยมีเป้าหมายเพื่อรับฟังบริษัทและนักธุรกิจถึงอุปสรรคและโอกาสของอาร์เจนตินาในตลาดโลก โดยที่กระทรวงการต่างประเทศสามารถทำงานร่วมกับกระทรวงต่างๆ อาทิ กระทรวงการเกษตรกระทรวงการพัฒนาผลผลิต […]

สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อาร์เจนตินา (Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes หรือ AFAC) จัดทำรายงานเกี่ยวกับภาคส่วนชิ้นส่วนยานยนต์พบว่า กิจกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของอาร์เจนตินา ในปี 2564 เติบโตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 65.66 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 สูงกว่าจำนวนรวมของอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ที่เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 21 โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าว มาจากสามภาคส่วนหลักของอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้แก่ การผลิตรถยนต์ การส่งออกยานยนต์ และตลาดชิ้นส่วน/อะไหล่ เป็นต้น อย่างไรก็ดี การผลิตยานยนต์ในช่วงเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2564 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 109.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 ในส่วนของการส่งออกยานยนต์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 47 หรือคิดเป็นเงินประมาณ 660 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบเป็นรายปีและในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 (มกราคม – มิถุนายน) ดุลการค้าชิ้นส่วนยานยนต์ของอาร์เจนตินาขาดดุลมูลค่า 3,529 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยการนำเข้ายานยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 64.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 […]

They bring to you a host of beautifully created infographics that contain the latest digital marketing.

They bring to you a host of beautifully created infographics that contain the latest digital marketing.

They bring to you a host of beautifully created infographics that contain the latest digital marketing.

การนำเข้าสินค้าทุนสำหรับการเกษตรขยายตัวสูงปีนี้ ซึ่งขับเคลื่อนโดยแนวโน้มบวกของสินค้าจำพวกเครื่องจักรกลการเกษตร ในทางกลับกัน การซื้อสินค้าอุตสาหกรรมการผลิตลดลง สะท้อนถึงความไม่แน่นอนเนื่องจากแรงกดดันการหยุดชะงักในห่วงโซ่และต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะต่อเนื่องถึงปี 2565 ตลอดปี เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา มีการนำเข้าสินค้าทุนสำหรับภาคเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 82.5 จากระยะเวลาเดียวกันเมื่อปี 2563 และขยายตัวมากขึ้นถึงร้อยละ 112.2 ในเดือนตุลาคม 2564 ตามรายงานของกระทรวงการพัฒนา อุตสาหกรรม และการค้าต่างประเทศและบริการของบราชิล ซึ่งการซื้อสินค้าอุตสาหกรรมการผลิตขยายตัวร้อยละ 2.1 จากที่ขยายตัวถึงร้อยละ 32.7 ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยช่วงมกราคม-พฤศจิกายน 2564 บราซิลนำเข้าเครื่องจักรและเครื่องมือการเกษตรเติบโตร้อยละ 33.7 ในขณะที่การซื้อสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวเพียงร้อยละ 7.8 สำหรับการนำเข้าสินค้าขั้นกลางสำหรับภาคเกษตรขยายตัวร้อยละ 18.4 โดยเฉพาะสินค้าขั้นกลางสำหรับอุตสาหกรรมเติบโตร้อยละ 8.9 อย่างไรก็ดี การนำเข้าอุปกรณ์การเกษตรที่ใช้ในฟาร์มเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.6 และการนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมการผลิตเพิ่มร้อยละ 27.7 ทั้งนี้ สถาบันการเศรษฐกิจของบราซิลเผยว่า ความคลาดเคลื่อนระหว่างการนำเข้าสะท้อนถึงความแตกต่างของความคาดหวังจากภาคเกษตรการทำฟาร์มและภาคอุตสาหกรรมสำหรับภาคเกษตรมีโอกาสที่ดีกว่า ในขณะที่ภาพรวมความเชื่อมั่นต่อภาคอุตสาหกรรมต่ำกว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในห่วงโช่อาจกระทบต่อสาขาอุตสาหกรรมมากกว่าสาขาเกษตรกรรม อย่างไรก็ดี สถาบันการเศรษฐกิจของบราซิลคาดการณ์ว่า สาขาเกษตรกรรมจะขยายตัวตลอดทั้งปี 2564 ร้อยละ 1.3 และคาดว่าจะเติบโตร้อยละ 5 ในปี […]

จากวิกฤติการณ์ขาดแคลนอาหารทั่วโลกทำให้หลายประเทศเริ่มสนใจในนวัตกรรมอาหารทางเลือกแห่งอนาคตมากยิ่งขึ้น ประเทศแคนาดาซึ่งเปิดกว้างต่อแนวคิดและแนวทางใหม่ๆอยู่เสมอ สนใจในการแปรรูปแมลงเกรดอาหาร หรือโปรตีนจากแมลง เพื่อนำมาสร้างโอกาสสำหรับอุตสาหกรรมอาหารเกษตรของประเทศ และพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนในอนาคต โดยล่าสุด รัฐบาลแคนาดาได้ลงทุนกว่า 8.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯในอุตสาหกรรมผลิตแมลงภายในประเทศ เพื่อให้เป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการประหยัดค่าครองชีพหรือต้องการลิ้มลองโปรตีนรูปแบบใหม่ และคาดการณ์ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเป็นที่นิยมในอนาคต ทั้งนี้ การระบาดของโควิด-19 ทำให้ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว คนตกงานเพิ่มมากขึ้น ราคาอาหารทั่วโลกพุ่งขึ้นหลายเท่าตัวในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ดังนั้นนอกจากแคนาดาแล้ว ประชากรทั่วโลกก็ต้องปรับตัวตามสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้มีความเป็นไปได้ว่าในอนาคตอันใกล้ประชากรทั่วโลกอาจจะหันมาสนใจบริโภค “โปรตีนจากแมลง” เพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารไทยอาจจะใช้ความสามารถด้านนวัตกรรมการผลิตอาหาร และกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้ผู้บริโภคได้เกิดการรับรู้และเข้าใจในผลิตภัณฑ์ พัฒนาเมนูอาหารจากแมลงที่มีความหลากหลาย สร้างความแตกต่าง หาโปรตีนทดแทนเนื้อสัตว์ประเภทอื่นที่มีราคาสูงมากขึ้น นอกจากนี้ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารไทยควรจะคำนึงถึงสุขอนามัยของสินค้า และมาตรฐานสินค้าที่ประเทศปลายทางต้องการ เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจแห่งอนาคตมีความยั่งยืน และเติบโตอย่างมั่นคงบนเวทีการค้าโลก ที่มาข้อมูล: ข่าวเด่นรายสัปดาห์ รายงานโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ (25-29 กรกฎาคม 2565) #MOC #DITP #OMD #TradeOpportunities #FutureFood #Canada

แนวโน้มการลดการบริโภคอาหารจากเนื้อสัตว์กลายเป็นเรื่องปกติในสเปน  ชาวสเปนจะบริโภคไข่ นม เนยแข็ง และโยเกิร์ตบ่อยสุดอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง  ผลิตภัณฑ์ที่บริโภคมากที่สุดคือผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก และจากการที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสุขภาพ สร้างความยั่งยืนกับสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์ ทำให้ผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนจากพืช (Plant-based) ในฐานะโปรตีนทางเลือกสำหรับผู้ใส่ใจในสุขภาพ อาหารควบคุมน้ำหนัก อาหารสำหรับผู้บริโภคมังสวิรัติและวีแกนมีการขยายตัวของยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในตลาดสหภาพยุโรป รวมทั้งสเปน  สเปนเป็นตลาดผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนจากพืช (Plant-based) ที่อยู่ในลำดับต้นๆ ในกลุ่มสหภาพยุโรป นอกเหนือจากเยอรมนี  เนเธอร์แลนด์ อิตาลี ฝรั่งเศส เป็นต้น  โดยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา สเปนมียอดขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวถึง 448 ล้านยูโร ขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 48%  น้ำนมจากพืชเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตลาดสเปน  (มูลค่า 318 ล้านยูโร) รองลงมาได้แก่ ผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืช (มูลค่า 87 ล้านยูโร)  และโยเกิร์ตจากพืช (มูลค่า 42 ล้านยูโร) ในส่วนของผลิตภัณฑ์น้ำนมจากพืชนั้น  น้ำนมจากข้าวโอ๊ตมียอดขายสูงสุดเป็นมูลค่า 125 ล้านยูโร ขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 25%  รองลงมา ได้แก่ น้ำนมจากถั่วเหลือง (มูลค่า […]

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัท Kenya Power เปิดเผยแผนการที่จะถือครองส่วนแบ่งการตลาดหลักทรัพย์ในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าผ่านการสร้างจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศและผลักดันให้ลดภาษีนำเข้าสำหรับรถยนต์ที่ไม่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ผู้จัดจำหน่ายไฟฟ้ารายหนึ่ง กล่าวว่า บริษัทฯ ต้องการสร้างเครือข่ายจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าสาธารณะ โดยมีเป้าหมายเพื่อข้ามผ่านอุปสรรคในการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในเคนยา นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการเจรจากับรัฐบาลในการลดภาษีรถยนต์ไฟฟ้าและอุปกรณ์สำหรับการสร้างจุดชาร์จไฟฟ้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของรัฐบาลในการมีรถยนต์จดทะเบียนอย่างน้อยร้อยละ 5 ให้เป็นรถที่ไม่ใช้พลังงานจากน้ำมันเชื้อเพลิงในอีก 5 ปีข้างหน้า (2027) โดยรักษาการประธานบริหารของบริษัท Kenya Power นางสาว Rosemary Oduor ได้กล่าวในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ว่า “เราได้วางแผนที่จะก่อตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศ และจะใช้สถานที่ปฏิบัติงานที่เรามีอยู่แล้วในการให้บริการหลังการขาย เช่น การให้คำปรึกษาด้านเครื่องกล การบำรุงรักษาต่าง ๆ เป็นต้น “ในฐานะผู้ให้บริการพลังงานไฟฟ้ารายเดียวของประเทศเคนยา และด้วยเป้าหมายของเราซึ่งเป็นผู้ให้บริการคำปรึกษาพร้อมหาทางออกด้านพลังงานได้ใช้โอกาสนี้ในการนำเสนอเครื่องยนต์ไฟฟ้าที่มีความสำคัญมากพอในการขับเคลื่อนธุรกิจ” ทั้งนี้ปัญหาความกังวลหลัก ๆ สำหรับผู้ที่คิดจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ คือวิธีการและสถานที่ในการชาร์จไฟฟ้าให้กับรถยนต์ บริษัท Kenya Power คาดการณ์ว่าจะสามารถตั้งจุดให้บริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าตามทางหลวงสายหลัก ลานจอดรถ และในห้างสรรพสินค้า โดยมีสถานที่ปฏิบัติงานที่มีอยู่ในขณะนี้เป็นศูนย์กลางสำหรับบริการหลังการให้บริการ การเข้าร่วมกับบริษัทผลิตไฟฟ้าเคนยา Kenya Electricity Generating Company PLC (KenGen) […]

They bring to you a host of beautifully created infographics that contain the latest digital marketing.

They bring to you a host of beautifully created infographics that contain the latest digital marketing.

ในช่วงปี 2564 (ม.ค. – พ.ย.) การส่งออกของไทยมาอียิปต์มีมูลค่า 33,009.04 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.26 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งนับเป็นอัตราการขยายตัวที่สูงที่สุดในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยสินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ อาหารทะเลแปรรูป (ปลาทูน่ากระป๋อง) ชิ้นส่วน/ส่วนประกอบรถยนต์ผลิตภัณฑ์ยาง ซึ่งการส่งออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องในขณะที่ การค้ารวมระหว่างไทย-อียิปต์ ในปี 2563 มีมูลค่า 27,645.07 ล้านบาท ไทยส่งออก 27,224.85 ล้านบาท นำเข้า 420.22 ล้านบาท ส่งผลให้ไทยได้เปรียบดุลการค้ามูลค่า 26,804.63 ล้านบาท แหล่งนำเข้าสำคัญของอียิปต์ในปี 2563 ได้แก่ จีน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15 ของปริมาณการนำเข้าทั้งหมด รองลงไป ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 6.8) ซาอุดิอาระเบีย (ร้อยละ 6.4) เยอรมนี (ร้อยละ 5.9) ตุรกี (ร้อยละ […]

วันที่ 5 มกราคม 2565 สำนักข่าว Bloomberg เปิดเผยรายงานวิเคราะห์เศรษฐกิจของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) และข้อมูลเบื้องต้นจากธนาคารกลางของประเทศ โดยพบว่าการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของภาคน้ำมันในปีนี้ตั้งไว้ที่ 5.0% เทียบกับปีก่อนหน้าที่หดตัว -2.0% คาดว่าเศรษฐกิจของประเทศจะเติบโตในปี 2565 นี้ โดยได้แรงหนุนจากการบริโภคส่วนบุคคลที่ฟื้นตัวท่ามกลางความหวังว่าการระบาดของโควิดสายพันธุ์โอไมครอนจะไม่รุนแรง ส่วน GDP ของภาคที่ไม่รวมน้ำมัน (Non-oil GDP) จะอยู่ระดับเดียวกับปี 2564 หลังจากที่กลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ หรือ GCC รวมถึงยูเออึได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผนวกกับราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลง แต่ตั้งแต่ช่วงปี 2564 ที่ผ่านมา กลับพบว่าเศรษฐกิจยูเออีมีความเชื่อมั่นที่ดีเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากการผ่อนคลายจำกัดการเดินทางหนุนรัฐเดินหน้าเปิดประเทศทำให้ฟันเฟืองเศรษฐกิจทุกภาคส่วนทยอยฟื้นตัว ทั้งการจัดงานแสดงสินค้า และการจัดงาน World Expo 2020 ที่เมืองดูไบ ซึ่งเปิดตัวในเดือนตุลาคม 2564 สามารถดึงดูดผู้เข้าชมหลายล้านคน อีกทั้งสามารถสร้างผลดีให้ประเทศยูเออีได้ อย่างน้อยก็เพิ่มชื่อเสียงได้ในระดับนานาชาติ ยกระดับภาพลักษณ์ของดูไบ ส่วนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอื่นก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไป เพราะหากอ้างตัวเลขทางเศรษฐกิจที่เคยมีการคาดการณ์จากเว็บไซต์ของนิตยสารเศรษฐกิจที่มีชื่อเสียของตะวันออกกลาง Arabian Business พบว่า ช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่มีการจัดงาน World […]

คงไม่มีใครจะปฏิเสธได้ว่า วิกฤต Covid-19 ได้เปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคไปอย่างสิ้นเชิง ส่งผลให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่หันมาสนใจกับอาหารและสุขภาพมากขึ้น โดยทุกวันนี้ อาหารเสริม วิตามินประเภทต่าง ๆ ที่ได้รับความนิยม เริ่มตั้งแต่ เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน (Immnue System) ลดความเครียดและปรับสภาพจิตใจทางอารมณ์ (Stress Resilience and metal well-being) ยังคงเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมต่อเนื่องไปในปี 2565 นอกจากนี้ สินค้าที่รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Environmetal Sustaintability) ตามกระแส Climate Chage ที่ได้กลายเป็นสินค้าที่ผู้ผลิต/ผู้บริโภคได้หันมาสนใจมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เทรนด์สินค้าอาหาร ที่น่าจับตาในปี 2565 แบ่งออก 4 เทรนด์ที่สำคัญสรุปได้ดังนี้ 1) Plant-Based Power ผู้บริโภคได้ให้ความสนใจกับสินค้าโปรตีนจากพืชตั้งแต่ช่วงก่อน Covid-19 ซึ่งเทรนด์ดังกล่าวยังคงมาแรงในปีนี้ ที่ปัจจัยสนับสนุนจากกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า Flexitarian (เป็นกลุ่มที่ทานมังสวิรัตเป็นหลักแต่ก็มีการบริโภคโปรตีนจากเนื้อสัตว์เป็นครั้งเป็นคราว) หรือเรียกว่าเป็นกลุ่มมังสวิรัติที่ไม่ได้เคร่งครัด โดยทุกวันนี้มีประชากรกว่า 65% ที่เริ่มหันมาบริโภค Plant-Based และ 22% ของประชากรที่ยอมรับว่ามีการบริโภคสินค้า Plant-Based เป็นประจำทุกวัน เหตุผลหลักที่คนกลุ่มนี้หันมาบริโภคโปรตีนทางเลือกเนื่องจาก […]

หลังจากที่ DITP ประสบความสำเร็จในการต่อยอดโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์การออกแบบแฟชั่นไทยในงาน MQ Vienna Fashion Week อย่างต่อเนื่องมาแล้ว 12 ปีติดต่อกันในหลายมิติ ได้แก่ 1) การสร้างภาพลักษณ์ของวงการแฟชั่นไทยและแบรนด์ประเทศไทยให้เป็นที่จดจำในสายตาชาวโลกผ่านเวทีที่น่าเชื่อถือ 2) สร้างเวทีให้นักออกแบบไทยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพการเติบโตในฐานะแบรนด์แฟชั่นสากลได้เรียนรู้วิถีการทำงานจริงในวงการแฟชั่นระดับสากล 3) สร้างโอกาสในการจำหน่ายสินค้าได้ทั่วโลกในหลากหลายช่องทาง โดยในปีนี้ จะมีการจัดงาน MQ Vienna Fashion Week 2022 ในเดือนกันยายนที่จะถึง และประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนรายสำคัญเพียงหนึ่งเดียวในเอเชียที่ได้รับสิทธิ์การจัดแฟชั่นโชว์ในงานนี้ ภายใต้แนวคิด Thai Soft Power โดยมีแบรนด์ที่ได้รับคัดเลือกทั้งสิ้น 5 แบรนด์ได้แก่ • แบรนด์ Kram Phon • แบรนด์ Marionsiam • แบรนด์ Paul Direk • แบรนด์ Riva • แบรนด์ Sirintra ซึ่งที่ผ่านมามีนักออกแบบไทยได้ร่วมงานและสร้างชื่อให้กับประเทศแล้วร่วม 20 แบรนด์ และสามารถต่อยอดประสบความสำเร็จด้านการค้าในหลายประเทศ รวมถึงภูมิภาคเอเชีย […]

การขาดดุลการค้าของประเทศเคนยาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา (เดือนมกราคม ถึง เดือนกันยายน 2564) โดยมูลค่าการขาดดุลเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 38.57 อันเนื่องมาจากความต้องการสินค้าอุปโภค บริโภคที่ผลิตจากต่างประเทศ น้ำมันเชื้อเพลิง และต้นทุนการนำเข้าที่พุ่งสูงขึ้นภายหลังจากการจัดหาวัตถุดิบ การผลิตสินค้า เพื่อส่งต่อมายังผู้บริโภคได้หยุดชะงักช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อยู่ในขั้นวิกฤต จากข้อมูลทางการค้าที่จัดทำโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติของเคนยา (Kenya National Bureau of Statistics – KNBS) แสดงให้เห็นว่าการขาดดุลการค้ามีมูลค่ามากขึ้นเป็น 988.51 พันล้านเคนยาชิลลิ่ง จากเดิม 713.37 พันล้านเคนยาชิลลิ่ง ซึ่งเป็นการตรวจสอบรวบรวมข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ นานาประเทศทั่วโลกต้องเผชิญกับปัญหาต้นทุนการนำเข้าสินค้าและบริการที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนับจากการสะดุดของการจัดสรรวัตถุดิบ การผลิตสินค้าไปจนถึงการนำสินค้าเข้าสู่ตลาดให้แก่ผู้บริโภค ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าเพิ่มสูงขึ้นท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันในตลาดโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่ไม่ได้เป็นผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงได้เองอย่างประเทศเคนยา อ้างอิงจากข้อมูลก่อนการแก้ไขครั้งล่าสุดระบุว่าผู้ประกอบกิจการและผู้นำเข้าชาวเคนยาต้องใช้ต้นทุนการนำเข้ามากถึง 1.53 ล้านล้านเคนยาชิลลิ่ง ในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนกันยายนปีนี้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.04 เมื่อเทียบกับปี 2563 ซึ่งมีต้นทุนการนำเข้าสินค้าอยู่ที่ 1.2 ล้านล้านเคนยาชิลลิ่ง การนำเข้าสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว คิดเป็นร้อยละ 13.29 เมื่อเทียบกับการส่งออกสินค้า คิดเป็นมูลค่า […]

“Veganuary” หรือ แคมเปญการงดเว้นผลิตภัณฑ์จากสัตว์ตลอดเดือนมกราคม ได้กลายเป็นกิจกรรมที่สำคัญประจำปีของอุตสาหกรรมอาหาร โดยในปี 2564 มีผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างเป็นทางการกว่า 5 แสนราย จาก 209 ประเทศ ผู้จัดงาน Veganuary ได้คาดการณ์ Veganuary ในปีนี้ จะได้รับความสนใจจากผู้บริโภคในการเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากผู้บริโภคให้ความสำคัญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารได้คาดการณ์เทรนด์ของสินค้าอาหาร Vegan ที่สำคัญในปี 2565 ดังนี้ นมจากพืช – ในปี 2564 ยอดจำหน่ายนม Vegan ในสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 28.3 จากปี 2563 โดยหนึ่งในสามของชาวสหราชอาณาจักรมีการบริโภคนมจากพืช (plant-based milk) โดยนมที่ได้รับความนิยม ได้แก่ นมข้าวโอ๊ต และ นมอัลมอนด์ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเห็นว่านมมันฝรั่งจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับความนิยมในปีนี้ อาหาร Vegan ประเภท Junk Food – ผู้บริโภคที่เพิ่งเริ่มรับประทานอาหาร Vegan นิยมบริโภคอาหาร Vegan ที่มีรสชาติเหมือนอาหารที่คุ้นเคยแต่ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ […]

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2022 เป็นต้นไป เยอรมนีกำหนดเก็บค่ามัดจำขวดเครื่องดื่มพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งและกระป๋องเครื่องดื่มทุกประเภท ยกเว้นเพียงขวดพลาสติกบรรจุนม ที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านถึงปี 2024 ส่วนบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่อยู่ในท้องตลาดแล้ว สามารถจำหน่ายได้โดยไม่เรียกเก็บค่ามัดจำขวดจนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2022 ทั้งนี้ เยอรมนีเริ่มใช้ระบบมัดจำคืนเงินสำหรับบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งตั้งแต่ปี 2003 เป็นต้นมา ข้อบังคับที่ใช้จนถึงขณะนี้มีการเรียกเก็บค่ามัดจำจำนวน 0.25 ยูโร สำหรับขวดเบียร์ น้ำดื่ม น้ำอัดลม และเครื่องดื่มผสมที่มีแอลกอฮอล์ โดยยกเว้นการเก็บค่ามัดจำสำหรับขวดเครื่องดื่มน้ำผลไม้ น้ำผัก นม ไวน์ สุรา มาตรการใหม่จะยกเลิกข้อยกเว้นค่ามัดจำบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มบางประเภท เช่น กำหนดให้เรียกเก็บค่ามัดจำขวดสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ ซึ่งทำให้ต้องจำหน่ายในราคาแพงขึ้น (บวกค่ามัดจำ) ไทม์ไลน์ มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการคุมเข้มการใช้พลาสติก ปี 2022  มัดจำคืนเงินสำหรับขวดเครื่องดื่มพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวและกระป๋องเครื่องดื่มทุกประเภท ปี 2023  นำเสนอภาชนะที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้เป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้าแทนภาชนะที่ใช้แล้วทิ้ง (ร้านขนาดเล็กได้รับการยกเว้นจากข้อบังคับนี้) ปี 2025  ขวดเครื่องดื่ม (PET) แบบใช้ครั้งเดียว ต้องผลิตจากพลาสติกรีไซเคิลอย่างน้อย 25% ปี 2030  ขวดเครื่องดื่มพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทั้งหมด จะต้องมีสัดส่วนของพลาสติกรีไซเคิลอย่างน้อย […]

ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารในสหราชอาณาจักร ได้คาดการณ์เทรนด์ของสินค้าอาหารที่สำคัญในปี 2565 ดังนี้  1. Flexitarian หรือ การกินอาหารมังสวิรัติแบบยืดหยุ่น – จากรายงาน Trends Council ล่าสุดของ Whole Foods Market พบว่า ‘reducetarianism’ เป็นเทรนด์ที่น่าจับตามองในปี 2565 เนื่องจากเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรับประทานอาหารจากพืชเป็นหลัก แต่ยังคงรับประทานเนื้อสัตว์อยู่บ้าง ทั้งนี้ จากข้อมูลของ Whole Foods ยังคาดการณ์ว่า ผู้บริโภคอาหารประเภท flexitarian มีความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์ นม และไข่ที่มีคุณภาพสูง เนื่องจากผู้บริโภคตระหนักถึงสวัสดิภาพของสัตว์และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น   แพลตฟอร์มอาหารออนไลน์ ShelfNow ได้ให้ข้อมูลว่า ในช่วงระหว่างปี 2563 – 2564 ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารมังสวิรัติเพิ่มขึ้น ร้อยละ 156 และผลิตภัณฑ์อาหารที่ทดแทนเนื้อสัตว์เป็นตลาดที่กำลังเติบโตอย่างมากในสหราชอาณาจักร 2. อาหารเช้าที่มีคุณภาพ (Bigger, better breakfast) – การทำงานที่บ้านได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจับจ่ายสินค้าของผู้บริโภค โดยชาวสหราชอาณาจักรมีเวลาในการรับประทานอาหารเช้าที่บ้านเพิ่มขึ้น จากการสำรวจโดยห้าง Waitrose […]

ธุรกิจจัดส่ง meal kits หรือชุดอาหารกึ่งสำเร็จรูปพร้อมปรุง โดยผู้ประกอบการจะจัดจำหน่ายเซ็ตอาหารที่รวมเมนูและเตรียมวัตถุดิบการปรุงอาหารชนิดนั้นๆ ทั้งของสด ของแห้ง ซอสปรุงรสไว้อย่างครบถ้วน แล้วจัดส่งถึงมือลูกค้าเพื่อนำมาเข้าครัวทำอาหารตามขั้นตอนที่ระบุไว้อย่างละเอียด นับว่าเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการประหยัดเวลาหรือผู้ที่ไม่มีทักษะการทำอาหารมากนัก ทั้งนี้ การระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้ชาวแคนาดาต้องเก็บตัวในบ้านเพื่อลดการรับและแพร่เชื้อ ได้ส่งให้เกิดโอกาสของธุรกิจ Meal Kits ได้รับความสนใจได้อย่างดี โดยจำนวนผู้ใช้บริการ Meal kits ในประเทศเพิ่มสูงขึ้นกว่า 50% เทียบกับช่วงก่อนวิกฤตของโรคระบาด นาย Jonathan Ferrari ซีอีโอและผู้ก่อตั้งบริษัท Goodfood ดำเนินธุรกิจจัดส่ง Meal kits รายใหญ่ในแคนาดา  เผยว่า การระบาดของไวรัส COVID-19 สร้างโอกาสให้กับธุรกิจอย่างมาก จนเกิดการขยายงาน ช่องทางการจำหน่าย และลงทุนด้านพื้นที่กระจายสินค้าในเมืองใหญ่ อาทิ นครโทรอนโต นครแวนคูเวอร์ เพื่อให้ทันพฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปจากเดิม สอดคล้องกับข้อมูลของ NPD บริษัทวิจัยการตลาด ได้รายงานจำนวนผู้ใช้บริการ Meal kits ในแคนาดาเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเทียบกับอดีต โดยช่วงก่อน COVID-19 จำนวนครอบครัวชาวแคนาดาที่ใช้บริการจัดส่ง Meal […]

บริษัทในสาธารณรัฐเช็กให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนมีเพิ่มมากขึ้น สืบเนื่องมาจากข้อบังคับของสหภาพยุโรป ที่กำหนดให้มีการจัดทำรายงานด้านการลดก๊าซคาร์บอน ทั้งนี้ นอกจากกฎเกณฑ์/ข้อบังคับของสหภาพยุโรปแล้ว ยังมีแรงกระตุ้นสำคัญที่ทำให้บริษัทต้องจัดการการปล่อยก๊าซคาร์บอน ได้แก่ ลูกค้า ลูกจ้าง ที่เข้ามามีความสำคัญกับการวางแผนดำเนินธุรกิจมากขึ้น ในปี 2562 สหภาพยุโรปได้มีการออกข้อบังคับที่กำหนดให้มีการรายงานการดำเนินการธุรกิจแบบยั่งยืนและการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน (Carbon Footprint) ทำให้บริษัทต่าง ๆ ต้องปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นบริษัทผู้ผลิต ธนาคาร ผู้ให้บริการด้าน IT  โดยนอกจากข้อบังคับในการต้องจัดทำรายงานดังกล่าวแล้ว ยังมีแรงกดดันจากบริษัทแม่/บริษัทข้ามชาติต่าง ๆ ที่ต้องการให้ซัพพลายเออร์สามารถตอบโจทย์การดำเนินการลดก๊าซคาร์บอน อีกทั้งธนาคารหรือบริษัทประกันภัยต่างกำหนดเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ให้บริษัทต่าง ๆ ดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน บริษัทหลายแห่ง อาทิ  “Vadafone” ได้กำหนดเป้าหมายการลดก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ภายในปี 2583 และได้แจ้งให้กลุ่มลูกค้าทราบถึงแผนการดังกล่าว โดยในการยื่นเสนอซื้อขาย ได้มีการนำหลักเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าวมาใช้ในการตัดสินใจของบริษัทถึงร้อยละ 20   Pavel Růžička จากบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน “Enviros” ระบุว่า ในอนาคตประเด็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน จะมีความสำคัญต่อความสามารถในการแข่งขันของบริษัท โดยบริษัทส่วนใหญ่ในสาธารณรัฐเช็กเห็นว่า การลดการใช้พลังงานหรือการใช้พลังงานทดแทนใน 5 ปีข้างหน้าเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล การรายงานข้อมูลตามข้อบังคับของสหภาพยุโรป กำหนดว่า บริษัทที่มีลูกจ้าง 250 คนขึ้นไป […]

ธนาคารแห่งชาติแคนาดา (Bank of Canada) ได้ออกมาให้ความเห็นว่า สายพันธุ์โอมิครอนน่าจะส่งผลต่อเศรษฐกิจแคนาดาในระยะสั้นเท่านั้น ถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ่ยังมีความกังวลถึงจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อระบบสาธาณสุขไม่สามารถรองรับผู้ป่วยหนักได้ แต่ปัญหาระยะกลางและยาว ที่จะมีผลต่อเศรษฐกิจแคนาดาอย่างมากในปี 2565 ได้แก่ ปัญหาภาวะเงินเฟ้อและปัญหาห่วงโซ่อุปทานที่ก่อตัวทวีความรุนแรงมากขึ้น ปัญหาการระบาดระลอกใหม่ ไม่ใช่เรื่องใหม่ในแคนาดาภาครัฐได้เรียนรู้กับการรับมือของการแพร่ระบาดมาแล้วถึง 4 ระลอก ซึ่งจำนวนผู้ติดเชื้อในรอบใหม่นี้ได้มีสัญญาณว่ามีสัดส่วนจำนวนผู้ป่วยหนักน้อยกว่าในอดีตที่ผ่านมา ภาครัฐได้ประกาศเพิ่มมาตรการ Social Distancing ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งเสริมให้คนกลับมาทำงานจากบ้านเพิ่มขึ้น แนะนำให้ยกเลิกการเดินทางที่จำเป็น (Non-Essential Travel) ภาครัฐเกือบทุกภาคส่วนในทุกวันนี้ ได้มีภารกิจหลักในการควบคุม ลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น โดยรัฐออนแทริโอ (เมืองโทรอนโต) ได้เร่งการฉีดวัคซีนให้กับเด็กที่มีอายุ 12 – 18 ปี ให้ครบ 2 โดสและส่งเสริมให้ประชาชนมารับการฉีดวัคซีนโดสที่ 3 รวมถึงการจำกัด Capacity ของร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ โรงยิม และสนามกีฬา ในขณะนี้รัฐควิเบค (เมืองมอนทรีออล) ซึ่งเป็นรัฐที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่จากสายพันธุ์โอมิครอนสูง คาดว่าจะประกาศใช้มาตรการ Curfew ที่ห้ามผู้คนออกจากบ้านพักอาศัยในช่วง 21.00 น. – […]

จากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่เริ่มมีความรุนแรงนับตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาจากการที่ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ตัดสินใจส่งกองกำลังเข้าไปปกป้องสองแคว้นด้านตะวันออกของยูเครนที่มีชายแดนติดกับรัสเซียหลังจากรัสเซียเพิ่งรับรองเอกราชและลงนามในสัญญามิตรภาพกับสองแคว้นนั้นไปหมาด ๆ ผลที่ตามมาคือประเทศตะวันตกรวมทั้งพันธมิตรที่หนุนหลังยูเครนก็ได้รุมกินโต๊ะประเคนออกมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียรัวถี่ยิบเป็นรายวันหรือนับเป็นรายชั่วโมงจนลุกลามบานปลายแบบไร้ขอบเขต รวมทั้งสถาบัน องค์กร และภาคธุรกิจต่าง ๆ ก็ขอพักความเป็นกลางไว้ชั่วคราวกระโดดเข้าร่วมวงคว่ำบาตรขยายไปยังด้านกีฬา ดนตรี และอุตสาหกรรมบันเทิงอีกต่างหาก เป้าหมายการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของรัสเซียเบื้องต้นก็มุ่งทำลายระบบการเงิน กล่าวคือทำให้รัสเซียประสบความยากลำบากและความวุ่นวายให้มากที่สุดในทุกสิ่งที่เกี่ยวกับการเงินแบบครบวงจร นับตั้งแต่สร้างปัญหาอุปสรรคในการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ ตัดช่องทางการหารายได้เข้าประเทศ ก่อปัญหาเงินเฟ้อแก่ประชาชน ฯลฯ แล้วยกระดับความเข้มข้นด้วยการแช่แข็งทรัพย์สินของธนาคารกลางรัสเซียในต่างประเทศคิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ควบคู่ไปกับการตัดธนาคารบางแห่งของรัสเซียออกจากระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ (SWIFT) แต่ยังใจดีเปิดช่องไว้ให้ประเทศตะวันตกเองสามารถชำระค่าพลังงานที่ต้องซื้อจากรัสเซียได้หรือสำหรับในกรณีที่รัสเซียอยากจะชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ในฝั่งตะวันตก จากสองมาตรการหลังนี้ทำให้ประธานาธิบดีของรัสเซียรู้สึกว่าตะวันตกกระทำก้าวร้าวเกินไปและตามมาด้วยการสั่งปลดล็อคอาวุธนิวเคลียร์ให้พร้อมใช้ปฏิบัติการขั้นสูงสุดทันที การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจยังไม่พอแค่นั้น ประเทศตะวันตกทั้งหลายรวมทั้งยุโรปตะวันออกและประเทศพันธมิตรเกือบ 40 ประเทศ แม้แต่สวิตเซอร์แลนด์ที่เคยดำรงความเป็นกลางท้าทายความขัดแย้งในโลกมาโดยตลอดยังต้องขอร่วมแจมปิดน่านฟ้าไม่อนุญาตให้อากาศยานของรัสเซียบินผ่าน โดยฝ่ายรัสเซียก็ตอบโต้ในลักษณะเดียวกันจนทำให้ท้องฟ้าปลอดโปร่งเบาสบายปราศจากเครื่องบินไปมาหาสู่ระหว่างกัน หากประเทศทางตะวันตกประสงค์จะบินไปทางตะวันออกที่ต้องผ่านรัสเซียก็ต้องไปหาทางบินอ้อมให้สิ้นเปลืองพลังงานและเสียเวลาเล่นมากกว่าเดิม เช่นจากอังกฤษหากจะบินไปญี่ปุ่นก็อาจต้องอ้อมแวะพักเที่ยวขั้วโลกเหนือเสียก่อนโดยใช้เวลาเพิ่มอีกแค่ 17 ชั่วโมง หลังจากปิดน่านฟ้าก็มาถึงคราวปิดน่านน้ำกันต่อ ประเดิมด้วยสายการเดินเรือขนส่งตู้สินค้าขาใหญ่ของยุโรป เช่น Maersk ของเดนมาร์ก MSC ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ CMA และ CGN ของฝรั่งเศส ประกาศงดให้บริการกับสินค้าทั้งขาเข้าและขาออกกับรัสเซีย ตามมาด้วยน้องรองอย่าง Ocean Network Express ของสิงคโปร์และ […]

ในไตรมาสที่สองของปี 2564 กัวเตมาลาได้รับการจัดอันดับให้เป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ที่สุดของยางรถบรรทุกในภูมิภาคอเมริกากลางด้วยมูลค่าการนำเข้าที่ 32.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงเวลานี้ ผู้ส่งออกยางล้อสำหรับรถบรรทุกและรถโดยสารหลัก คือ จีนรองลงมาคือประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย เช่น ไทย ระหว่างมกราคมถึงมิถุนายน 2564 ผู้นำเข้ายางรถโดยสารและรถบรรทุกหลัก ๆ ในอเมริกากลาง ได้แก่ กัวเตมาลาด้วยมูลค่า 32.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ รองลงมาคือคอสตาริกาที่ 20.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯตามมาด้วยฮอนดูรัสที่ 16.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ นิการากัว 12.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เอลซัลวาดอร์ 8.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และปานามา 5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ระหว่างหกเดือนแรกของปี 2563 และช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 มูลค่าการนำเข้ายางล้อสำหรับรถบัสและรถบรรทุกในภูมิภาคนี้เพิ่มขึ้น 27.74% จาก 106.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็น 136.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยการนำเข้าจากจีนก็เพิ่มขึ้นถึง 35% จาก 75.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็น 102.4 […]

ความเป็นมา กระแสนิยมบริโภคน้ำปลาร้าในประเทศไทยเริ่มเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันมีผู้ผลิตทั้งธุรกิจขนาดยย่อม ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ได้เข้ามาลงสนาม ไม่ว่าจะเป็นศิลปินคนดัง สตาร์ตอัพ หรือ นักลงทุน ปัจจุบันมีจำหน่ายไม่ต่ำกว่า 100 ยี่ห้อ และมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง กระแสความร้อนแรงของน้ำปลาร้า ส่วนหนึ่งยังมาจากพิมรี่พาย แม่ค้าออนไลน์คนดังซึ่ง สามารถขายน้ำปลาร้าได้เดือนละ 140 ล้านบาท ซึ่งขายทางออนไลน์ได้ 100 ล้านบาท และทางออฟไลน์ขายได้ 40 ล้านบาท ซอสน้ำปลาร้าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้ปรับกระบวนการผลิตและยกระดับน้ำปลาร้าสู่ระดับชาติและสู่สากล ความโด่งดังของน้ำปลาร้ามาถึงสหรัฐฯ คนไทยที่อาศัยในสหรัฐฯ บางรายได้ทดลองชิมอาหารที่ปรุงด้วยน้ำปลาร้ามีความพอใจกับรสชาติกลมกล่อม จึงได้ซื้อติดมือเมื่อเดินทางกลับมายังสหรัฐฯ และเริ่มมีการนำเข้าจำหน่ายเป็นครั้งคราว ซึ่งการบริโภคยังอยู่ในวงแคบเฉพาะคนไทย ประกอบกับปริมาณสินค้ายังมีจำกัด โอกาสซอสน้ำปลาร้าไทยในสหรัฐฯ กลุ่มผู้บริโภคเอเซียที่บริโภคหรือคุ้นเคยกับปลาร้า (Fermented Fish) ได้แก่ คนไทย ชาวลาว ชาวพม่า ชาวกัมพูชา ชาวม้ง ชาวเวียดนาม และ ชาวฟิลิปปินส์ และตามสถิติการสำรวจสำมโนประชากรสหรัฐฯ ประจำปี 2563 รายงานว่า มีประชากรชาวเอเซีย […]

พิคเกิ้ลบอลล์ (Pickleball) เป็นหนึ่งในกีฬาที่มีอัตราการเติบโตรวดเร็วที่สุด หรือร้อยละ 39.3 มีจำนวนผู้เล่น 4.8 ล้านคน เพิ่มขึ้นเท่าตัวเมื่อเทียบจาก 5 ปีที่ผ่านมา สมาคมอุตสาหกรรมกีฬาและการออกกำลังกายของสหรัฐฯ (Sports and Fitness Industry Association-SFIA) เปิดเผยว่า กีฬาพิคเกิ้ลบอลล์ได้ถูกยกระดับจากกีฬาสมัครเล่น กลายเป็นกีฬาระดับโปรหรือมืออาชีพ และมีการจัด การแข่งขัน อีกทั้ง กำลังจะถูกผลักดันให้เป็นกีฬาสาธิต (Demonstration Sport) ในการแข่งขันโอลิมปิกในปี 2571 ปัจจุบัน มี 3 องค์กรที่กำกับและบริหารจัดการกีฬาพิคเกิ้ลบอลล์ในสหรัฐฯ คือ สมาคม USA Pickleball Association สมาคม Professional Pickleball Association Tour (PPA Tour) และ สหพันธ์กีฬาพิคเกิ้ลบอลล์นานาชาติ (International Federation of Pickleball) ซึ่งขณะนี้มีจำนวนสมาชิกถึง 70 ประเทศ กีฬาพิคเกิ้ลบอลล์ ถือกำเนิดในรัฐวอชิงตันเมื่อปี […]

รายงานแนวโน้มการค้าระหว่างประเทศประจำปีซึ่งตีพิมพ์โดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจสำหรับละตินอเมริกาและแคริบเบียน (the Economic Commission for Latin America and the Caribbean: ECLAC) ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ระบุว่าการค้าระหว่างประเทศในละตินอเมริกาและแคริบเบียนจะฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญภายในสิ้นปี 2564 หลังจากการลดลงอย่างรวดเร็วในปีที่แล้ว โดยมีมูลค่าการส่งออกสินค้าในภูมิภาคเพิ่มขึ้น 25% แต่ก็มีความเสี่ยงจากบริบทของความไม่แน่นอน ระหว่างการระบาดของโควิดกับความเสี่ยงของภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีน หน่วยงาน ECLAC คาดการณ์ว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าในภูมิภาคจะเพิ่มขึ้น 25% ซึ่งปีที่แล้วบันทึกไว้ว่าลดลง 10% ในขณะเดียวกันมูลค่าการนำเข้าสินค้าจะเพิ่มขึ้น 32% โดยมีการขยายตัว 20% ในด้านปริมาณและราคา 12% ภายในปี 2565 หน่วยงาน ECLAC คาดการณ์ว่ามูลค่าการส่งออกและนำเข้าสินค้าในภูมิภาคจะเพิ่มขึ้น 10% และ 9% ตามลำดับ ในบริบทของการเติบโตที่ช้าลงของเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลก การเพิ่มขึ้นของการส่งออกสินค้าจากภูมิภาคในช่วงปี 2564 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (เพิ่มขึ้น 17%) โดยเฉพาะแร่ธาตุ ไฮโดรคาร์บอน และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร มากกว่าการขยายตัวของปริมาณการส่งออก (8% ) […]

เม็กซิโกมีความโดดเด่นในด้านการมีสนธิสัญญาการค้าและข้อตกลงกับกว่า 50 ประเทศและภูมิภาค ซึ่งเป็นนัยว่านอกจากจะขายสินค้าแล้ว ยังเป็นผู้นำเข้าสินค้ารายใหญ่อีกด้วย เม็กซิโกนำเข้ามากที่สุดจากสหรัฐฯ โดยนำเข้ารวม 160,260 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2563 รองลงมาคือจีน 71,804 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เกาหลีใต้ 14,207 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ญี่ปุ่น 13,108 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเยอรมนี 12,678 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามข้อมูลอย่างเป็นทางการปี 63 การซื้อของเม็กซิโกจากทั่วโลกมีมูลค่ารวม 349,636 ล้านเหรียญสหรัฐ  โดย 10 ผลิตภัณฑ์ที่เม็กซิโกนำเข้ามากที่สุด ได้แก่ 1. ชิ้นส่วนยานยนต์ (Auto parts) การซื้อชิ้นส่วนรถยนต์ในปี 63 ที่เม็กซิโกผลิตขึ้นสู่ตลาดโลกมีมูลค่า 21.961 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่มาจากสหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น เยอรมนี และเกาหลีใต้ โดยเม็กซิโก กับสหรัฐอเมริกาและแคนาดา เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิตยานยนต์ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 2. วงจรไฟฟ้า (Electronic circuits) หรือรู้จักกันดีในชื่อชิปเซมิคอนดักเตอร์ – ส่วนใหญ่มาจากมาเลเซีย […]

เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ประกอบกับรัฐบาลมีการบังคับใช้มาตรกักตัวสำหรับทุกคน (Total Quarantine) ทำให้พฤติกรรมของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่าง และหนึ่งในนั้นคือความคิดในการเปลี่ยนแปลงบ้านให้เป็นที่อยู่ที่มีความปลอดภัยในการอยู่อาศัยและการทำงานมากขึ้น นอกจากนี้ พฤติกรรมดังกล่าวยังกระตุ้นให้ผู้คนใช้จ่ายในสินค้าเครื่องใช้ภายไฟฟ้าในบ้านและสินค้าคงทนสูงขึ้น อย่างไรก็ดี ตัวเลขยอดจำหน่ายสินค้าเครื่องใช้ภายไฟฟ้าในบ้าน อาทิ เครื่องทำความเย็น เครื่องประกอบอาหาร และเครื่องซักผ้าในเดือนสิงหาคม 2563 ลดลงอยู่ที่ร้อยละ 27 แต่เดือนสิงหาคม ปี 2564 เติบโตร้อยละ 25 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการเปิดตัวโปรแกรมการผ่อนชำระเงินซื้อสินค้าแบ่งออกเป็นรายเดือนอีกครั้ง อาทิ การผ่อนชำระเงินซื้อสินค้าแบ่งออกเป็น 12 เดือน หรือ Ahora 12 , Ahora 18 และ Ahora 30 อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถชำระเงินซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ออกเป็นรายเดือนในระยะเวลาที่แตกต่างกันตั้งแต่ 12 – 30 เดือน ทั้งนี้ บางบริษัทวางแผนที่จะใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น บริษัท Whirlpool หนึ่งในผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านรายใหญ่ของอาร์เจนตินา ซึ่งเมื่อต้นปี 2565 ได้มีการประกาศต่อนาย Alberto Fernández […]

จากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศยูเครน–รัสเซียที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ ได้ส่งผลให้หลายประเทศทั่วโลกแสดงความตึงเครียดเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะประเทศในทวีปยุโรปที่ได้ออกมาประณามรัสเซียในการนำกองกำลังทหารเข้าไปในเขตแดนของยูเครน ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดต่อกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติ และทำลายความสงบและความมั่นคงของสหภาพยุโรปและของโลก โดยสหภาพยุโรปได้ใช้มาตรการลงโทษที่มีผลรุนแรงและมีผลกระทบสูงต่อรัสเซีย ซึ่งมาตรการลงโทษดังกล่าวของสหภาพยุโรปอาจทำให้รัสเซียพิจารณางดการจ่ายก๊าซให้กับประเทศในทวีปยุโรป ซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่มีการพึ่งพาการนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียมากเป็นอันดับต้น ๆ ดังนั้น หากรัสเซียงดการจ่ายก๊าซให้กับประเทศในทวีปยุโรปขึ้นจริง อิตาลีจะถือเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด เนื่องจากอิตาลีพึ่งพาการนำเข้าก๊าซและน้ำมันจากรัสเซียมากเป็นอันดับ 2 รองจากเยอรมนี จากข้อมูลของศูนย์วิจัย Unimpresa คาดการณ์ว่า หากรัสเซียงดการจ่ายก๊าซให้กับอิตาลี อิตาลีจะต้องเผชิญกับปัญหาด้านการผลิตพลังงาน ด้านการทำความร้อนแก่อาคารที่พักอาศัย และด้านการผลิตของโรงงาน/บริษัทที่มีความจำเป็นในการใช้พลังงานมหาศาล ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตมวลรวมในประเทศ (GDP) ของอิตาลี ปี 2565 ที่อาจหดตัวต่ำกว่า 3% รวมถึงอาจส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อขยายตัวสูงขึ้นถึง 6% จากข้อมูลของกระทรวงพลังงาน และกระทรวงการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยา (Ministry of Ecological Transition) เปิดเผยว่า ปี 2564 อิตาลีมีการใช้ก๊าซธรรมชาติทั้งหมด 76,118 ล้านลูกบาศก์เมตร (มีปริมาณเพิ่มขึ้น 5.1 ล้านลูกบาศก์เมตร) ขยายตัวเพิ่มขึ้น 7.2% เทียบกับปี 2563 ซึ่งมีปริมาณการใช้ที่น้อยกว่าปี 2564    อันเนื่องมาจากมาตรการ lockdown ประเทศ และในขณะที่หากเทียบกับปี […]

ประธานาธิบดีเม็กซิกัน อันเดรส มานูเอล โลเปซ โอบราดอร์ (AMLO) กล่าวเมื่อวันที่ 21 ธค. 64 ว่าประเทศต่าง ๆ ในซีกโลกตะวันตกควรพยายามส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคเพื่อให้สามารถแข่งขันกับจีนได้ ประธานาธิบดี AMLO กล่าวในการแถลงข่าวว่า ภายในปี 2050 หากไม่มีการเสริมสร้างเศรษฐกิจของอเมริกาเหนือและอเมริกา จีนจะมีอำนาจครอบครองเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์ของโลก และเม็กฯ ไม่คิดว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสม และสำหรับเม็กฯ โดยไม่ขึ้นกับปัญหาเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์ เม็กฯ ไม่ต้องการให้ประเทศใดมีอำนาจเหนือกว่า เพราะหากไม่มีความสมดุล ผู้คนจะต้องการแก้ไขความเหลื่อมล้ำเหล่านั้นด้วยการใช้กำลัง ในระหว่างการประชุมสุดยอดอเมริกาเหนือเมื่อเดือนที่แล้วที่กรุงวอชิงตัน AMLO ระบุว่าจีนครองตลาด 14.4% ของโลกแล้ว ในขณะที่สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก และแคนาดารวมกันมี 13% และกล่าวถึง ” Plan Mexico” ซึ่งเป็นความคิดริเริ่มที่มุ่งดึงดูดบริษัทตะวันตกที่ตอนนี้ผลิตสินค้าในจีนให้กลับมาลงทุนในภาคการผลิตในอเมริกา ประธานาธิบดี AMLO กล่าวว่าวิสัยทัศน์ของเขาสำหรับ ” Plan Mexico” รวมถึงการยอมรับการนำเข้าทดแทนจากทั่วทวีปอเมริกา และรวมถึงการลงทุนและเงินกู้เพื่อทดแทนการนำเข้าเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม ไม่ใช่แค่บริษัทที่อยู่ในจีนมาที่เม็กซิโกหรืออเมริกาเหนือเท่านั้น ประธานาธิบดี AMLO กล่าวเพิ่มเติมว่านี่ไม่ใช่เป็นการปิดเศรษฐกิจของเม็กฯ หรือภูมิภาคอเมริกาต่อการค้าระหว่างประเทศ […]

ออสเตรียเป็นประเทศที่มีระบบสาธารณูปโภคที่ดีเยี่ยม ชาวออสเตรียกว่าร้อยละ 86.4 หรือประมาณ 7.68 ล้านคนเข้าถึงการให้บริการทางอินเตอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม ชาวออสเตรียกลับมีรูปแบบและพฤติกรรมการใช้และเสพสื่อโซเขียลมีเดียที่แตกต่างออกไป โดยข้อมูลจาก businessculture.org ชี้ให้เห็นว่าจากจำนวนประชากรที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ตของชาวออสเตรียทั้งหมดกลับมีเพียงร้อยละ 60 เท่านั้นที่มีการสมัครใช้โซเชียลมีเดียหรือเลือกใช้บริการเครือข่ายทางสังคมอย่างเป็นประจำ ซึ่งแตกต่างกับประเทศในแถบเอเชียหรือยุโรปตอนเหนือที่นิยมใช้โซเชียลมีเดียในอัตราสูงเป็นลำดับต้นๆ ของโลกกล่าวคือมีอัตราการใช้โซเชียลมีเดียมากกว่าร้อยละ 85 ชาวออสเตรียมีความอ่อนไหวต่อความเป็นส่วนตัวค่อนข้างสูงและยังระมัดระวังการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลบนเครือข่ายสาธารณะ ตลอดจนไม่ยินดีให้แพลตฟอร์มต่างๆ นำข้อมูลส่วนบุคคลไปวิเคราะห์หรือใช้ประโยชน์ต่อเนื่องในทางธุรกิจ ชาวออสเตรียนิยมใช้งานโซเชียลมีเดียเพื่อความสะดวกในการส่งข้อความระหว่างเพื่อนฝูงและครอบครัวเป็นหลัก อย่างไรก็ดี โซเชียลมีเดียในออสเตรียถูกใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ในการหางานและการหาคู่ออนไลน์ด้วยเช่นกันและยังถือเป็นเรื่องปกติอีกด้วย โดยโซเชียลมีเดียที่เป็นที่นิยมในตลาดออสเตรีย ได้แก่ Facebook YouTube sms.at MySpace Xing StudiVZ Twitter และ Netlog ทั้งนี้ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาภาคธุรกิจออสเตรียสื่อสารผ่านโซเขียลมีเดียเพิ่มขึ้น โดยกว่าร้อยละ 70 เลือกที่จะเพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย โดยแพลตฟอร์มที่เป็นที่นิยม คือ Facebook และ Twitter อย่างไรก็ดี ภาคธุรกิจยังไม่มั่นใจนักว่าการสื่อสารผ่านสื่อโซเชียลมีเดียเป็นเรื่องที่ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นสำนักงานฯ เว็บไซต์ที่ดีขององค์กรเปรียบเสมือนประตูหน้าบ้านที่สวยงามที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความประทับใจให้กับผู้ติดต่อชาวออสเตรียและชาวยุโรป ผู้ประกอบการไทยควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาเว็บไซต์ของตนให้มีความน่าเชื่อถือ และดีไซน์เว็บไซต์ให้สามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกทั้งผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์และหน้าจอโทรศัพท์มือถือ การให้ข้อมูลที่เป็นประโยขน์เกี่ยวกับองค์กรของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวและแรงบันดาลใจตลอดจนปีที่ก่อตั้งธุรกิจถือเป็นข้อมูลที่ผู้บริโภคและนักธุรกิจขาวออสเตรียใส่ใจและให้น้ำหนัก ที่มาข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา […]

สมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นอีเอ) ได้จัดประชุมใหญ่สำหรับชาติสมาชิกสหประชาชาติ (ยูเอ็น) กว่า 170 ประเทศขึ้นระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2565 ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือในการจัดทำแผนงานที่จะนำไปสู่สนธิสัญญาด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ พร้อมเรียกร้องให้สมาชิกทุกฝ่ายดำเนินนโยบายเชิงรุกในการเร่งบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหา “ขยะพลาสติก” ที่พบจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลหลังการระบาดของ COVID-19 นาย Espen Barth Eide รัฐมนตรีว่ากรกระทรวงสิ่งแวดล้อมประเทศนอร์เวย์ ซึ่งเป็นประธานการประชุมได้กล่าวในช่วงเริ่มต้นการหารือว่า มลพิษจากขยะพลาสติกได้กลายเป็นสิ่งปนเปื้อนในห่วงโซ่อาหาร และกำลังคืบคลานเป็นภัยสำหรับมนุษย์ในขณะนี้ ซึ่งในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา การตระหนักถึงอันตรายจากพลาสติกที่มีต่อสิ่งแวดล้อมได้ถูกลืมไปชั่วขณะ ดังนั้น ทุกฝ่ายจึงต้องหันกลับมาปฏิรูปในการจัดการปัญหานี้อีกครั้ง จากข้อมูลองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ OECD เผยว่า ทั่วโลกทำการรีไซเคิลพลาสติกไม่ถึงร้อยละ 10 จากปริมาณการใช้พลาสติกรวมกันที่มีมากถึง 460 ล้านตันในปี 2562 ขยะเหล่านี้จะถูกนำไปทิ้งในจุดต่าง ๆ หรือในมหาสมุทร เป็นการปล่อยทิ้งปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น ในช่วงการระบาด COVID-19 […]

ประเทศออสเตรียมีความพยายามต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) อย่างจริงจังและมีการเสนอความคิดที่จะพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้เชื่อมโยงทั่วประเทศตั้งแต่เมื่อ 15 ปีที่แล้วผ่านการผลักดันของพรรคสีเขียว (Green Party) เพื่อลดการใช้รถยนต์หรือการเดินทางส่วนบุคคลซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ประเทศออสเตรียประกาศใช้บัตรคลีม่า (KlimaTicket) เป็นครั้งแรกซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนชาวออสเตรียต่างเฝ้ารอ บัตร KlimaTicket เป็นบัตรโดยสารที่ครอบคลุมการเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภทในประเทศออสเตรียทั้งผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะที่เป็นภาครัฐและเอกชน ครอบคลุมตั้งแต่ระบบรถไฟ รถใต้ดิน รถราง รวมถึงรถเมล์ บัตร KlimaTicket เป็นบัตรเดินทางรายปีซึ่งมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 1,095 ยูโรต่อปี หรือคิดเฉลี่ยแล้วอยู่ประมาณ 3 ยูโรต่อวันเท่านั้น ในขณะที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวในประเทศสวิตเซอร์แลนด์อาจสูงกว่าเกือบสามเท่าหรือ 3,066 ยูโรต่อปี รัฐบาลออสเตรียลงทุนมหาศาลเพื่อพัฒนาระบบขนส่งเชื่อมโยงสาธารณะและยังเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับภาครัฐหลายประเทศในการผลักดันการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบรรลุเป้าหมายความตกลงปารีส (Paris Climate Goals) ที่หลายประเทศตกลงร่วมกันในการกำหนดมาตรการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และด้วยราคาที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้นี้เอง รัฐบาลออสเตรียจึงเชื่อมั่นว่าประชาชนจะหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะมากขึ้นและออสเตรียจะสามารถบรรลุเป้าหมายในการเป็นประเทศที่ไม่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Climate Neutral Country) ได้ในปี 2040 นอกจากนี้ รัฐบาลออสเตรียยังมีความมุ่งหวังและพยายามที่จะสนับสนุนการลดค่าใช้จ่ายด้านนี้ให้เหลือเพียง 1 – 2 ยูโรต่อวันอีกด้วย          ข้อคิดเห็น ชาวออสเตรียใส่ใจในประเด็นสิ่งแวดล้อมอย่างมากและนิยมเลือกอุปโภคบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ชาวออสเตรียมักปฏิเสธสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพลาสติก ตลอดจนสินค้าและบริการที่ผลิตจากประเทศที่มีภาพลักษณ์ที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม […]

PepsiCo เปิดตัวผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผสมน้ำมันกัญชง ภายใต้แบรนด์ Rockstar Energy ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผสมน้ำมันกัญชง กลิ่นมินท์ ผสมคาเฟอีน โดยอ้างสรรพคุณในการช่วยให้ผู้บริโภครู้สึกผ่อนคลาย โดยเป๊ปซี่คาดหวังว่าจะสามารถดึงดูดผู้บริโภคที่เป็นผู้หญิงวัยรุ่นให้หันมาสนใจผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มดังกล่าว จากข้อมูลสถิติแสดงให้เห็นว่ากลุ่มลูกค้าของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชูกำลังนั้นเป็นกลุ่มผู้ชายที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 34 ปี ซึ่งนิยมบริโภคเครื่องดื่มชูกำลังมากที่สุด Fabiola Torres ผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของธุรกิจเครื่องดื่มชูกำลังของบริษัท PepsiCo กล่าวว่า ส่วนผสมที่ใช้ในเครื่องดื่มนั้นมีส่วนประกอบของสมุนไพรที่มีสรรพคุณช่วยให้ผู้บริโภคผ่อนคลายแต่ไม่ถึงกับทำให้หลับ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มดังกล่าวมี 3 รสชาติ ได้แก่ บลูเบอร์รี่ เสาวรส และ ราสเบอร์รี่ โดยจะเริ่มทำการวางจำหน่ายทั่วประเทศในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ในรูปแบบกระป๋องในราคา 1.99 เหรียญสหรัฐฯ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกในการก้าวเข้ามาบุกตลาดเครื่องดื่มผสมกัญชงของบริษัท PepsiCo โดยก่อนหน้านี้บริษัทได้มีการเปิดตัวเครื่องดื่มชูกำลังผสมกัญชงในเยอรมันมาแล้ว ในขณะที่ผู้บริโภคจำนวนมากเข้าใจว่าเมล็ดกัญชงนั้นเป็นชนิดเดียวกันกับ CBD จากกัญชาแต่ความเป็นจริงแล้วทั้งสองอย่างนั้นมีความแตกต่างกันในบางประการ ถึงแม้จะมีลักษณะใกล้เคียงและมาจากพืชในตระกูลเดียวกัน แต่เมล็ดกัญชงมีสาร CBD เพียงเล็กน้อยเท่านั้นหรือไม่มีเลย นอกจากนี้ยังมีการออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทน้อยกว่าจากการบริโภค ในปัจจุบันการขายอาหารและเครื่องดื่มที่ผสมสาร CBD กัญชา ระหว่างรัฐนั้นยังถือเป็นเรื่องผิดกฎหมาย จึงทำให้ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดเครื่องดื่มอย่าง Pepsi และ Coca-Cola ไม่สามารถจำหน่ายสินค้าอาหารที่มีส่วนผสมของ […]

ม้ง (Hmong) กลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ทางตะวันเฉียงใต้ของจีน หรือทางตอนเหนือของไทย เวียดนาม ลาว และพม่า และจากผลพวงของสงครามเวียดนาม ทำให้ม้งต้องเป็นผู้อพยพไปอาศัยอยู่ในประเทศต่าง ๆ เช่น ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ แคนาดา ออสเตรเลีย และ สหรัฐอเมริกา ชาวม้งได้อพยพมายังสหรัฐฯ นับแต่ปี พ.ศ. 2513 เรื่อยมาจนถึงปี 2523 และคลื่นอพยพสุดท้ายเกิดขึ้นระหว่าง ปีพ.ศ. 2543 – 2552 ผลการสำรวจสำมะโนประชากรของสหรัฐอเมริกาในปี 2552 รายงานว่า ประชากรม้งในสหรัฐฯ มีจำนวนมากกว่า 3 แสนคน โดยอยู่อาศัยมากที่สุดในรัฐแคลิฟอร์เนีย รองลงมาคือรัฐมินเนโซต้า และอันดับ 3 คือ รัฐวิสคอนซิน สำหรับเมืองที่มีจำนวนประชากรม้งอาศัยอยู่มากที่สุด คือ เมืองเซนต์พอล-มินเนอาโปลิส หรือที่รู้จักกันในนาม Twin Cities ในรัฐมินเนโซต้า และรองลงมาคือเมืองเฟรซโน ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ในปี 2562  ผลการสำรวจพบว่า ประชากรกลุ่ม Asian American […]

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ฝรั่งเศสเริ่มบังคับใช้กฎหมายห้ามจำหน่ายผักและผลไม้ในบรรจุภัณฑ์จากพลาสติก โดยจะทยอยบังคับใช้กับผักผลไม้ประเภทต่าง ๆ จนครบทุกประเภทภายในปี 2569 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นมา ฝรั่งเศสได้บังคับใช้กฤษฎีกาหมายเลข 2021-1318 ฉบับวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เรื่องข้อบังคับในการจำหน่ายผักและผลไม้สดไม่แปรรูปโดยไม่บรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกหรือมีส่วนประกอบเป็นพลาสติก กฤษฎีกาฉบับดังกล่าวเป็นผลจากกฎหมายว่าด้วยความฟุ่มเฟือยและเศรษฐกิจหมุนเวียนฉบับวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ต้องการลดปริมาณขยะที่เกิดการบริโภคเกินความจำเป็นเพื่อรักษาสิงแวดล้อม ซึ่งรวมไปถึงขยะที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดต่าง ๆ อย่างไรก็ดี กฤษฏีกาฉบับดังกล่าวไม่ได้บังคับให้ผู้ประกอบการเลิกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกหรือมีส่วนประกอบเป็นพลาสติกทันทีกับผักผลไม้สดทุกประเภทนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 แต่มีกรอบระยะเวลาสำหรับผักและผลไม้แต่ละประเภท เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีเวลาในการเตรียมพร้อม หาทางออก และใช้บรรจุภัณฑ์คงคลังให้หมด โดยกฤษฏีกาได้กำหนดรายละเอียดระยะต่าง ๆ (ห่างกัน 18 เดือน) พร้อมรายการผักและผลไม้สดไว้ดังนี้ ระยะที่ 1 : ห้ามจำหน่ายผักและผลไม้สดต่อไปนี้ในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกหรือมีส่วนประกอบเป็นพลาสติก มีผลบังคับใช้ทันที นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ผัก : ต้นกระเทียม ซุกินี มะเขือ พริกหยวก แตงกวา […]

ความท้าทายของการฟื้นตัวเศรษฐกิจแคนาดาในปี 2565 นอกจากปัจจัยความเสี่ยงการแพร่ระบาดระลอกใหม่ ๆ หรือโอกาสพบไวรัสกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่ ๆ รวมถึงอัตราเงินเฟ้อที่มีท่าทีจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ซึ่งทุกวันนี้ผู้บริโภคได้เริ่มรับรู้ถึงผลกระทบของเงินเฟ้อในชีวิตประจำวัน ที่ราคาสินค้าวัตถุดิบอาหาร ราคาน้ำมัน ค่าขนส่ง ค่าเดินทางได้ปรับสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปี 2564 โดยตัวเลขเงินเฟ้อล่าสุดในพฤศจิกายน 2564 อยู่ที่ระดับ 4.7% ที่พุ่งสูงสุดเกือบในรอบ 20 ปี ทั้งนี้ได้มี 1 กลุ่มสินค้า ซึ่งเป็นสินค้าปัจจัยขั้นพื้นฐานที่แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อเลย หรือมีการปรับราคาสินค้าขึ้นน้อยมากในช่วงที่ผ่านมา ได้แก่สินค้ากลุ่มเสื้อผ้า โดยอัตราเงินเฟ้อในสินค้ากลุ่มนี้จากสถิติล่าสุดในเดือน พฤศจิกายน 2564 อยู่ที่ระดับ 0.7% (เมื่อเทียบกับเงินเฟ้อในภาพรวมที่ 4.7%) นอกจากนี้หากเปรียบเทียบอัตราเงินของสินค้าเสื้อผ้ากับตัวเลขเมื่อสองปีก่อน (พฤศจิกายน 2562) ก่อนช่วง Covid-19 จะพบว่าราคาเฉลี่ยของสินค้าเสื้อผ้ามีอัตราติดลบ -1.6%       อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดสหรัฐฯ ราคาเสื้อผ้าและรองเท้าได้ปรับเพิ่มขึ้น 5% ในปี 2564 แต่นักวิเคราะห์มองว่าในปีที่ผ่านมา ในปี 2563 ราคาของสินค้ากลุ่มนี้ได้ปรับลดอย่างมาก เนื่องจากคนส่วนใหญ่กักตัวอยู่บ้าน ทำงานจากบ้าน ไม่มีความจำเป็นในการซื้อสินค้าเสื้อผ้ารองเท้าใหม่ ๆ ทำให้สินค้ากลุ่มนี้ได้รับผลกระทบ […]

สถานการณ์ด้านการขาดแคลนสินค้านมสำหรับเด็กในตลาดสหรัฐฯ เริ่มรุนแรงมากขึ้น ผู้ประกอบการค้าปลีกรายใหญ่ในตลาด เช่น ห้างสรรพสินค้า Walmart และ ห้างสรรพสินค้า Target หลายสาขาไม่มีสินค้าวางจำหน่าย เนื่องจากปัญหาด้านห่วงโซ่อุปทานที่ได้รับผลกระทบจากภาวะการแพร่ระบาดของโควิด–19 สายพันธุ์โอมิครอน ส่งผลทำให้ผู้บริโภคชาวอเมริกันในตลาดเริ่มกักตุนสินค้า โดยผู้บริโภคในพื้นที่ขาดแคลนบางรายจำเป็นที่จะต้องขับรถเป็นระยะทางไกลเพื่อหาซื้อนมสำหรับบุตรหลานของตน Mr. Krishnakumar Davey ตำแหน่ง President of Strategic Analytics บริษัท IRi ผู้วิจัยตลาดค้าปลีก กล่าวว่า ปัญหาการขาดแคลนนมสำหรับเด็กยังคงจำกัดอยู่เฉพาะในบางเขตพื้นที่ โดยหากพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณสำรองนมและอาหารสำหรับเด็กในตลาดสหรัฐฯ ปัจจุบันยังคงถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มสินค้าอาหารทั่วไป อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณายอดขาดแคลนสินค้าในกลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่ทั้งสิ้น 10 รายในตลาดเมื่อวันที่ 2 มกราคมที่ผ่านมากลับพบว่ากว่าร้อยละ 20 ของจำนวนสาขาห้างค้าปลีกกลุ่มตัวอย่างประสบปัญหาขาดแคลนสินค้านมเด็กซึ่งถือว่าอยู่ในระดับค่อนข้างน่าเป็นห่วง   ข้อมูลสถิติบริษัท IRi รายงานว่า ในปี 2564 ชาวอเมริกันใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้านมเด็กมีมูลค่าทั้งสิ้น 4.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา อันเนื่องมาจากยอดจำหน่ายสินค้าในตลาดที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับระดับราคาจำหน่ายปลีกสินค้านมเด็กที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อในตลาดด้วย ในช่วงที่ผ่านมาผู้ประกอบการค้าปลีกประสบปัญหาในการพยากรณ์ความต้องการสินค้าในแต่ละพื้นที่ค่อนข้างมาก เนื่องจากการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของผู้บริโภคในช่วงที่เกิดภาวะแพร่ระบาด ในขณะที่ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสยังคงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิต ทำให้ขาดแคลนแรงงานและวัตถุดิบในการผลิตด้วย […]

ความเชื่อที่กล่าวว่าชาวตะวันตกไม่กินข้าวนั้นอาจเป็นคำกล่าวในอดีตสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือกว่า 80 ปีที่แล้ว หากปัจจุบันชาวตะวันตกรู้จักและหันมาบริโภคข้าวมากขึ้นด้วยอิทธิพลจากการอพยพย้ายถิ่นฐานของชาวเอเชียที่เข้าไปตั้งรกรากในประเทศแถบตะวันตก ประกอบกับกระแสโลกาภิวัฒน์ อินเตอร์เนตและสื่อสังคมออนไลน์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมการบริโภคเข้าไว้ด้วยกันในช่วงยี่สิบปีที่ผ่านมา ในปัจจุบันชาวออสเตรียรู้จักและนิยมรับประทานข้าวผ่านเมนูข้าวผัดแบบอิตาลี (Risotto) เมนูข้าวกับแกง (Curry) ประเภทต่างๆ ทั้งแกงอินเดียและแกงไทยที่พบเห็นได้ตามภัตตาคารและร้านอาหารทั่วไป อย่างไรก็ดี วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ผนวกกับมาตรการล๊อคดาวน์และร้านอาหารที่ถูกบังคับให้ปิดตัวลงเป็นเหตุให้ชาวออสเตรียหันมาปรุงอาหารด้วยตนเองมากขึ้น ความนิยมและโหยหาเมนูอาหารที่ปรุงด้วยข้าวทำให้เกิดอุปสงค์ในสินค้าข้าวสำหรับการบริโภคในครัวเรือน สถิติยอดจำหน่ายข้าวสารในปี 2019 ผ่านร้านค้าปลีกเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ 6 โดยข้าวบาสมาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 และข้าวหอมมะลิเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา ได้ทำการสำรวจตลาดร้านค้าปลีกประเภทซุปเปอร์มาร์เก็ตและพฤติกรรมผู้บริโภคชาวออสเตรียพบว่ามีข้าวสารวางจำหน่ายหลากหลายประเภทและหลากหลายรูปแบบ ข้าวสารที่วางจำหน่าย ได้แก่ ข้าวอาร์โบริโอจากอิตาลี ข้าวบาสมาติจากอินเดียและปากีสถาน ข้าวหอมมะลิจากเยอรมนี ไทยและกัมพูชา ข้าวซูชิจากญี่ปุ่น ข้าวขาวไม่ระบุประเภทจากอินเดีย และข้าวสีอื่นๆ อย่างข้าวดำจากอินเดียและข้าวแจ๊สเบอรี่จากประเทศไทย สิ่งที่น่าสนใจคือขนาดบรรจุภัณฑ์ที่แบ่งออกได้ 3 ขนาดได้แก่ ขนาดบรรจุ 1,000 กรัม 500 กรัม และ 300 กรัม ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว […]

สินค้ากลุ่มอาหารโปรตีนทางเลือกยังนับเป็นสินค้าที่น่าจับตามองท่ามกลางตลาดอาหารในแคนาดา เมื่อบริษัท นีลเส็น ประเทศแคนาดา จำกัด ได้รายงานมูลค่าตลาดกลุ่มอาหารจากพืช (Plant-based food) ในแคนาดาปี 2564 มีมูลค่ารวม 1,100 ล้านเหรียญแคนาดา (ราว 29,700 ล้านบาท) ขยายตัวเพิ่มขึ้น 17% เทียบกับปีก่อนหน้า จากปัจจัยสนับสนุนผู้บริโภคแคนาดาตื่นตัวกับการเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพ การคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ รวมไปถึงนวัตกรรมด้านอาหารชั้นนำ ที่ส่งให้อาหารจากพืชมีรสชาติดีและรูปลักษณ์คล้ายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ดั้งเดิมมากขึ้น Ms. Kathlyne Ross รองประธานฝ่ายพัฒนาสินค้าและนวัตกรรม บริษัท Loblaw จำกัด ห้างค้าปลีกชั้นนำของแคนาดา เปิดเผยว่า ขณะนี้กลุ่มอาหารเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์นมทางเลือกนั้น กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแคนาดาเพิ่มขึ้นและได้รับความสนใจจากผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย ไม่ได้เฉพาะเจาะจงในกลุ่มมังสวิรัติเท่านั้น โดยเฉพาะผู้บริโภคแคนาดาหันมาเลือกรับประทานอาหารแบบมังสวิรัติแบบยืดหยุ่น (flexitarian หรือ plant-curious) มากขึ้น และลดการบริโภคเนื้อสัตว์บางมื้ออย่างเห็นได้ชัดเจน จึงกลายเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้อาหาร Plant base เติบโตและเป็นตลาดที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการหรือนักลงทุนทั่วไป จากรายงานข้อมูลของบริษัท นีลเส็นฯ กล่าวถึงเหตุผลที่ชาวแคนาดาหันมาสนใจอาหารจากพืชนั้น พบว่า 32% เพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ ขณะที่ 23% เพื่อหวังเห็นการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า ซึ่งแนวความคิดนี้มาจากกลุ่มบริโภคยุคใหม่หรือกลุ่มเจน […]

ประเทศออสเตรียมีความพยายามในการต่อสู้กับประเด็นปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) อย่างจริงจังและเป็นความร่วมมือร่วมใจกันจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น 1) นโยบายและการสนับสนุนของภาครัฐออสเตรียเอง 2) นโยบายของสหภาพยุโรปและความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำในด้าน Climate Change ในเวทีโลก 3) ภาคเอกชนและผู้ประกอบการที่ต้องแข่งกันสร้างแบรนด์และมีภาพลักษณ์ที่ดี ตลอดจน 4) ประชาชนทั่วไปที่ให้ความสำคัญและมีพฤติกรรมที่สนับสนุนความพยายามดังกล่าว สำหรับกระแสความคิดสีเขียวของชาวออสเตรียที่สะท้อนออกมาเป็นพฤติกรรมในการบริโภคและจับจ่ายใช้สอยสามารถเห็นได้ในทุกมิติในตลาดออสเตรีย ดังนี้ ประหยัดการใช้พลังงาน: ชาวออสเตรียมีนิสัยประหยัดพลังงาน คำนึงถึงอัตราการใช้พลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องทำความร้อน (ในช่วงฤดูหนาว) ที่ต้องมีประสิทธิภาพและได้รับการรับรองมาตรฐาน ที่พักอาศัยขนาดพอเหมาะ: ชาวออสเตรียโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวเวียนนาไม่นิยมเลือกที่อยู่อาศัยที่มีขนาดใหญ่โต นิยมเลือกที่พักอาศัยที่มีขนาดและฟังก์ชั่นการใช้งานที่เหมาะสมต่อไลฟ์สไตล์และความต้องการของครอบครัว ซึ่งส่งผลต่อเนื่องถึงรูปแบบและขนาดของเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้าน คำนึงถึงบรรจุภัณฑ์และการสร้างขยะ: ชาวออสเตรียปฏิเสธการใช้พลาสติกโดยไม่จำเป็นและยังคำนึงถึงวิธีการกำจัดขยะอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ภาครัฐยังห้ามการใช้พลาสติกที่เป็นการใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง (Single use plastic) อีกด้วย ลดการบริโภคเนื้อสัตว์: ชาวออสเตรียในปัจจุบันนิยมการกินอาหารมังสวิรัติหรืออาหารวีแกนมากขึ้น ซึ่งนอกเหนือไปจากความใส่ใจด้านสุขภาพแล้วเยาวชนรุ่นใหม่จำนวนมากที่ลดการบริโภคเนื้อสัตว์ลงด้วยเหตุผลด้านสิ่งแวดล้อม ในทุกร้านอาหารจะพบเมนูมังสวิรัติเสมอ และยังสามารถเลือกซื้อสินค้าอาหารโปรตีนที่ทำจากพืช (Plant based meat) ในซุเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำได้ทั่วไป เสื้อผ้าอาภรณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่วางจำหน่ายในตลาดออสเตรียโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากแบรนด์ที่มีชื่อเสียงและเข้าถึงผู้บริโภคเกือบทุกกลุ่มอย่าง Zara H&M Hogl จะมีการให้ข้อมูลชัดเจนบนเว็บไซต์ตลอดจนป้ายสินค้า (tag) ที่อฺธิบายถึงกระบวนการผลิตและวัสดุที่ใช้ผลิต ตลอดจนวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของแบรนด์ต่อประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน (Sustainability) การเดินทางและเลือกใช้ยานพาหนะ: […]

จากสถิติการค้าระหว่างประเทศของกรมศุลกากรอิหร่าน ในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณปัจจุบัน (มีนาคม – ธันวาคม 2021) พบว่าการค้าในกลุ่มสินค้าสินค้าที่ไม่ใช่น้ำมัน หรือ non-oil trade มีอัตราขยายตัวสูงขึ้น คิดเป็นปริมาณ 122.5 ล้านตัน หรือ มูลค่าประมาณ 7.21 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 11 และ 38 ตามลำดับ    การส่งออกของอิหร่านในช่วงดังกล่าวคิดเป็นปริมาณ 92.3 ล้านตัน มูลค่า 3.51 หมื่นล้านเหรียญฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 และร้อยละ 40 ตามลำดับ โดยมีสินค้าที่มีสัดส่วนการส่งออกสูงสุดได้แก่ สินค้าในกลุ่ม ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ มีปริมาณการส่งออก 42.4 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 1.47 หมื่นล้านเหรียญฯ ของการมูลค่าการส่งออกทั้งหมด ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 46 และร้อยละ 42 ตามลำดับ ตลาดส่งออกหลักของอิหร่านในปี 2021 แบ่งตามขนาดและสัดส่วนจากมากไปหาน้อยได้แก่ […]

หน่วยงาน National Media and Infocommunications Authority และกระทรวงนวัตกรรมและเทคโนโลยีฮังการี เตรียมดำเนินโครงการแจกเงินสนับสนุนประชาชนที่ต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นเก่าระบบเครือข่าย 3G เป็นโทรศัพท์รุ่นใหม่ที่รองรับ 4G และ 5G ในกรอบวงเงิน 5 พันล้านโฟรินท์ (ประมาณ 5.3 ร้อยล้านบาท) เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 จนถึงกลางเดือนกรกฎาคม โดยตั้งเป้าหมายช่วยให้ประชาชนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างครอบคลุม โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญภายใต้นโยบายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ของรัฐบาลฮังการี อันจะนำไปสู่ การเจริญเติบโตในของธุรกิจหลายภาคส่วนในฮังการี และการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล รัฐบาลฮังการีดำเนินรอยตามประเทศอื่นๆ ในสหภาพยุโรปที่เริ่มพิจารณายกเลิกระบบ 3G โดยให้เหตุผลว่า 3G เป็นเทคโนโลยีเก่า และมีค่าบำรุงรักษาโครงข่ายสูงขึ้นเรื่อยๆ ผลักภาระต้นทุนค่าบริการไปให้ผู้บริโภคที่ต้องใช้บริการระบบ 3G ในราคาแพงกว่าระบบที่ใช้เทคโนโลยีใหม่กว่า การคงระบบ 3G ไว้ทำให้ผู้ให้บริการเครือข่ายทุกเจ้าต้องแบ่งคลื่นความถี่ออกมาให้ใช้เฉพาะ แทนที่จะนำไปใช้กับเทคโนโลยีใหม่อย่าง 4G และ 5G อย่างเต็มที่ ทำให้ใช้คลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการสัญญาณมือถือไม่เต็มประสิทธิภาพ สาระสำคัญของโครงการดังกล่าว คือผู้ที่ต้องการซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ […]

ประเทศออสเตรียเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 ธันวาคมที่ผ่านมา อุณภูมิลดต่ำและในบางวันมีหิมะตกตลอดจนอุณหภูมิติดลบ ชาวออสเตรียมีความจำเป็นต้องสร้างความอบอุ่นในที่พักอาศัยผ่านเครื่องทำความร้อนรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งรูปแบบที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือระบบการทำความร้อนผ่านเครื่องต้มน้ำร้อน (Heizung) และกระจายความร้อนผ่านแผงความร้อนที่ติดตั้งผ่านจุดต่างๆ ภายในครัวเรือนเผื่อให้ผ่านความหนาวเหน็บไปได้ ซึ่งการทำความร้อนผ่านเครื่องต้มน้ำร้อนจะต้องใช้พลังงานแก๊ส ทั้งนี้ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนราคาพลังงานในออสเตรียปรับตัวสูงขึ้นและปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากในเดือนธันวาคม ด้วยสาเหตุจากความขาดแคลนในอุปทานของธุรกิจผู้ผลิตแก๊สรวมถึงบรรยากาศความขัดแย้งระหว่างประเทศของรัสเซียกับยูเครนซึ่งหนึ่งในสายส่งแก๊สจากรัสเซียเข้ามายังยุโรปพาดผ่านอยู่ ในช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวของออสเตรียนี้ ราคาค่าแก๊สปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 16 ค่าไฟฟ้าปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 10 ราคาน้ำมัน Heizoel เพื่อใช้กับเครื่องทำความร้อนปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 61 น้ำมันดีเซลและเบนซินปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 35 และร้อยละ 29 ตามลำดับ ส่งผลให้ภาคธุรกิจและประชาชนต้องรับภาระค่าใช้จ่ายซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ภาพแสดงการปรับตัวของราคาพลังงานในเดือนตุลาคม 2564 เมื่อเปรียบเทียบกับตุลาคม 2563  ข้อคิดเห็น ความบีบคั้นจากการที่ออสเตรียไม่สามารถผลิตแก๊สได้เองและต้องพึ่งพิงการนำเข้าจากต่างประเทศเป็นหลักทำให้ชาวออสเตรียมีนิสัยระมัดระวังและมีความรอบคอบในการใช้พลังงาน ชาวออสเตรียนิยมเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีระดับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยในสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ควรศึกษาและใส่ใจตลอดจนทำการวิจัยและพัฒนาให้สินค้าของตนเองตอบโจทย์การใช้พลังงานของชาวออสเตรีย ทั้งนี้ อาจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.com-on-labels.eu ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับฉลากด้านพลังงานของสหภาพยุโรป ที่มาข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา (ธันวาคม 2564) _____________________________________________Website : http://ditp-overseas.comFacebook: https://www.facebook.com/ditpoverseasYoutube : https://bit.ly/36fT76e #DITP […]

ปัจจุบันสินค้าอาหารมังสวิรัติสามารถพบได้ทั่วไปในห้างซูเปอร์มาร์เก็ตของประเทศเยอรมนี นั่นเป็นเพราะผู้บริโภคที่ต้องการหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์ เนื้อสัตว์ และเนื้อปลา มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากรายงานโภชนาการประจำปี จัดทำโดยกระทรวงอาหารและการเกษตรแห่งสหพันธรัฐเยอรมนี (Ernährungsreport 2021: Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft–BMEL) เปิดเผยว่าในปี 2564 ประชากรในประเทศกว่าร้อยละ 10 มีพฤติกรรมการบริโภคแบบ Vegetarian และแบบ Vegan ร้อยละ 2 เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากปีก่อนหน้า นอกจากนี้ สัดส่วนประชากรประมาณร้อยละ 55 ยังนิยมบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์เป็นครั้งคราวและตามโอกาสเท่านั้น ประเด็นที่น่าสนใจ คือ ผู้บริโภคมังสวิรัติส่วนใหญ่ ไม่ต้องการสูญเสียความเพลิดเพลินในการรับประทานอาหาร ดังนั้น ผู้ผลิตสินค้าอาหารจากพืช (Plant-based Food) จำเป็นต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมือนกับต้นฉบับมากที่สุด ทั้งด้านหน้าตา รสชาติ และเนื้อสัมผัส ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ทางเลือกทดแทนเนื้อสัตว์ ไส้กรอก นม และชีส มีอย่างหลากหลาย อย่างไรก็ตาม ตลาดผลิตภัณฑ์ทางเลือกทดแทนเนื้อปลายังถือว่ามีขนาดเล็ก ซึ่งผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมมองว่าตลาดดังกล่าว มีโอกาสที่จะเติบโตอย่างมากในอนาคต โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากประเด็นปัญหาที่กำลังเป็นหัวข้อถกเถียง นั่นคือ การทำประมงมากเกินไปจนประชากรปลาหรือสิ่งมีชีวิตใต้น้ำไม่สามารถแพร่พันธุ์ได้เพียงพอที่จะทดแทนได้ หรือที่เรียกว่า […]

กฎหมายงดใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในประเทศซิลี จากการที่ขยะพลาสติกเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในหลายประเทศรวมถึง “ชิลี” ซึ่งเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญและมุ่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลชิลีได้ออกกฎหมายยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกในเชิงพาณิชย์ เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่กำหนดให้ห้างสรรพสินค้าและห้างค้าปลีกทั่วประเทศงดให้บริการถุงพลาสติก ซึ่งชิลีเป็นประเทศแรกในภูมิภาคลาตินอเมริกาที่ให้ความสำคัญในเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม และการออกกฎหมายดังกล่าว ส่งผลให้ร้านอาหารและร้านจำหน่ายเครื่องดื่มต่างตื่นตัว และเริ่มหันมาใช้หลอดกระดาษแทนหลอดพลาสติกกันอย่างแพร่หลายนับตั้งแต่กลางปี 2561 จนถึงปัจจุบัน และเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 กระทรวงสิ่งแวดล้อมของชิลีได้ประกาศใช้กฎหมายอีกฉบับ โดยกำหนดให้งดใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single-Use Plastic) ซึ่งวัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับนี้เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม ลดการสร้างขยะพลาสติก และส่งเสริมการใช้ซ้ำของบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกในรูปแบบต่างๆ โดยสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ สรุปได้ดังนี้ 1. กำหนดให้งดใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร เช่น ช้อน ส้อม มีด ตะเกียบ แท่งคนเครื่องดื่ม รวมถึงบรรจุภัณฑ์อาหารที่ทำจากพลาสติกประเภทพอลิสไตรีน (PS) โดยให้มีผลใช้บังคับใน 6 เดือน นับจากที่ได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา (เริ่มบังคับใช้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป เพื่อให้ผู้ประกอบการมีระยะเวลาในการปรับตัว) 2. กำหนดให้ผู้ประกอบการร้านอาหารทุกประเภท รวมถึงร้านเบเกอรี่ บาร์ ฯลฯ รวมถึงร้านที่มีบริการส่งอาหาร (Delivery) […]

การประกาศนโยบายด้านเศรษฐกิจของประธานาธิบดีไรซี่เมื่อคราวสาบานตนเข้ารับตำแหน่งในเดือนสิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา นายไรซี่ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรธรรมชาติที่มีในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจไปสู่ความรุ่งเรืองที่ยั่งยืนในอนาคต ดังนั้น ท่ามกลางการเจรจารื้อฟื้นโครงการนิวเคียร์อิหร่านที่คาดว่ากำลังจะนำไปสู่ผลสรุปเป็นที่น่าพอใจในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ อิหร่านกลับมามีความหวังอีกครั้งว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับรัฐบาลชุดนี้ในการเร่งพัฒนาการค้าระหว่างประเทศและเพิ่มปริมารการผลิตน้ำมันดิบเพื่อการส่งออก เหตุการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้ส่งผลให้ราคานำมันในตลาดโลกพุ่งสูงถึง 140 เหรียญฯ ต่อบาร์เรล ซึ่งนับว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับอิหร่านในการกลับเข้ามาสู่ตลาดอีกครั้งในฐานะผู้ผลิตและผู้ส่งออกรายสำคัญหลังจากห่างหายไปเป็นเวลาหลายปี ทั้งนี้ กระทรวงน้ำมันอิหร่านได้ออกมาประกาศว่าหากการเจรจาโครงการนิวเคียร์ฯ ประสบผลสำเร็จ อิหร่านจะสามารถสูบฉีดนำมันดิบเข้าสู่ตลาดโลกในปริมาณสูงสุดได้ภายในเวลาไม่เกิน 2 เดือน เนื่องจากกระบวนการผลิตของอิหร่านดำเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอดไม่ว่าจะมีการเจรจารื้อฟื้นโครงการนิวเคียร์ฯหรือไม่ก็ตาม โดยในช่วงที่ว่างเว้นจากการส่งออกอิหร่านก็ปั้มน้ำมันดิบเหล่านี้ป้อนโรงกลั่นสำหรับการอุปโภคภายในประเทศมิได้ขาด ในขณะดียวกันส่วนเกินที่นอกเหนือไปจากความต้องการก็มีการเก็บกักไว้ในคลังจัดเก็บเรียบชายฝั่งมาโดยตลอด ทำให้ปัจจุบันอิหร่านมีน้ำมับดิบในคลังจัดเก็บขนาดใหญ่ 2 แห่งกว่า 80 ล้านบาร์เรล ซึ่งเป็นปริมาณที่สามารถส่งออกได้ทันที อย่างไรก็ตาม อิหร่านจะไม่ฝากความหวังในการระบายน้ำมันล๊อตนี้ รวมถึงปริมาณผลผลิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไว้กับผลของการเจรจาโครงการนิวเคียร์ฯ เพียงอย่างเดียวแต่จะพยายามขยายกำลังการผลิตของโรงกลั่นภายในประเทศหรือไม่ก็ใช้น้ำมันเป็นวัตถุดิบในโรงงานปิโตรเคมีต่อไป ถึงแม้ว่าอิหร่านจะไม่คาดหวังความสำเร็จของการเจรจารื้อฟื้นโครงการนิวคียร์ฯ ในการใช้เป็นแฟลตฟอร์มของการส่งออกน้ำมันก็ตาม แต่อิหร่านก็ยินดีหากผลของการเจรจาประสบความสำเร็จ เพราะนั่นหมายถึงจุดได้เปรียบของอุตสาหกรรมพลังงานอิหร่าน จากผลของการประชุมของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน หรือ OPEC Meeting เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทางกลุ่มเห็นพ้องต้องกันในการที่คุมปริมาณการผลิตให้เป็นไปตามแผนที่ได้ตกลงไว้ก่อนหน้านี้ โดยจะเพิ่มปริมาณการผลิตเพียงเล็กน้อยเท่านั้นสำหรับความต้องการในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ ดังนั้น การกลับเข้าสู่ตลาดผู้ผลิตผู้ส่งออกน้ำมันของอิหร่านในครั้งนี้ จึงนับว่าเป็นตัวช่วยสำคัญในการดึงราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นในปัจจุบันให้ลดลงสู่ระดับที่ไม่ตรึงจนเกินไป ทั้งนี้ เป็นที่คาดการณ์ว่าปัจจุบันอิหร่านผลิตน้ำมันได้ในปริมาณ 2.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน โดยในจำนวนนี้อิหร่านส่งออกประมาณ […]

หน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของโคลอมเบียได้แถลงตัวเลขการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นกว่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2564 โดยมีการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ถึง 35 โครงการ ในกรุงโบโกตา เพื่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ การลงทุนดังกล่าวยังมีส่วนในการสร้างงานกว่า 11,000 ตำแหน่ง นอกจากนี้ กรุงโบโกตา ได้ถูกพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) และการจัดจ้างบริการทางธุรกิจต่าง ๆ (outsourcing) โดยบริษัทข้ามชาติด้าน IT ที่เข้าไปลงทุนในโคลอมเบีย อาทิ เม็กซิโก (บริษัท Softtek) สหรัฐอเมริกา (บริษัท Command Alkon, Optum และ Auxis) ฝรั่งเศส นอกจากนี้ ในส่วนของการลงทุนด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มีการลงทุนจาก เกาหลีใต้ (บริษัท Korea Re) บราซิล (บริษัท Espolaser)  เยอรมนี (บริษัท Beurer) และฝรั่งเศส (บริษัท Elis) โคลอมเบียเป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคลาตินอเมริกาที่มีสภาพเศรษฐกิจที่ค่อนข้างมั่นคง […]

การทำสงครามไม่มีใครได้เป็นผู้ชนะ อย่างมากที่สุดก็จะมีผู้ที่สูญเสียน้อยที่สุด และแน่นอนว่าการทำสงครามจะส่งผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบเป็นวงกว้างต่อประเทศที่สามซึ่งในขณะนี้รัสเซียได้สั่งทางการทหารบุกยูเครน ทำให้อาร์เจนตินาได้รับอานิสงค์จากสถานการณ์ดังกล่าว เนื่องจากอาร์เจนตินาจัดอยู่ในฐานะผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและพลังงานที่มีความสำคัญ ในขณะเดียวกันยังยกระดับผลกระทบต่ออัตราความไม่แน่นอนต่อเศรษฐกิจโลกรวมถึงอาร์เจนตินาให้เพิ่มขึ้นอีกด้วย อย่างไรก็ดี ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน จะส่งผลให้อาร์เจนตินาได้ประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์โลกหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับระยะเวลาและขนาดของความขัดแย้ง โดยนาย Hiector Torres ผู้เชี่ยวชาญ ชี้แจงว่าสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ทำให้ได้เห็นการเพิ่มขึ้นของราคาของผลิตภัณฑ์พื้นฐานทั้งธัญพืชและเมล็ดพืชที่อาร์เจนตินาส่งออกอย่างชัดเจนตลอดจนราคาไฮโดรคาร์บอนก็เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ทั้งนี้ อดีตกรรมการบริหารกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ของอาร์เจนตินาและบราซิล อธิบายว่า เนื่องจากความอ่อนไหวต่อความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ การเพิ่มขึ้นของราคาไฮโครคาร์บอนอาจส่งผลเชิงลบต่ออาร์เจนตินามากกว่าส่งผลดีจากการที่ราคาการส่งออกธัญพืชและเมล็ดพืชปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากอาร์เจนตินาเป็นประเทศที่มีทรัพยากรพลังงานก๊าซไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศและต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานก๊าซเป็นอย่างมาก ในส่วนของด้านการเงิน นักลงทุนจะมีการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเพิ่มขึ้น กล่าวคือ มีการลงทุนน้อยลงโดยเฉพาะในประเทศที่ระบบเศรษฐกิจเปราะบาง อาทิ อาร์เจนตินา และสินทรัพย์ของรัสเซียมีค่าลดลงเช่นเดียวกัน ส่วนผลกระทบของการลงนามในข้อตกลงกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ของอาร์เจนตินา นาย Hictor Tores ผู้ทรงคุณวุฒิแห่งศูนย์นวัตกรรมการกำกับดูแลระหว่างประเทศในแคนาดากล่าวว่า ราคาไฮโดรคาร์บอนในตลาดสากลที่เพิ่มขึ้น ทำให้เงินอุดหนุนไฟฟ้าในท้องถิ่นอาร์เจนตินามีความไม่ยั่งยืน ส่วนหนึ่งที่สำคัญมาจากการลงนามในข้อตกลงกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ตลอดจน นาย Marcelo Elizondo ผู้เชี่ยวชาญหอการค้าอาร์เจนตินา อธิบายเพิ่มเดิมว่าอาร์เจนตินามีปัญหาด้านเศรษฐกิจมหภาภายในประเทศอยู่เดิมแล้ว แต่อาร์เจนตินาจะได้รับอานิสงค์จากราคาสินค้าเกษตรโลกที่เพิ่มสูงขึ้น และปัญหาการขาดแคลนอุปทานสินค้าเกษตรที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเชีย-ยูเครน เนื่องจากรัสเซียและยูเครนเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวสาลีและดอกทานตะวันรายใหญ่ของโลก และนักลงทุนที่ซื้อสัญญาซื้อขายถ่วงหน้าสินค้าธัญพืชและสินค้าโภคภัณฑ์ทางการเกษตรยังทำการกระตุ้นให้ขึ้นราคาสินค้าอีกด้วย นอกจากนี้ นาย Marcelo […]

ในยุคที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้การผลิตหยุดชะงักและไม่มีเสถียรภาพซึ่งเป็นผลจากข้อจำกัดในการดำเนินการผลิตของโรงงานในต้นปี 2564 ในขณะที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองมาเนาส์ซึ่งเป็นศูนย์รวมอุตสาหกรรมคาดว่าจะมียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 และในปี 2565 ยังคงมีความคาดหวังในทิศทางบวกว่าจะมีต้นทุนต่ำลง อาทิ ค่าขนส่ง และคาดหวังว่าการขนส่งในระบบห่วงโซ่จะกลับคืนสู่ภาวะปกติ ทั้งนี้ ยังมีความกังวลกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ลดลง และผลกระทบต่อตลาดแรงงานและรายได้ครัวเรือน จากการรายงานของผู้กำกับการของเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองมาเนาส์ในช่วงมกราคม-ตุลาคม 2564 รายได้รวมของเขตอุตสาหกรรมมาเนาส์ขยายตัวร้อยละ 42.3 คิดเป็น 724 พันล้านบาท และคาดว่าจะมีรายได้ถึง 870 พันล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ผลักภาระด้านต้นทุนสูงให้แก่ผู้บริโภค จะเห็นว่าต้นทุนการขนส่งและโลจิสติกส์ในปี 2563 ค่าขนส่งที่มีตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต จากทวีปเอเชียสู่เมืองมาเนาส์มีต้นทุน 2,500 เหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่ปี 2564 มีค่าขนส่ง 25,000 เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งค่าขนส่งที่แพงขึ้นก็ส่งผลให้ราคาสินค้าสูงขึ้นด้วย อุตสาหกรรมของ Amazon ที่มุ่งเน้นผลิตที่เมืองมาเนาส์ ขยายตัวร้อยละ 9.4 เมื่อปี 2563 และหดตัวในปี 2564 เหลือร้อยละ 8.4 อย่างไรก็ดี ผลการดำเนินการดังกล่าวยังดีกว่าผลผลิตเฉลี่ยทั่วประเทศซึ่งขยายตัวเพียงร้อยละ 5.7 โดยมี […]

สำนักข่าว Reuters รายงานว่าประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกา อาทิ ชิลี โคลอมเบีย และอาร์เจนตินา ต่างออกมาเรียกร้องให้รัสเซียยุติสงครามและถอนทหารจากยูเครน โดยนาง Carolina Valdivia รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของชิลีได้กล่าวว่าชิลีเป็นประเทศที่ไม่สนับสนุนความรุนแรงและขอเรียกร้องให้รัสเซียคืนอำนาจอธิปไตยแก่ยูเครนพร้อมถอนกำลังทหารออกจากยูเครนโดยเร็ว นอกจากนี้ El Mercurio สำนักงานข่าวท้องถิ่นรายหลักของชิลีได้รายงานและวิเคราะห์ผลกระทบของสงครามครั้งนี้ โดยระบุว่ารัสเซียเป็นประเทศที่ส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง แก๊สธรรมชาติ และข้าวสาลีรายใหญ่ของโลก ซึ่งการคว่ำบาตรทางการค้าต่อรัสเซียจากนานาประเทศ ส่งผลให้ราคาสินค้าดังกล่าวในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น แม้ว่าชิลีจะไม่ได้รับผลกระทบต่ออุปทาน (Supply) สินค้าดังกล่าวโดยตรง เนื่องจากมีการนำเข้าข้าวสาลีจากประเทศอาร์เจนตินา แคนาดา สหรัฐอเมริกา และปารากวัยเป็นหลักและจะไม่ส่งผลกระทบต่ออุปทาน (Supply) ก็ตาม แต่ราคาสินค้าหลักในตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ยังคงซ้ำเติมปัญหาค่าครองชีพและปัญหาเงินเฟ้อที่ชิลีกำลังประสบอยู่มาก่อนหน้านี้  ในส่วนของความสัมพันธ์ทางการค้า El Mercurio ระบุว่าในปี 2564 การค้าระหว่างชิลี-รัสเซีย มีมูลค่า 819 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 7.7% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยแบ่งเป็นการส่งออกไปยังรัสเซียที่ 621 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 4.1% ซึ่งสินค้าปลาแซลมอนเป็นสินค้าหลักที่ส่งออกไปยังรัสเซีย และสำหรับการนำเข้าของชิลีจากรัสเซีย พบว่ามีมูลค่าที่ 157 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งสินค้าถ่านหินเป็นสินค้าหลักที่ชิลีนำเข้าจากรัสเซียมากที่สุด […]

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนในช่วงปลายปีที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้บริโภคชาวอเมริกันในตลาดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคโดยลดการซื้อสินค้ากลุ่มบริการลงและหันไปเลือกซื้อสินค้าที่สามารถจับต้องได้มากขึ้น ซึ่งแนวโน้มการแพร่ระบาดที่ลดลงในปัจจุบันทำให้ผู้เชี่ยวชาญในตลาดเชื่อว่าผู้บริโภคชาวอเมริกันจะหันไปเลือกซื้อสินค้ากลุ่มบริการมากขึ้นในอนาคต การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสทำให้ผู้บริโภคชาวอเมริกันไม่สามารถออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน เดินทางท่องเที่ยว และดำเนินกิจกรรมในชีวิตได้ตามปกติ อีกทั้ง ยังมีเงินเหลือใช้มากขึ้นจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ผู้บริโภคชาวอเมริกันจึงเลือกใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้ามากขึ้น โดยเฉพาะผ่านช่องทางออนไลน์เช่น สินค้าเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้าน และเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ดังจะเห็นได้จากสัดส่วนการใช้จ่ายของผู้บริโภคชาวอเมริกันที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อกลุ่มสินค้าไม่คงทน (Nondurable Goods) เช่น อาหาร และเสื้อผ้า และกลุ่มสินค้าคงทน (Durable Goods) เช่น รถยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 36 ของมูลค่าการใช้จ่ายส่วนบุคคลทั้งหมดในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาด Mr. James Kinightley ตำแหน่ง หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ บริษัท ING กล่าวว่า ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเกิดภาวการณ์ชะลอตัวด้านการค้าปลีก เนื่องจากผู้บริโภคเริ่มรู้สึกอิ่มตัวกับการซื้อสินค้าที่ขยายตัวมาอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนในสหรัฐฯ ยังส่งผลกระทบทำให้ผู้บริโภคไม่สามารถเลือกซื้อสินค้ากลุ่มบริการได้อย่างเต็มที่ด้วย Mr. Robert Frick ตำแหน่ง นักเศรษฐศาสตร์องค์กร Navy Federal Credit Union กล่าวว่า แนวโน้มความต้องการซื้อสินค้ากลุ่มบริการจะขยายเพิ่มขึ้นหลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนในสหรัฐฯ เริ่มดีขึ้น ในลักษณะเดียวกันกับช่วงกลางปีที่ผ่านมาที่กลุ่มสินค้าบริการได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นสูง เนื่องจากการแจกจ่ายวัคซีนทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศลดลง ผู้บริโภคชาวอเมริกันสามารถดำเนินชีวิตได้เกือบจะเป็นปกติ […]

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอียิปต์เผยว่า ปัจจุบันมีผู้นำเข้า 27,000 ราย และบริษัทต่างชาติ 68,000 ราย ลงทะเบียนกับระบบ Single Window ที่เรียกว่า “Nafeza” ของรัฐบาลอียิปต์ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ในลักษณะหน้าต่างเดียว เชื่อมโยงระหว่างผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ศุลกากรอียิปต์ โดยการรับส่งเอกสารทางการค้าผ่านระบบ blockchain ซึ่งครอบคลุมร้อยละ 95 ของการนำเข้าและส่งออกของประเทศ สืบเนื่องจากประกาศกระทรวงการคลังของอียิปต์ ฉบับที่ 38/2021 กำหนดให้ผู้นำเข้าจะต้องแจ้งลงทะเบียนข้อมูลสินค้าทุกรายการล่วงหน้าก่อนการนำเข้าภายใต้ระบบ ACI (Advance Cargo Information System) ผ่าน Nafeza Platform ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยสินค้าที่นำเข้าโดยทางเรือจากต่างประเทศจะต้องมีหมายเลข ACID number (Advance Cargo Information Declaration Number) ประกอบด้วยในทุก shipment มิเช่นนั้นจะถูกปฏิเสธเมื่อสินค้ามาถึงท่าเรือปลายทางที่ประเทศอียิปต์ โดย วัตถุประสงค์ของการนำระบบดังกล่าวมาใช้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสารทางการค้าที่จำเป็นทั้งหมดระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะหน้าต่างเดียวที่รวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาไว้ภายใต้แพลตฟอร์มเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของอียิปต์ในปี 2573 (ค.ศ. 2030) […]

หลังจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นเวลาสองปีได้ชะลอตัว งานแสดงสินค้า The Inspired Home Show 2022 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้า Global Home + Housewares Market ปีนี้ได้กลับมานำเสนอและเปิดโลกให้ผู้บริโภคพร้อมที่จะปรากฏตัว สัมผัสสิ่งใหม่ แสดงออกในรูปแบบใหม่ และสำรวจโลกที่เปลี่ยนแปลงรอบตัวพวกในยุคปกติวิถีใหม่ (New Normal) สีสันของสินค้าจะเป็นปัจจัยเชื่อมโยงกับผู้บริโภคและทำให้ผู้บริโภคสามารถก้าวออกจากความท้าทายมาเพื่อสัมผัสประสบการณ์และแสดงความเป็นจริงใหม่ ๆ ได้ Pantone Color Institute นำเสนอแนวโน้มสีสันสินค้าของใช้และตกแต่งในครัวเรือนของสหรัฐอเมริกาประจำปี 2566 โดยได้จัดนิทรรศการ Color Watch 2023 จำนวน 7 เทรนด์ คือ Tropic Refresh, Artisan Invention, Honesty, Unexpected Reality, Earthbound, Intoxicants และ Epic Trend ในงานแสดงสินค้า The Inspired Home Show 2022 ระหว่างวันที่ 5 […]

วิกฤติการณ์ขาดแคลน “ชิป” ส่งผลให้อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศเยอรมนีซบเซาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาห้าเดือนติดต่อกัน ตามรายงานวิจัยตลาดของสถาบัน ifo (Institute for Economic Research) ประจำนครมิวนิก เปิดเผยว่าจำนวนบริษัทในสายการผลิตรถยนต์ของเยอรมันมีจำนวนลดลงในช่วงปีที่มา และคาดว่าจำนวนซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องจะลดลงเรื่อย ๆ เมื่อวันพุธที่ผ่านมาสถาบัน ifo ได้ออกมาชี้แจงว่าตัวชี้วัด (indicator) สำหรับอุตสาหกรรม    ยานยนต์โดยรวมเปรียบเทียบในเดือนธันวาคม 2564 ลดลงมาอยู่ที่ -1.0 จุด จากเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ +7.9 จุด โดยตัวชี้วัดสภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ในเดือนธันวาคมได้ลดลงมาอยู่ที่ 15.6 จุด จาก 36.5 จุดในเดือนพฤศจิกายน ทั้งนี้ นาย Oliver Falck ผู้อำนวยการสถาบันฯ ให้ความเห็นว่าสถานการณ์ที่ย่ำแย่ลงนี้ถูกกระตุ้นโดยบริษัทผู้ผลิตรถยนต์เอง มิใช่บริษัทซัพพลายเออร์ เนื่องจากปัญหาชิปขาดแคลนในตลาดส่งผลให้ยอดการจำหน่ายรถยนต์ของเยอรมนีลดลงเป็นประวัติการณ์ จากข้อมูลสถิติการจดทะเบียนรถใหม่ในปี 2564 (2.62 ล้านคัน) ลดลงร้อยละ 10 จากปีก่อนหน้า โดยในเดือนธันวาคมมีรถยนต์ลงทะเบียนใหม่เพียง 228,000 คัน ลดลงร้อยละ 27 ซึ่งถือว่ายังไม่เลวร้ายเท่ากับเดือนพฤศจิกายนที่ลดลงถึงร้อยละ 32 อย่างไรก็ตาม […]

สำนักข่าว New Hope Network รายงานข้อมูลตลาดสินค้าธรรมชาติและสินค้าเกษตรอินทรีย์ในระหว่างงานแสดงสินค้า Natural Expo West เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า ตลาดสินค้าธรรมชาติและสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสหรัฐฯ มีแนวโน้มขยายตัวในอัตราที่ลดลงเล็กน้อยในช่วงระหว่างที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แม้ว่าปัจจัยดังกล่าวจะมีอิทธิพลทำให้ผู้บริโภคชาวอเมริกันมีพฤติกรรมกักตุนสินค้าอุปโภคบริโภคมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม คาดว่าแนวโน้มตลาดสินค้าธรรมชาติและสินค้าเกษตรอินทรีย์สหรัฐฯ โดยรวมยังคงมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราราวร้อยละ 4 ในปี 2666 และร้อยละ 5 ในปี 2567 ตามลำดับ ทั้งนี้ แม้ว่าตลาดสินค้าธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์สหรัฐฯ จะมีอัตราการขยายตัวลงลงในช่วงที่ผ่านมาก็ตามแต่หากวัดมูลค่าตลาดรวมยังถือว่าเป็นตลาดที่มีมูลค่าสูงโดยปัจจุบันมีมูลค่าตลาดทั้งสิ้น 2.74 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อีกทั้งยังคาดว่า มูลค่าตลาดจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2567 และเพิ่มขึ้นเป็น 4 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2573 Ms. Carlotta Mast ตำแหน่ง Senior Vice President สำนักข่าว New Hope Network กล่าวว่า ปัจจัยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันให้ยอดจำหน่ายสินค้าในอุตสาหกรรมขยายตัวเพิ่มขึ้นในช่วง 2 ปี […]

จากการสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจของโคลอมเบียที่ดำเนินการโดย Kantar พบว่า เศรษฐกิจของโคลอมเบียฟื้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างต่อเนื่อง ผู้บริโภคชาวโคลอมเบียมีการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคและบริโภคเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ โคลอมเบียประสบกับอัตราเงินเฟ้อที่ปรับสูงขึ้นจากเดือนธันวาคม 2564 โดยอยู่ที่ร้อยละ 5.62 ในเดือนมกราคม 2565 ราคาสินค้าและค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น แต่มิได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภค หากแต่ผู้บริโภคพิจารณาซื้อสินค้าในปริมาณที่ลดลง การเติบโตและการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโคลอมเบียค่อนข้างมีเสถียรภาพและรวดเร็ว และโคลอมเบียยังเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเสี่ยงด้านการลงทุนที่ค่อนข้างต่ำ (ร้อยละ 3.9) ส่งผลให้จำนวนชนชั้นกลางเพิ่มขึ้น และความสามารถในการจับจ่ายของประชาชนโดยรวมเพิ่มขึ้นเช่นกัน ทำให้ผู้บริโภคชาวโคลอมเบียมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้จ่ายและการอุปโภคบริโภค โดยสินค้าที่มียอดการจำหน่ายสูงสุดในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปี 2564 ได้แก่ สินค้าเสริมความงาม เครื่องสำอางค์ และผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง สินค้าในหมวดอาหาร ยาและเวชภัณฑ์ สินค้าเสริมความงาม และเครื่องสำอางค์ ภายหลังจากสถานการณ์โควิด-19 ที่มีทิศทางที่ดีขึ้น ผู้บริโภคชาวโคลอมเบียให้ความสำคัญและใส่ใจต่อคุณภาพของสินค้าเสริมความงามและเครื่องสำอางค์มากขึ้น โดยมีเป้าหมายหลักของการใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อการบำรุงผิว และรักษาความอ่อนเยาว์ ส่งผลให้ยอดขายสินค้าดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ในส่วนของผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัยบำรุงผิวและป้องกันการเกิดสิว (Markne) ถือเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มผู้บริโภคสตรี เพื่อใช้ในการบำรุงผิวในชีวิตประจำวัน และให้สำคัญเป็นอันดับต้นกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากส่วนผสมของธรรมชาติ โดยมีการคาดการณ์ว่าตลาดสินค้าเสริมความงาม และเครื่องสำอางค์ของโคลอมเบียจะมีการขยายตัวที่ร้อยละ 4.1 […]

Greenpeace พยายามผลักดันให้มีการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ประเภทเนื้อสัตว์และนม เนื่องจากการบริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นมเป็นการสนับสนุนให้การผลิตเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นมเชิงอุตสาหกรรมขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาการทำลายสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ โดยเสนอนโยบายให้รัฐบาลกลางปรับภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นมเป็นร้อยละ 19 ซึ่งจากเดิมคิดภาษีร้อยละ 7 รวมทั้งให้ปรับลดภาษีสำหรับผักผลไม้ และผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำมาจากพืช เพื่อจูงใจให้ผู้บริโภคหันมาบริโภคผลิตภัณฑ์จากพืช ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งนาย Matthias Lambrecht ผู้เชี่ยวชาญของ Greenpeace กล่าวว่า การบริโภคการบริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นมในเยอรมนีทำให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศประมาณ 6,000 ล้านยูโรต่อปี แต่ราคาของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่ได้สะท้อนราคาต้นทุนสิ่งแวดล้อมที่แท้จริง นาย Cem Özdemir รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอาหารและเกษตรของรัฐบาลกลาง ได้กล่าวสนับสนุนนโยบายดังกล่าว และให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการส่งเสริมให้ไม่มีราคาขยะหรือต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์อาหาร รวมทั้งสนับสนุนให้ชาวเยอรมันบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ โดยการเสนอนโยบาย ดังนี้1)  ลดการทำฟาร์มเชิงอุตสาหกรรมเพื่อการสนับสนุนให้มีการเพิ่มการทำเกษตรอินทรีย์เป็น 30% ภายในปี ค.ศ. 20302)  ลดการทำฟาร์มเกษตรหรือปศุสัตว์ในเชิงอุตสาหกรรมเพื่อปกป้องสวัสดิภาพของสัตว์ ลดการสูญพันธุ์ของสายพันธุ์สัตว์ และลดการทำลายสิ่งแวดล้อม3)  การเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงด้านสิ่งแวดล้อม4)  การกำหนดมาตรฐานใหม่ในการควบคุมน้ำตาลและเกลือในผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป นอกจากนี้ นาย Klaus Mülller คณะกรรมการสมาคมกลางผู้บริโภคแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Verbraucherzentrale Bundesverband) ก็ได้กล่าวสนับสนุนนโยบายการลดภาษีผักผลไม้ และผลิตภัณฑ์อาหารจากที่ทำมาจากพืช และขึ้นภาษีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และนม เพื่อให้ผู้บริโภคหันมาบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ทำมาจากพืชเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวยังคงได้รับการวิจารณ์จากพรรคฝ่ายค้าน […]

แม้ว่าผู้ประกอบการค้าปลีกของสหรัฐอเมริกาต้องเผชิญกับอุปสรรคทางด้านซัพพลายเชน สินค้าขาดแคลนอันสืบเนื่อง ความล่าช้าในการขนส่งสินค้าที่ท่าเรือรวมทั้งจากการส่งมอบสินค้าล่าช้าจากภาคการผลิตในต่างประเทศ แต่มิได้มีผลต่อการยับยั้งความต้องการ (Demand) การซื้อสินค้าทางออนไลน์ของผู้บริโภคอเมริกันในช่วงเทศกาลการใช้จ่ายครั้งสำคัญของปีในปีที่ผ่านมา เห็นได้จากตัวเลขยอดขายของธุรกิจอีคอมเมริซ์ของสหรัฐฯ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2564 มีมูลค่ามากถึง 204.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.6 เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้านี้ จากรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลล่าสุดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Adobe Digital Economy Index ของบริษัท Adobe โดยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากเวปไซด์ทางออนไลน์ที่มีผู้เข้าชมมากกว่าล้านล้านครั้ง (Trillion) ด้วยจำนวนสินค้า 100 ล้าน SKUs และกลุ่มสินค้า 18 รายการ ซึ่งในรายงานได้เปิดเผยว่า:     ในช่วงระยะเวลา 30 วันในช่วงเทศกาล คนอเมริกันสั่งซื้อสินค้ามีมูลค่าเกิน 3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในแต่ละวัน  โดยร้อยละ 43 เป็นการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ มีมูลค่าถึง 88 พันล้านเหรียญฯ ในช่วงสัปดาห์ก่อนเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้า (วันที่ 1 – […]

เนื้อหาสาระข่าว การแพร่ระบาดของ COVID–19 สายพันธุ์โอมิครอนที่รุนแรงมากขึ้นในสหรัฐฯ ส่งผลทำให้ชาวอเมริกันมีแนวโน้มที่จะลดการดำเนินกิจกรรมนอกบ้านลง และหันไปใช้จ่ายเงินเพื่อเลือกซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้น โดยแนวโน้มดังกล่าวอาจจะมีส่วนสำคัญส่งผลกระทบทำให้อัตราเงินเฟ้อในตลาดสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องได้ในอนาคต Mr. Jack Kleinhenz ตำแหน่งหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์สมาพันธ์การค้าปลีกแห่งชาติ (National Retail Federation หรือ NRF) กล่าวว่า การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 สายพันธุ์ใหม่อาจจะมีส่วนทำให้ผู้บริโภคในตลาดหันไปเลือกใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้ามากกว่าการบริการ และอาจจะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ที่ปัจจุบันอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องด้วย อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ดังกล่าวไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจรวมถึงภาคธุรกิจในสหรัฐฯ ในระยะยาว ทั้งนี้ แม้ว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนในสหรัฐฯ จะไม่ได้มีอิทธิพลโดยตรงต่อความต้องการบริโภคของชาวอเมริกัน แต่การที่ชาวอเมริกันต้องอยู่อาศัยภายในที่พักอาศัยมากขึ้นอาจจะส่งผลทำให้ผู้บริโภคหันไปเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ทดแทนกลุ่มสินค้าบริการ เช่น การรับประทานอาหารตามร้านอาหาร และการออกไปดำเนินกิจกรรมภายนอกที่อาจจะมีข้อจำกัดในบางพื้นที่ ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวน่าจะเป็นการเพิ่มแรงกดดันให้กับอุตสาหกรรมการขนส่งและห่วงโซ่อุปทานในตลาดโลกที่ได้รับผลกระทบมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นของการแพร่ระบาด และมีโอกาสทำให้อัตราเงินเฟ้อในตลาดปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นได้ นอกจากนี้ Mr. Kleinhenz ยังกล่าวว่า การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นในแต่ละระลอกส่งผลกระทบให้เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในประเทศ อย่างไรก็ตาม ระดับความรุนแรงของผลกระทบทางเศรษฐกิจในแต่ละครั้งกลับมีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ และยังพบว่า การแพร่ระบาดในครั้งนี้ผู้บริโภคชาวอเมริกันส่วนมากยังคงมีความเชื่อมั่นในสถานการณ์และยังคงกล้าที่จะใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการต่อเนื่อง เพราะประชากรชาวอเมริกันส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนป้องกันครบโดสแล้ว อีกทั้ง ผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนส่วนใหญ่ยังมีอาการไม่รุนแรงในผู้ป่วยบางรายแทบไม่มีอาการ จึงทำให้ผู้บริโภคในตลาดยังมีความเชื่อมั่นต่อภาวะทางเศรษฐกิจและยังคงใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการ ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนในสหรัฐฯ โดยรวมยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากข้อมูลสถิติจำนวนผู้ติดเชื้อของมหาวิทยาลัย […]

กฎหมาย Organic Foods Production Act กำหนดให้ใช้สารธรรมชาติและห้ามใช้สารสังเคราะห์ในการผลิตสินค้าที่ปิดฉลากว่าเป็น “organic” หรือ “made with organic…….” แต่มีสารสังเคราะห์ สารที่ไม่ได้มาจากการเกษตร และสารที่มาจากการเกษตรที่ไม่ใช่อินทรีย์บางรายการที่ได้รับการยกเว้นและอนุญาตให้ใช้ในการผลิตสินค้าอินทรีย์ หรือที่เรียกว่า ‘ออร์แกนิก’ ได้ เฉพาะที่กำหนดไว้ใน National List ซึ่งจัดทำโดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (U.S. Department of Agricultural – USDA) จากคำแนะนำของ National Organic Standards Board (NOSB) และผ่านการประชาพิจารณ์แล้ว ล่าสุด เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2022 USDA ได้ประกาศ National List of Allowed and Prohibited Substances for Organic Foods ฉบับใหม่ ปรับปรุงรายชื่อสารที่อนุญาตให้ใช้และสารต้องห้ามที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในอาหารออร์แกนิก สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ […]

สงครามยูเครนกำลังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาคอุตสาหกรรมหลายประเภท ทั้งนี้ โรงงานถลุงโลหะและโรงงานผลิตกระดาษได้ทยอยปิดโรงงาน อุตสาหกรรมรถยนต์ต้องลดกำลังการผลิต ส่วนบริษัทขนส่งมีความกังวลต่อภาวะล้มละลาย และชาวประมงบางส่วนเริ่มทิ้งเรือของพวกเขาไว้ที่ท่าเรือ ราคาน้ำมันและแก๊สที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากจากผลของสงครามยูเครนในไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้เศรษฐกิจเยอรมันชะลอตัว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพาพลังงานกำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากราคาที่แพงขึ้นอย่างฉับพลัน สิ่งที่อันตรายคืออุตสาหกรรมเหล่านี้จะไม่สามารถรองรับ”ราคาน้ำมันและแก๊สที่เพิ่มอย่างมาก” ได้เป็นระยะเวลานาน นาย Siegfried Russwurm ประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมเยอรมัน (BDI) แสดงความกังวล อุตสาหกรรมถลุงโลหะ อุตสาหกรรมโลหะถือว่าได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์เป็นพิเศษ ยกตัวอย่างเช่น โรงถลุงโลหะ Lech ในเมือง Meitingern  แคว้นบาวาเรีย ต้องหยุดการผลิต เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทถลุงโลหะแบบใช้ไฟฟ้าในการหลอมโลหะซึ่งปกติต้องใช้ไฟฟ้าจำนวนมหาศาลมากกว่าเตาหลอมปกติ การดำเนินการผลิตดังกล่าวต่อไปถือว่าไม่สมเหตุสมผลในสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน “พวกเรากำลังทยอยปิดการผลิต” โฆษกของบริษัท Lech อธิบาย อุตสาหกรรมแก้ว อุตสาหกรรมแก้ว อีกหนึ่งภาคส่วนสำคัญซึ่งใช้แรงงาน 900,000 คน ก็กำลังได้รับผลกระทบจากราคาแก๊สที่พุ่งทะยาน “อุตสาหกรรมแก้วต้องพึ่งพาแก๊สธรรมชาติอย่างน้อยร้อยละ 70 สำหรับการผลิตปกติเพื่อปกป้องความเสียหายต่อรางแก้ว” โฆษกของสมาคมอุตสาหกรรมกล่าว ทั้งนี้ผู้ผลิตแก้วบางส่วนได้ดำเนินการปิดโรงงานแล้ว อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมเคมีเป็นอีกหนึ่งภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบจากราคาพลังที่เพิ่มขึ้น สมาคมอุตสาหกรรม VCI ได้แสดงความเห็นว่า “หากแก็สกลายเป็นสินค้าหายากในยุโรป สถานการณ์จะย่ำแย่อย่างมาก” นาย Wolfgang Große Entrup กล่าวเตือน ตามรายงานของสมาคมฯ […]

บริษัท Goldman Sachs ผู้ประกอบการวาณิชธนกิจ (Investment Banking) รายใหญ่ในสหรัฐฯ รายงานแนวโน้มตลาดผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับการลดการปลดปล่อยก๊าซของเสียออกสู่ชั้นบรรยากาศ (Net-Zero) จะทำให้พลังงานจากไฮโดรเจนเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในตลาดและจะผลักดันให้มูลค่าตลาดพลังงานไฮโดรเจนจะขยายตัวเป็นมูลค่ากว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของมูลค่าการบริโภคพลังงานทั้งหมดภายในปี 2593 Mr. Michele DellaVigna หัวหน้ากลุ่มตราสารสินค้าโภคภัณฑ์บริษัท Goldman Sachs กล่าวว่า การที่จะบรรลุเป้าหมายในการลดการปลดปล่อยก๊าซของเสียออกสู่ชั้นบรรยากาศโลก (Net-Zero) ได้นั้น การให้ความสำคัญเฉพาะการเลือกใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียน (Renewable Power) เพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้น การให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานหมุนเวียนควบคู่กับการใช้พลังงานจากไฮโดนเจนจึงน่าจะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเนื่องจากพลังงานไฮโดรเจนมีความสะอาดสูงและสามารถทดแทนพลังงานจากก๊าซธรรมชาติได้ อีกทั้ง กระบวนการผลิตยังมีความเสี่ยงจากปัจจัยด้านฤดูกาลและความต่อเนื่องในกระบวนการผลิตค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบการผลิตน้ำมันจากฟอสซิลอีกด้วย ทั้งนี้ พลังงานจากไฮโดรเจนสามารถนำไปใช้เป็นพลังงานทดแทนพลังงานจากฟอสซิลได้แทบจะทุกกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งอุตสาหกรรมการขนส่ง อุตสาหกรรมการสร้างพลังงานความร้อน และอุตสาหกรรมหนัก อย่างไรก็ตาม กระบวนการผลิตพลังงานไฮโดรเจนบางวิธีอาจจะก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมได้ ดังนั้น อุตสาหกรรมที่คำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่จึงมักจะเลือกใช้พลังงานไฮโดรเจนสีเขียว (Green Hydrogen) และพลังงานไฮโดรเจนสีฟ้า (Blue Hydrogen) เป็นหลัก ข้อมูลจากองค์กรพลังงานระหว่างประเทศ (the International Energy Agency หรือ IEA) ระบุว่า […]

ประเทศฮังการีเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนและประกอบรถยนต์ที่สำคัญแห่งหนึ่งในยุโรป เนื่องจากมีต้นทุนราคาที่ดินและแรงงานมีทักษะที่ไม่แพงมากเมื่อเทียบกับประเทศยุโรปตะวันตก รัฐบาลฮังการีมีงบประมาณสนับสนุนอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่ตอนกลางทวีปยุโรป มีพรมแดนติดต่อกับหลายประเทศ เป็นศูนย์กลางการค้า การขนส่งและกระจายสินค้า (Trading and Logistics Hub) ที่สำคัญของภูมิภาค เป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างทวีปยุโรปและเอเชีย รวมทั้งภูมิภาคยุโรปตะวันตกและตะวันออก นอกจากนี้ ระบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสินค้าของประเทศฮังการีกำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อำนวยความสะดวกในการขนส่งทั้งผู้โดยสารและสินค้าภายในทวีปยุโรป ทั้งการขนส่ง ทางบก ทางรถไฟ และทางอากาศ ชดเชยการที่ฮังการีไม่มีทางออกสู่ทะเลได้ แบรนด์รถยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีโรงงานผลิตชิ้นส่วนและประกอบรถยนต์ ในฮังการี มีดังต่อไปนี้ แบรนด์ Audi ณ เมือง Győr ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของฮังการี แบรนด์ Mercedes-Benz ณ เมือง Kecskemét ทางใต้ของฮังการี แบรนด์ Suzuki ณ เมือง Esztergom ทางตอนเหนือของฮังการี แบรนด์ Bosch ณ เมือง Miskolc ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของฮังการี แบรนด์ Opel ณ เมือง […]

ร้านอาหาร Kentucky Fried Chicken หรือ KFC เปิดตัวเมนู Beyond Fried Chicken โปรตีนจากพืช ซึ่งร่วมมือพัฒนากับบริษัท Beyond Meat เป็นผู้ผลิตให้กับ KFC แต่เพียงผู้เดียว KFC เป็นร้านอาหารลูกโซ่ประเภทบริการด่วนรายสำคัญ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองหลุยส์วิลล์ รัฐเคนตักกี้ ร่วมกับหุ้นส่วนธุรกิจบริษัท Beyond Meat ได้เปิดตัวเมนู Beyond Fried Chicken โปรตีนจากพืช เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 เป็นการต้นรับปีใหม่ มีจำหน่ายทั่วทุกสาขา (3,960 แห่ง) ในสหรัฐฯ ในระยะเวลาจำกัดจนกว่าสินค้าหมด ซึ่งการเปิดตัวเมนู Beyond Fried Chicken ทั่วประเทศในครั้งนี้ KFC และ Beyond Meat ได้จัดแคมเปญฉลองการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจโดยใช้ดารานักแสดง Lisa Koshy ซึ่งเป็นที่รู้จักกันและมีชื่อเสียงตามสื่อ Social Media ก่อนจะมาเป็น […]

วันที่ 1 มีนาคม 2565 สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (Office of the United States Trade Representative – USTR) ได้นำรายงาน “2022 Trade Policy Agenda & 2021 Annual Report of the President of the United States on the Trade Agreements Program” เสนอต่อรัฐสภาสหรัฐฯ ตามข้อกำหนดของกฎหมาย Trade Act of 1974 ของสหรัฐฯ และ Uruguay Round Agreements Act ของ World Trade Organization และได้เปิดเผยรายงาน 312 หน้าต่อสาธารณชน โดยมีสาระสำคัญดังนี้ […]

ที่ผ่านมาคนเยอรมันมักมีคำพูดติดปากว่า “เรื่องกิน – ดื่ม เป็นสิ่งที่ต้องทำกันอยู่แล้ว” ดังนั้น การประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าบริโภคจึงค่อนข้างจะมั่นคงและมีเสถียรภาพค่อนข้างมาก ซึ่งไม่ว่าจะเกิดวิกฤตการณ์ใด ๆ ขึ้นมา ก็ไม่เคยส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจสินค้าบริโภคเลย แต่สำหรับวิกฤติโควิด-19 นั้นไม่เหมือนวิกฤตการณ์ครั้งไหน เพราะส่งผลกระทบไปทั่วในทุกอุตสาหกรรม โดยเฉพาะธุรกิจสินค้าเพื่อการอุปโภคและบริโภคที่ประสบกับปัญหาต่าง ๆ มาตั้งแต่ปี 2019 จนถึงต้นปี 2022 เมื่อพิจารณาความต้องการสินค้าบริโภคใน Supermarket ต่าง ๆ ในมิติของผู้บริโภคโดยทั่วไปยังอยู่ในระดับที่สูง ในขณะที่หากพิจารณาในมิติของร้านอาหาร/ภัตตาคารต่าง ๆ กลับปรับตัวลดลง จากข้อมูลของสถาบันเพื่อการวิจัยทางเศรษฐกิจของมหาวิทยาลัยมิวนิค (Ifo – Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München) เปิดเผยว่า ดัชนีค่าประเมินการประกอบธุรกิจในอนาคตอยู่ที่ -25.9 จุด ต่ำกว่าช่วงต้นปี 2021 ถึงเท่าตัว ในขณะที่ นาง Stefanie Sabet ผู้บริหารสมาพันธ์อุตสาหกรรมอาหารเยอรมนี (BEV – Bundesvereinigung der deutschen […]

รัฐบาลโดยธนาคารกลางแห่งไนจีเรีย (CBN) ได้ประกาศแนวทางการปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับการออกใบกำกับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (e-invoice) และการประเมินทางอิเล็กทอนิกส์ (e-evaluator) สำหรับธุรกิจการส่งออกและนำเข้าสินค้ามายังและออกนอกประเทศไนจีเรียเพื่อมาแทนที่ใบกำกับสินค้าฉบับพิมพ์สำหรับธุรกรรมการนำเข้าและส่งออก ทั้งนี้ ผู้ส่งออกและผู้นำเข้าสินค้าจะต้องใช้ใบกำกับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องโดยธนาคารผู้ให้บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก CBN ซึ่งจะส่งใบกำกับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับมานั้นไปยังระบบติดตามการค้า (Trade Monitoring System) เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง โดยให้เริ่มมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 วัตถุประสงค์สำคัญของการบังคับใช้ใบกำกับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเพื่อการได้ข้อมูลที่ถูกต้องของมูลค่าการส่งออกและการนำเข้าสินค้ามายังและออกนอกประเทศไนจีเรียผ่านระบบติดตามการค้าที่ทำงานบนกลไกการตรวจสอบราคาทั่วโลกโดยอิงจากราคาเปรียบเทียบราคาตลาด ณ เวลาที่มีการซื้อขายสินค้าในเวลาที่ใบกำกับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ครบถ้วนสมบูรณ์ สำหรับแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอันเป็นภาระหน้าที่ของผู้นำเข้าและผู้ส่งออก/ซัพพลายเออร์ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ (1) การนำเข้าและการส่งออกสินค้าที่มีราคาต่อหน่วยมากกว่าร้อยละ 2.5 ของราคาตลาดดังกล่าวจะมีการตั้งข้อสอบถามและจะไม่อนุญาตให้กรอกแบบฟอร์มเกี่ยวกับการขออนุญาตส่งออกและนำเข้าสินค้า (แบบฟอร์ม M หรือแบบฟอร์ม NXP) แล้วแต่กรณี (2) ผู้นำเข้า/ผู้ส่งออกสินค้าไปยังไนจีเรียจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสัญญาซื้อ/ขายกับซัพพลายเออร์/ผู้ซื้อจากต่างประเทศระบุการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบนี้ และจะต้องส่งใบกำกับสินค้าของผู้จัดหา/ผู้ขายสินค้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และใบกำกับสินค้านั้นได้รับการรับรองความถูกต้องโดยธนาคารผู้ให้บริการที่ได้รับแต่งตั้งฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบการชำระเงิน (3) ผู้นำเข้า/ผู้ส่งออก/ซัพพลายเออร์ในการส่งออกและการนำเข้าสินค้ามายังและออกนอกประเทศไนจีเรียจะต้องลงทะเบียนในระบบพอร์ทัลอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกลางไนจีเรียและของธนาคารผู้ให้บริการที่ได้รับแต่งตั้งฯ (4) ธนาคารผู้ให้บริการที่ได้รับแต่งตั้งฯ จะต้องส่งรายงานการตรวจสอบและใบรับรองความถูกต้องที่เป็นดิจิทัลไปยังผู้นำเข้า/ ผู้ส่งออก/ซัพพลายเออร์หลังจากที่ได้ดำเนินการลงทะเบียนในระบบพอร์ทัลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะมีอายุหนึ่งปีนับจากวันที่ออกใบรับรองฯ เพื่อผู้นำเข้า/ผู้ส่งออก/ซัพพลายเออร์จะใช้ใบรับรองดิจิทัลนั้นในการลงนามในใบกำกับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่จะยื่นต่อไป (5) ธนาคารผู้ให้บริการที่ได้รับแต่งตั้งฯ จะจัดส่งใบกำกับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการรับรองความถูกต้องไปผู้นำเข้า/ผู้ส่งออก/ซัพพลายเออร์เพื่อการเจรจาการชำระเงิน ขณะเดียวกันธนาคารผู้ให้บริการที่ได้รับแต่งตั้งฯ จะส่งใบกำกับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมไปยังระบบติดตามการค้าฯ ด้วย (6) ใบกำกับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งธนาคารผู้ให้บริการที่ได้รับการแต่งตั้งฯ รับรองความถูกต้องแล้ว เป็นเอกสารจำเป็นสำหรับการชำระค่าสินค้า […]

จากการเปิดเผยข้อมูลของมหาวิทยาลัย Politecnico di Milano ถึงธุรกิจฟู้ดเดลิเวอร์รี่ในอิตาลี ปี 2564 พบว่า ขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 59% เทียบกับปี 2563 หรือคิดเป็นมูลค่า 1.5 พันล้านยูโร โดยมีประชาชนที่เข้าไปใช้บริการฟู้ดเดลิเวอร์รี่มีสัดส่วนถึง 68% โดยในปี 2565 คาดการณ์ว่า แนวโน้มของฟู้ดเดลิเวอร์รี่ในอิตาลีจะยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดกระแสการหันมาให้ความสำคัญกับบรรจุภัณฑ์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายได้ง่ายเพิ่มขึ้น เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแทนการใช้บรรจุภัณฑ์จากพลาสติก นอกจากนี้ พบว่า การที่ธุรกิจฟู้ดเดลิเวอร์รี่ที่กำลังได้รับความนิยมได้ส่งผลพวงให้เกิดธุรกิจร้านอาหารแบบไม่มีหน้าร้าน (Ghost/Dark Kitchen) หรือร้านอาหาร Virtual ที่เน้นให้บริการจัดส่งอาหารที่บ้านเท่านั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเจ้าของร้านอาหารที่ต้องเผชิญกับปัญหาต้นทุนสถานที่และค่าแรงที่สูงขึ้น และการขาดแคลนพนักงาน รวมถึงเปิดโอกาสให้ร้านอาหารสามารถเช่าเฉพาะพื้นที่ในครัวที่อยู่กลางใจเมือง เพื่อความสะดวกและเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างใกล้ชิด หรือการแบ่งใช้ห้องครัวร่วมกับร้านอาหารอื่น ๆ เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่าย จากข้อมูลของ Just Eat แพลตฟอร์มให้บริการสั่งอาหารออนไลน์และบริการจัดส่งอาหารถึงบ้านที่ได้รับความนิยมอันดับต้น ๆ ในอิตาลี เปิดเผยถึงสถานการณ์การสั่งซื้ออาหารออนไลน์ การให้บริการจัดส่งอาหารถึงบ้าน กระแสความนิยม พฤติกรรมของผู้บริโภค และแนวโน้มการเติบโตของร้านอาหารในอิตาลี พบว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ได้ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของชาวอิตาเลียนที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งได้ผลักดันให้เกิดกระแสการสั่งซื้ออาหารออนไลน์เพื่อรับประทานที่บ้านขยายตัวเพิ่มขึ้น 42% […]

วันที่ 18 มกราคม 2022 Mr. Earl Blumenauer ส.ส.พรรคเดโมแครต รัฐโอเรกอน ประธาน House Ways and Means Trade Subcommittee ได้ยื่นเสนอร่างกฎหมาย Import Security and Fairness Act ที่เป็นการปฏิรูปและปิดช่องโหว่ระบบ de minimis เพื่อหยุดการนำเข้าจากประเทศกลุ่ม non-market economies ที่ใช้ประโยชน์และเอาเปรียบทางการค้าจากระบบ de minimis ที่ยกเว้นภาษี/ค่าธรรมเนียม (duties/taxes/fees) จากการนำเข้าที่มีมูลค่าต่ำกว่า 800 เหรียญฯ ต่อครั้ง Mr. Blumenauer ระบุว่า ปัจจุบันพัสดุที่ส่งเข้าไปยังสหรัฐฯมีจำนวนมากกว่า 2 ล้านชิ้นต่อวัน และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เนื่องมาจากธุรกิจต่างชาติจัดส่งสินค้าเข้าสหรัฐฯ ด้วยการแยกจำนวนจัดส่งเพื่อให้ตรงกับคุณสมบัติที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ de minimis ไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า นอกจากจะเปิดช่องการต่อสู้ทางการค้าที่เหนือกว่าบริษัทสหรัฐฯแล้ว ยังทำให้การส่งสินค้าผิดกฎหมาย/กฎระเบียบที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเข้าสู่สหรัฐฯได้ง่ายขึ้น ร่างกฎหมายนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาคธุรกิจสหรัฐฯ จำนวนมาก เช่น American […]

ในช่วงเทศกาลช้อปปิ้งระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมของปี 2564 ที่ผ่านมา ยอดขายสินค้าเครื่องประดับและอัญมณีของบริษัท Signet Jewelers พุ่งสูงขึ้นกว่าช่วงเดียวกันปีก่อนหน้านี้ร้อยละ 30 ซึ่งทำลายสถิติรายได้รวมของบริษัทฯ เป็นเงิน 2.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ บริษัท Signet Jewelers ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกเพชรที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นเจ้าของธุรกิจร้านค้าปลีกอัญมณีและเครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ บริษัทฯมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศเบอร์มิวดาและมีสำนักงานในสหรัฐฯ ในรัฐโอไฮโอ้ บริษัทฯ มีร้านค้าปลีกทั่วสหรัฐฯร่วม 2,381 แห่ง แคนาดา 100 แห่ง และสหราชอาณาจักร 352 แห่ง ร้านค้าในเครือดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อร้านที่แตกต่างกัน Kay Jewelers, Zales, Jared, Banter by Piercing Pagoda, Diamond Direct, Peoples Jewellers, Rockbox, Earnest Jones, H.Samuel และ JamesAllen.com เป็นต้น นาง Virginia C Drosos ซีอีโอของบริษัทได้เปิดเผยว่า ยอดขายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในตลาดสหรัฐฯในส่วนของตลาด E-Commerce […]

นับจากที่ทางการซาอุตีอาระเบียประกาศระงับและห้ามนำเข้าไก่จากประเทศไทยเมื่อปี 2004 ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ไก่แบบสด แช่เย็น แช่แข็ง รวมไปถึงเนื้อไก่และไขไก่ เนื่องมาจากมีการระบาดของไวรัสในไก่ของไทย รวมระยะเวลาแล้วกว่า 17 ปี ล่าสุดทางการซาอุดีอาระเบียประกาศยกเลิกมาตรการห้ามนำเข้าไก่จากไทยแล้ว เป็นผลมาจากการเข้าพบกับนาย Sami Saad N. Al-Sager ตำแหน่ง Vice President for Operation Sector องค์การอาหารและยาซาอุดีอาระเบีย (Food & Drug Authority -SFDA) ของนายสธน เกษมสันต์ ณ อยุธยา อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด และนายอภิชาติ ประเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเจดดาห์ เพื่อทำการหารือเรื่องแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับ SFDA โดยเฉพาะต้านความมั่นคงทางอาหารและมาตรฐานฮาลาล และทราบผลการพิจารณากรยกเลิกการห้ามนำเข้าสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจากประเทศไทย โดยมีข้อสรุปร่วมกันหลังการหารือกับองค์การอาหารและยาชาอุดีอาระเบีย Food & Drug Authority (SFDA) ซาอุดีอาระเบียอนุญาตให้นำเข้าไก่จากประเทศไทยได้ โดยทางเว็บไซต์ของ SFDA ได้ทำการเปลี่ยนสถานะการนำเข้าสินค้าสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจากประเทศไทยจาก […]

กลุ่มมิลเลนเนียลเป็นคนรุ่นปัจจุบันเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ คนรุ่นมิลเลนเนียลส่วนใหญ่จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เทคโนโลยีหลายเครื่องพร้อมกัน หากไม่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่องก็จะรู้สึกหมดหนทางไปต่อ ตามข้อมูลของ Investopedia มิลเลนเนียลเป็นชื่อที่มอบให้กับคนรุ่นที่เกิดระหว่างปี ค.ศ. 1982 – 2004 ซึ่งเกิดใกล้หรือโตในช่วงเวลาก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 หรือสหัสวรรษใหม่ในยุคของโลกดิจิทัล คนรุ่นมิลเลนเนียลของประเทศไนจีเรียเป็นประชากรวัยหนุ่มสาวและเป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่มาก เป็นความหวัง โอกาสและความท้าทายใหม่ ๆ สำหรับอนาคตของไนจีเรีย ดังนั้นในโลกออนไลน์ของไนจีเรียจึงเต็มไปด้วยคนรุ่นมิลเลนเนียลซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีการใช้งานออนไลน์มากที่สุดของประชากรไนจีเรีย ธุรกิจใดที่มองเห็นศักยภาพทางการค้าเฉพาะกลุ่มโดยการเจาะตลาดผ่านคนเหล่านี้ก็ย่อมมีโอกาสประสบความสำเร็จเนื่องจากไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใด รวมถึงคนรุ่นมิลเลนเนียลไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากการซื้อสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการประจำวันของตน จากผลการศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้พบว่าคนรุ่นมิลเลนเนียลไม่ใช่ผู้จัดการทางการเงินที่ยอดเยี่ยมแต่เป็นกลุ่มคนที่จดจำการใช้จ่ายและคิดคำนึงถึงงบที่มีอยู่ได้ดีขึ้น รวมทั้งพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น นอกจากนี้ยังค่อนข้างระมัดระวังและใส่ใจคำแนะนำทางการเงินจากผู้ปกครองและผู้เชี่ยวชาญเนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่พยายามหาทางเลือกที่ดีกว่า อาทิ การดูราคาสินค้าที่ติดอยู่บนป้ายนั้นสมเหตุสมผลกับเงินที่จะจับจ่ายหรือไม่เพื่อให้มีความลงตัวทันยุคสมัยแม้แต่การเลือกซื้อหาผลิตภัณฑ์แบรนด์ที่สามารถเชื่อมต่อกับคนรุ่นมิลเลนเนียลด้วยกัน ทั้งนี้ เมื่อต้องการซื้อหาผลิตภัณฑ์ใด ๆ คนรุ่นมิลเลนเนียลจะให้ความสำคัญกับราคามากกว่าคำแนะนำผลิตภัณฑ์ ชื่อเสียงของแบรนด์ และแม้แต่คุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยจะมีการติดตามแบรนด์ออนไลน์เพื่อโอกาสในการได้เห็นว่ามีการลดราคาซึ่งจากข้อมูลพบว่าร้อยละ 66 ของคนรุ่นมิลเลนเนียลจะเปลี่ยนแบรนด์หากมีการเสนอส่วนลดราคาอย่างน้อยร้อยละ 30 และมีเพียงหนึ่งในสามเท่านั้นที่ติดตามแบรนด์เพื่อดูแนวโน้มหรือการอัปเดตผลิตภัณฑ์ และที่น่าแปลกใจคือมีร้อยละ 60 ของคนรุ่นมิลเลนเนียลภักดีต่อ แบรนด์ที่พวกเขาซื้อหากได้รับการปฏิบัติและผ่านประสบการณ์ที่ดี รวมทั้งได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์และมีรายการสินค้าลดราคาก็จะช่วยรักษากลุ่มลูกค้าที่มีความภักดีต่อแบรนด์ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไว้ต่อไปได้ ดังนั้น เมื่อเข้าใจแนวโน้มตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค กำลังการใช้จ่ายและอิทธิพลที่คนรุ่นมิลเลนเนียลในตลาดกำลังเติบโตขึ้นทุกวันดังกล่าว ธุรกิจที่เห็นโอกาสและสามารถปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมและกำลังการ  ใช้จ่ายโดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยกับราคาที่สามารถเข้าถึงได้ของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ก็สามารถประสบความสำเร็จได้ผลตอบแทนทางธุรกิจจากการทำงานที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่าผลิตภัณฑ์แบรนด์ที่มีระดับอื่น ๆ อนึ่ง คนรุ่นมิลเลนเนียลชาวไนจีเรียวัยหนุ่มสาวมีรายได้เฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง […]

จากสถานการณ์ราคาน้ำมันแพง ตลอดจนวัตถุดิบ ค่าขนส่งและปัจจัยเพื่อการผลิตสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2564 ได้กระทบต่อต้นทุนผลิตสินค้าและบริการสำหรับผู้ประกอบการในแคนาดาเป็นอย่างยิ่ง จนทำให้ในปี 2565 จะถือเป็นปีแห่งการปรับขึ้นราคาสินค้าเกือบทุกรายการเลยก็ได้ จากดัชนีเศรษฐกิจแคนาดาล่าสุดได้แสดงอัตราเงินเฟ้อในประเทศสูงขึ้นถึง 4.4% จากราคาน้ำมันและสินค้าเกือบทุกหมวดที่เพิ่มขึ้น นอกจากนั้น ปัจจัยเสี่ยงจากหนี้ครัวเรือนสูง ปัญหา global supply chain disruption และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในยุค COVID ยังเข้ามาเพิ่มแรงกดดันให้ผู้ประกอบการกลุ่มค้าปลีกต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อรับมือกับการบริหารงานให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตและเติบโตได้เช่นกัน นาย Carman Allison รองประธาฝ่ายพัฒนาการขายภูมิภาคอเมริกาเหนือ จากบริษัทสำรวจตลาด NielsenIQ ได้กล่าวในงานสัมมนาออนไลน์ GroceryConnex ถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคยุคปัจจุบันต่อโอกาสขยายตัวทางธุรกิจค้าปลีกในตลาดแคนาดาว่า เทรนด์ใดข้างที่จะเข้ามาสร้างโอกาสกับกิจการ (Rewrite) หรือเทรนด์ใดที่จะกลับมา (Rerun) ในอุตสาหกรรมค้าปลีกอีกครั้ง ประกอบไปด้วย 4 แนวโน้มหลัก ดังนี้ Stagflation with rising price (Rewrite) กลยุทธ์ด้านราคาสินค้ายังเป็นเรื่องสำคัญ เมื่อเศรษฐกิจแคนาดามีความเสี่ยงที่จะเผชิญภาวะ Stagflation กล่าวคือภาวะที่ใช้เรียกเศรษฐกิจที่กำลังอยู่ในภาวะชะลอตัว เช่น อาจเกิดจากอัตราการว่างงานที่สูงขึ้น และยังเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อสูงในเวลาเดียวกัน โดยภาวะแบบนี้ถือเป็นการซ้ำเติมประชาชน เพราะนอกจากรายได้จะชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจแล้ว ยังต้องเผชิญกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นด้วย […]

สงครามในยูเครนส่งแรงสั่นสะเทือนไปทั่วเศรษฐกิจโลก อีกทั้งการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซีย สงครามมีผลกระทบทางเศรษฐกิจไม่เพียงแต่กับรัฐอิสราเอล แต่กับเศรษฐกิจทั้งโลก ตั้งแต่มีความผันผวนของราคาน้ำมัน ความผันผวนในตลาดหุ้นทั่วโลก ซึ่งจะเห็นได้จากการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ข้าวสาลี ถ่านหินและอื่น ๆ   กระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของอิสราเอล ดร.รอน มัลคา (Dr. Ron Malka, Director General) อธิบายว่า   ยังไม่มีการขาดแคลนสินค้าจำเป็น อย่างไรก็ตาม อาจมีการขึ้นราคาเนื่องจากปัญหาด้านอุปทานที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้ในยูเครน แต่ทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับขอบเขตและระยะเวลาของเหตุการณ์ในยุโรป โดยอิสราเอลกำลังเตรียมรับมือกับผลกระทบจากสงครามต่อเศรษฐกิจของประเทศอิสราเอล โดยได้ประสานงานกับผู้ประกอบการ บริษัทรวมทั้งภาคอุตสาหกรรมของอิสราเอลในยูเครน และหน่วยงานของกระทรวงของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง รวมถึง สมาคมผู้ผลิต สมาคมผู้ส่งออก และหอการค้า จากข้อมูลสถิติการนำเข้า-ส่งออกระหว่างอิสราเอลกับรัสเซีย อิสราเอลนำเข้าสินค้าและบริการมูลค่า 2.415 พันล้านดอลลาร์จากรัสเซียทุกปี และส่งออกไปยังรัสเซีย 958 ล้านดอลลาร์ ที่มา: Israel C.B.S สินค้านำเข้าส่วนใหญ่ประกอบด้วยก๊าซ แร่ธาตุ ไข่มุก โลหะมีค่า และสินค้า fresh produce สินค้าส่งออกส่วนใหญ่เป็นผักสด เสื้อผ้าและเวชภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ ยาง และพลาสติก […]

ภาพรวมและมูลค่าตลาด ปัจจุบันจำนวนสัตว์เลี้ยงในชิลีมีจำนวนเพิ่มขึ้น มีสาเหตุจากหลายประการ อาทิ โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไปเป็นสังคมผู้สูงอายุ จำนวนคู่แต่งงานที่ไม่มีลูก และประชากรวัยทำงานที่อาศัยโดยลำพังในประเทศชิลีมีจำนวนเพิ่มขึ้น ทำให้การมีสัตว์เลี้ยงเพื่อคลายเหงาเพิ่มมากขึ้น  และส่งผลให้ตลาดผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการเก็บข้อมูลของบริษัทวิจัย Euromonitor ระบุว่ายอดขายผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงในชิลีประจำปี 2564 มีมูลค่า 991,591 ล้านเปโซชิลี (หรือที่ประมาณ 1,243 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้น 2.6% เมื่อเทียบกับปี 2563 และคาดว่าตลาดผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงจะยังคงมีแนวโน้มขยายตัวได้ดีต่อไปอีก (รายละเอียดตามแผนภูมิที่ 1) แผนภูมิที่ 1 ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงในชิลีประจำปี 2550-2564 (ค.ศ. 2007 – 2021) และมูลค่าคาดการณ์ในปี 2565 – 2569  (ค.ศ. 2022 – 2026)  โดยบริษัท Euromonitor ประเภทสัตว์เลี้ยงที่นิยมในชิลี El Mercurio สำนักงานข่าวท้องถิ่นของประเทศชิลีรายงานว่าจำนวนสัตว์เลี้ยงที่ได้รับการฝังไมโครชิพและขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเขตในแต่ละท้องที่มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้การฝังไมโครชิพเป็นไปตามความสมัครใจของเจ้าของสัตว์เลี้ยง แต่การขึ้นทะเบียน กฎหมายชิลีระบุให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของภาครัฐ (https://registratumascota.cl) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเก็บข้อมูลสถิติ และกรณีที่สัตว์เลี้ยงพลัดหลงจากเจ้าของ โดยการให้ความใส่ใจที่เพิ่มขึ้นต่อสัตว์เลี้ยงดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงในชิลีที่เปลี่ยนจากการเลี้ยงเพื่อคลายเหงาหรือสร้างความเพลิดเพลินให้กับเด็ก […]

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาสมาคมพิทักษ์ผู้บริโภคฝรั่งเศส CLCV ได้ศึกษาฉลากและส่วนประกอบของสินค้าอาหารรวม 900 รายการ และพบว่าฉลากสินค้าส่วนใหญ่มักสร้างความเข้าใจที่ผิดให้กับผู้บริโภคในด้านโภชนาการ ฉลากสินค้านับเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สำคัญ แต่จากการศึกษาโดยสมาคมพิทักษ์ผู้บริโภคฝรั่งเศส CLCV ระหว่างปี 2560 – 2564 พบว่าฉลากส่วนใหญ่ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องต่อผู้บริโภค สินค้าที่สมาคมฯ พบว่ามีปัญหาในประเด็นดังกล่าวมากที่สุด ได้แก่ ซีเรียลอาหารเช้า อาหารสำเร็จที่มีเนื้อสัตว์เป็นส่วนผสม ปลาชุบเกล็ดขนมปัง บิสกิต ผลิตภัณฑ์อาหารมังสวิรัติ เครื่องดื่มชูกำลัง และโยเกิร์ต เป็นต้น โดยฉลากของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มดังกล่าวมักนำเสนอว่ามีวัตถุดิบหนึ่งเป็นหลัก แต่ในความเป็นจริงแล้วเมื่อสังเกตรายการส่วนผสมและสัดส่วนในรายละเอียดแล้ว จะพบว่าผลิตภัณฑ์มีวัตถุดิบดังกล่าวเป็นส่วนผสมน้อยมาก เช่น ฉลากสินค้าราวีโอลีเนื้อวัว ที่มีเนื้อวัวประกอบเพียงร้อยละ 4 หรือโยเกิร์ตที่บนฉลากมีรูปผลไม้แต่กลับมีเนื้อผลไม้ในปริมาณน้อยหรือเกือบไม่มีเลย นอกจากนี้ยังมีปัญหาในเรื่องของการกล่าวอ้างถึงสรรพคุณทางโภชนาการและสุขภาพ เช่น การใช้คำว่า Detox บนฉลากเป็นต้น นอกจากนี้ฉลากของสินค้าบางส่วนยังใช้รูปธงชาติฝรั่งเศส ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าใช้วัตถุดิบจากฝรั่งเศส แต่ในความจริงแล้วเป็นเพียงสินค้าที่ผลิตและ/หรือบรรจุในฝรั่งเศส แต่วัตถุดิบอาจมาจากต่างประเทศ สมาคมฯ จึงได้เสนอให้รัฐกำหนดแนวทางการจัดทำฉลากสำหรับสินค้าต่าง ๆ เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงต่อผู้บริโภค โดยขอให้กำหนดให้มีปริมาณขั้นต่ำของวัตถุดิบต่าง ๆ เพื่อที่จะสามารถใช้รูปภาพของวัตถุดิบนั้น ๆ บนฉลากได้ ประกอบกับเรียกร้องให้มีการวางขอบเขตของการใช้คำกล่าวอ้างสรรพคุณทางโภชนาการและสุขภาพของสินค้าต่าง ๆ  […]

สำนักงานสถิติแห่งชาติเนเธอร์แลนด์ (Central Bureau van Statistiek : CBS) รายงานมูลค่าธุรกิจค้าปลีกในเนเธอร์แลนด์ โดยมีการคำนวณผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบวันช้อปปิ้ง (Adjusted for the shopping day-pattern) แล้ว ในปี 2564 ภาคธุรกิจค้าปลีกของเนเธอร์แลนด์มีมูลค่าการซื้อขายสินค้าเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 4.4 มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 มูลค่าการซื้อขายสินค้าที่ไม่ใช่อาหาร (Non-Food) ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ส่วนมูลค่าการซื้อขายสินค้าอาหารขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 และมูลค่าการซื้อขายสินค้าออนไลน์ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.6 โดยในเดือนธันวาคม 2564 มีมูลค่าการซื้อขายสินค้าออนไลน์เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 6.2 ในปี 2564 แม้ว่ามูลค่าการซื้อขายในภาคธุรกิจสินค้าที่ไม่ใช่อาหาร (Non-Food) มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 2.5 แต่ปริมาณการซื้อขายสินค้าที่ไม่ใช่อาหาร (Non-Food) มีอัตราลดลงร้อยละ 0.2 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 แต่เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 มูลค่าการซื้อขายในภาคธุรกิจร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าที่ไม่ใช่อาหาร (Non-Food) ขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 2.2 มูลค่าการซื้อขายสินค้าของร้านจำหน่ายเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องหนัง และกลุ่มผลิตภัณฑ์ […]

Aeroflot สายการบินพาณิชย์แห่งชาติของรัสเซียได้ประกาศหยุดให้บริการการบินระหว่างประเทศ (ยกเว้นประเทศเบล