การฟื้นตัวของตลาดสินค้าเครื่องแต่งกายกีฬาของประเทศชิลี มีทิศทางกระเตื้องขึ้นหลังจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย อีกทั้งประชาชนส่วนใหญ่ภายในประเทศได้รับการฉีดวัคซีน ทำให้กิจกรรมการออกกำลังกายกลางแจ้ง เริ่มกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง โดยมูลค่าตลาดเครื่องแต่งกายกีฬาของชิลีในปี 2564 อยู่ที่ประมาณ 1,662 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

แม้ผู้บริโภคชาวชิลีจะมีความนิยมเครื่องแต่งกายกีฬาภายใต้แบรนด์มีชื่อเช่น Adidas และ Nike ซึ่งผลิตจากประเทศจีนและเวียดนามเป็นส่วนใหญ่ แต่ปัญหาค่าครองชีพและภาวะเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำลังซื้อ ทำให้ผู้บริโภคหันมาเลือกซื้อสินค้าชนิดหรือประเภทเดียวกันที่มีราคาถูกกว่า โดยคำนึงถึงแบรนด์สินค้าน้อยลง จึงนับเป็นโอกาสทางการค้าของผู้ประกอบการเครื่องแต่งกายกีฬาของไทย เนื่องจากการตัดเย็บที่ละเอียด มีคุณภาพ การออกแบบที่ทันสมัย และเครื่องแต่งกายกีฬายังได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีไทย-ชิลี ทำให้ได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้า 19% อีกด้วย
โดยความต้องการและเทรนด์การเลือกซื้อสินค้าเครื่องแต่งกายกีฬานั้น นิยมเลือกซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความสนใจมากได้แก่ หน้ากากสำหรับใส่ออกกำลังกาย เครื่องแต่งกายที่ผลิตจากเส้นใยพิเศษ (Hi-Tech Textile) เพื่อทำความสะอาดง่าย แห้งเร็ว และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด (Sustainable) ผู้ประกอบการไทยจึงควรคำนึงถึงการนำนวัตกรรมการผลิตสิ่งทอมาสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อสร้างความแตกต่าง และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และสร้างมูลค่าทางการค้าแก่ประเทศเพิ่มขึ้น

ที่มาข้อมูล: ข่าวเด่นประจำสัปดาห์: สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงซันติอาโก (กรกฎาคม 2565)
#MOC #DITP #OMD #TradeOpportunities #Sportwears #Chile