ด้วยจำนวนประชากรวัยเด็กในเคนยาที่มีจำนวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้ตลาดสินค้าสำหรับเด็ก เป็นตลาดที่แข็งแกร่งทั้งในปัจจุบันและอนาคต ไทยจะเตรียมกลยุทธ์ เพิ่มจุดแข็ง กำจัดจุดอ่อน เพื่อคว้าโอกาสในตลาดนี้ได้อย่างไร ติดตามได้จากบทสัมภาษณ์ สคต.ไนโรบี ประเทศเคนยา

โดย Host : คุณประภา บุรณศิริ (หัวหน้ากลุ่มงานแผนและอำนวยการ)

และ Guest : คุณณัฐพงศ์ เสนาณรงค์ (ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา)#DITP  #OMD2 #Trademarket #เจาะตลาดการค้า #ส่งออก #สพต2 #ฟีลเอ็กซ์คลูซีฟ