นับถอยหลังก่อนอียิปต์เปิดใช้ระบบการแจ้งข้อมูลล่วงหน้าของสินค้า (Advance Cargo Information System : ACI) ก่อนดีเดย์ใช้จริงเต็มรูปแบบ 1 ตุลาคม 2564 นี้ ผู้ส่งออกและชิปปิ้งไทยต้องเตรียมการอย่างไร ติดตามข้อมูลเจาะลึกได้ จากบทสัมภาษณ์ สคต.ไคโร ประเทศอียิปต์

โดย Host : คุณจิรกานต์ เพชรชาติ (ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 2)
และ Guest : คุณเถลิงศักดิ์ วงศ์สามศร (ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์)