ความน่ารักของชาวอิตาเลียนก็คือ ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ชาวอิตาเลียนมีความอ่อนไหวต่อผลิตภัณฑ์อาหารที่ดีและมีจริยธรรม ด้วยการเลือกพิจารณาสินค้าที่มีตรา Fairtrade คือ ตราสัญลักษณ์รับรองการค้าที่เป็นธรรมอย่างยั่งยืนแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ผู้บริโภค รวมทั้งแรงงานที่อยู่ในระบบการแลกเปลี่ยนสินค้าที่มาจากประเทศกำลังพัฒนา โดยสินค้าที่ได้รับตรา Fairtrade ในอิตาลีมีจำนวนกว่า 2,500 รายการ มีผลการศึกษาว่าชาวอิตาเลียนใช้เงินไป 438 ล้านยูโรกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบที่ผ่านการรับรองแฟร์เทรดอย่างน้อย 1 อย่างในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งสินค้าศักยภาพของไทยได้แก่กล้วยและสับปะรด และกาแฟ ซึ่งนับเป็นสินค้าที่มีการบริโภคสูงมาก
ทั้งนี้โอกาสในตลาดกาแฟอิตาลีสำหรับผู้ประกอบการไทยคือ ตลาดกาแฟแบบพิเศษ ที่มีการแข่งขันต่ำ และให้ความสำคัญต่อคุณภาพ แหล่งที่มี และความยั่งยืน ผู้ประกอบการสินค้าเกษตร และผู้ประกอบการกาแฟของไทย จึงควรทำการศึกษาความรู้เกี่ยวกับการรับรองสินค้าและการสนับสนุนการใช้ตรารับรองการค้าที่เป็นธรรมและยั่งยืน เนื่องจากตราสัญลักษณ์นี้มีส่วนสำคัญในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างความสามารถทางการแข่งขันให้กับสินค้าไทย และตอบโจทย์การค้าสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มาข้อมูล: รายงานการค้า สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมิลาน

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2