EP53 : “เตรียมพร้อมใช้ระบบแจ้งข้อมูลนำเข้าสินค้าล่วงหน้าในอียิปต์”

นับถอยหลังก่อนอียิปต์เปิดใช้ระบบการแจ้งข้อมูลล่วงหน้าของสินค้า (Advance Cargo Information System : ACI) ก่อนดีเดย์ใช้จริงเต็มรูปแบบ 1 ตุลาคม 2564 นี้ ผู้ส่งออกและชิปปิ้งไทยต้องเตรียมการอย่างไร ติดตามข้อมูลเจาะลึกได้ จากบทสัมภาษณ์ สคต.ไคโร ประเทศอียิปต์

โดย Host : คุณจิรกานต์ เพชรชาติ (ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 2)
และ Guest : คุณเถลิงศักดิ์ วงศ์สามศร (ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์)

#DITP #OMD2 #Trademarket #เจาะตลาดการค้า #ส่งออก #สพต2 #ฟีลเอ็กซ์คลูซีฟ

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *