EP55 : “แนวทางสินค้าพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งของอิตาลี”

อิตาลี…หนึ่งในกลุ่มประเทศของสหภาพยุโรป ที่ให้ความสำคัญกับปัญหาขยะพลาสติกล้นโลก และจริงจังกับการลดจำนวน “พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง” ตามมาตรฐานของ EU โดยทยอยออกกฎระเบียบคุมเข้มต่างๆ ซึ่งผู้ประกอบการไทยต้องทำความเข้าใจ พร้อมมองหาโอกาสใหม่ๆ ในการแข่งขัน

โดย Host : คุณประภา บุรณศิริ (หัวหน้ากลุ่มงานแผนและอำนวยการ)
และ Co-Host : คุณลักษมี ศิลาลิขิต (นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ)

#DITP #OMD2 #Trademarket #เจาะตลาดการค้า #ส่งออก #สพต2 #ฟีลเอ็กซ์คลูซีฟ

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *