อาหารไทยถือว่ามีแต้มต่อในตลาดเยอรมนี เพราะเป็นที่รู้จักและชื่นชอบในหมู่คนเยอรมัน แต่หลังการแพร่ระบาดของโควิด ก็ทำให้ธุรกิจ Food Service ต้องมีการปรับตัว ทั้งเน้นอาหารเพื่อสุขภาพ และการเบนเข็มไปสู่ช่องทางออนไลน์และฟู้ดเดลิเวอรี่มากขึ้น

 

Host:   นิศานาถ โพธิป๊อ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Guest:  พัชรา รัตนบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 

 

 

ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี