กระแสของเพชรสังเคราะห์จากห้องแล็บ หรือ Lab Grown Diamond (LGD)เริ่มมาแรงใน UAE ประเทศมหาเศรษฐีของโลกที่มีกำลังซื้อมหาศาลอะไรคือเสน่ห์ของอัญมณีทางเลือกนี้ ที่จะมาแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดของเพชรแท้และทองคำและครองใจกลุ่มผู้บริโภคคนรุ่นใหม่ ติดตามได้ใน EP. นี้

 

โดย Host : คุณประภา บุรณศิริ (หัวหน้ากลุ่มงานแผนและอำนวยการ)
และ Co-Host : อภิญญา อ่วมพัด (ผู้ปฏิบัติงานกรมฯ)