ผู้บริโภคชาวออสเตรียใส่ใจขั้นสูงกับสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เต็มใจจ่ายในราคาที่สูงกว่า เพื่อแลกกับกระบวนการผลิตที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและช่วยลดปริมาณขยะผู้ประกอบการไทยต้องรู้อะไร เตรียมตัวแค่ไหน ไปฟังใน EP. นี้