อิตาลี…หนึ่งในกลุ่มประเทศของสหภาพยุโรป ที่ให้ความสำคัญกับปัญหาขยะพลาสติกล้นโลก และจริงจังกับการลดจำนวน “พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง” ตามมาตรฐานของ EU โดยทยอยออกกฎระเบียบคุมเข้มต่างๆ ซึ่งผู้ประกอบการไทยต้องทำความเข้าใจ พร้อมมองหาโอกาสใหม่ๆ ในการแข่งขัน

 

โดย Host : คุณประภา บุรณศิริ (หัวหน้ากลุ่มงานแผนและอำนวยการ)
และ Co-Host : คุณลักษมี ศิลาลิขิต (นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ)