ไนจีเรีย…ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกา และมีประชากรมากถึง 201 ล้านคน ทำให้ตลาดสินค้าความงามและเครื่องสำอางมีขนาดใหญ่ตามไปด้วย และในเมื่อการนำเข้ามีมากกว่าการผลิตได้เองในประเทศ จึงเป็นโอกาสของเครื่องสำอางแบรนด์ไทย ที่ชูจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติ ติดตามข้อมูลทั้งหมดได้จากบทสัมภาษณ์ สคต. อาบูจา ประเทศไนจีเรีย

โดย Host : คุณประภา บุรณศิริ (หัวหน้ากลุ่มงานแผนและอำนวยการ)
และ Guest : คุณสุพัฒน์ สระน้อย (ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงอาบูจา ประเทศไนจีเรีย)